2018


Рішення №538 - 31 - УІІ

опубліковано 4 груд. 2018 р., 04:04 Секретар сільради   [ оновлено 4 груд. 2018 р., 04:35 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Плану з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2018 рік

 

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

        1.Внести зміни до Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік, виклавши його в редакції, що додається.

        2.Оприлюднення Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

                  В.о.сільського  голови                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка               

                12 липня 2018 року         

                №538 - 31 - УІІ

Рішення №527-30(позач.)–УІІ

опубліковано 4 груд. 2018 р., 04:04 Секретар сільради   [ оновлено 4 груд. 2018 р., 04:26 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

 

Відповідно до статті 7, статті 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 266, абзацу другого та третього пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2019 рік такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на майно, який складається з:

   - плати за землю;

   - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

   - транспортного податку.

1.2. Єдиний податок.

2.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області:            

2.1.Ставки земельного податку згідно з додатком 1,

2.2.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2,

2.3.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 3,

2.4.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4,

3. Затвердити:

3.1.Положення про оподаткування платою за землю на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області(Додаток 5),

3.2.Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(Додаток 6),

3.3.Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками(Додаток 7).

3.4. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 8).

4.Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Рожівської сільської радиwww.rozhivka-rada.gov.ua

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

6.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

                         с.Рожівка

                 22 червня 2018 року

                  № 527 - 30(позач.) –УІІ

Рішення №492-27(позач.)-УІІ

опубліковано 4 груд. 2018 р., 04:02 Секретар сільради   [ оновлено 4 груд. 2018 р., 04:14 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

З метою ефективного використання земельного фонду сільської ради, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди на земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до сільського бюджету, керуючись статтями 12, 124, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України, статтями 2, 6 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської облаті(додається).

2онтроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                                         

                  Секретар сільської ради                                                    З.Я.Конончук

                       с. Рожівка

                  03 квітня 2018 року

                  №492-27(позач.)- УІІ

1-3 of 3