2017

Рішення №421-23(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:50 Секретар сільради   [ оновлено 3 квіт. 2018 р., 23:01 ]


 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2018 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 В И Р І Ш И Л А: 

        1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік ( додається).

        2.Оприлюднення плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

               Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

               Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                     с.Рожівка               

               08 грудня 2017 року                

                № 421 - 23 (позач.) УІІ

Рішення №317-19-УІІ

опубліковано 14 серп. 2017 р., 03:25 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:29 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія   сільської ради             

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Встановити місцеві податки згідно додатку 1:

а)податок на майно;

б)єдиний податок.

      2.Визнати таким, що  втратило чинність рішення Рожівської сільської ради  від 29.07.2016 №119-8-УІІ «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік».

       3.Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2018 року.

       4.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко

     с.Рожівка

07 липня 2017 року

№317 - 19-УІІ

Рішення №262-17-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 11:28 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:26 ]

 

                                                                                 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії сільської  ради №119-8УІІ від 29.07.2016 року

 «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік»

 

В зв’язку з прийняттям Законів України №1791-УІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у  2017р.» та №1797 від 21.12.2016р.   «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства рішення сесії сільської  ради №119-8УІІ від 29.07.2016 року  «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни до рішення сесії сільської ради №119-8-УІІ від 29.07.2016р. «Про встановлення місцевих податків  на 2017 рік», а саме:

       Розділ І. «Податок на нерухоме майно»

- в пункті  2.«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

2.2.2. доповнити абзацами:

 «и)об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к)об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л)об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей»

останній абзац 2.4.2 викласти у такій редакції:

«Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»

2.7.4. викласти у такій редакції:

«Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

- в пункті 3. «Транспортний податок»:

3.2.1  викласти у редакції:

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.»

- в пункті  4.«Плата за землю. Земельний податок»:

4.5.1. викласти в такій редакції:

«4.5.1.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 0,01 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь -  0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.6.1. викласти в такій редакції:

«4.6.1.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.»

підпункт 4.8. доповнити 4.8.6. такого змісту:

«4.8.6. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 4.7 пункту 4 цього Розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.»

підпункт 4.9. доповнити абзацами:

- «державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій».

4.12.5. викласти в такій редакції:

«4.12.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 - розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

 - розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

4.13.2. викласти в такій редакції:

«4.13.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.»

Розділ 2. «Єдиний податок»

- пункт 4  викласти в редакції:

«4.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового(звітного) року9далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи -  відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний  місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1)3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2)5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3».

-пункт 9 викласти в такій редакції:

«9.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1.для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) - 0,95;

2.для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

3.для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

4.для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

5.для земель водного фонду - 2,43;

6.для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту, - 6,33.»


Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко

    с.Рожівка

07 квітня 2017 року

№262 -17-УІІ

Рішення №260-17-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 11:27 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:27 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Плану з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2017 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської  ради

В И Р І Ш И Л А: 

        1.Внести зміни до Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік, виклавши його в редакції, що додається.

        2.Оприлюднення Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


                                  Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                                  Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                    с.Рожівка               

                07 квітня 2017 року          

                №260 - 17 - УІІ

 


                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням сесії сільської ради

                                                                                   від  07.04.2017 р.  № 260-17-УІІ

 

П Л А Н

діяльності Рожівської сільської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№№

з/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1

Про встановлення місцевих податків і  зборів

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

2

Про затвердження Правил благоустрою населеного пункту с.Рожівка Броварського району Київської області

Встановлення порядку благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

ІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

3

Про внесення змін до рішення 8 сесії  Рожівської сільської ради УІІ №119 від 29.07.2016 р. «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік»

Забезпечення повноти надходження податків до місцевого бюджету

ІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

4

Про затвердження положення про розміщення малих архітектурних форм

Запровадження єдиного порядку розміщення малих архітектурних форм на території сільської ради

ІІ квартал 2017 р

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

5

Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок на території Рожівської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння орендної  плати за оренду земельних ділянок, визначення механізму нарахування орендної плати за користування земельними ділянками

ІІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

6

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

Поповнення місцевого бюджету

ІІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

 

Секретар сільської ради                                                 З.Я.Конончук


1-4 of 4