2016


Рішення №105-7-УІІ

опубліковано 14 серп. 2017 р., 03:23 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б»  статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  статтею  215 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»,  сесія  сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Утворити  адміністративну комісію при виконавчому  комітеті Рожівської сільської ради  у кількості 9 осіб та доручити виконавчому комітету Рожівської сільської ради  затвердити її  персональний склад.

2.Затвердити   Положення  про адміністративну комісію при виконавчому  комітеті Рожівської  сільської ради. (додається).

3.Уповноважити складати протокол  про адміністративні правопорушення:

       - Конончук Зою Яківну  – секретаря виконавчого комітету сільської ради,

       - Янів Ірину Василівну  -  землевпорядника сільської ради,

       - Мамчура Андрія Петровича – спеціаліста сільської ради,           

       - Білоуса Олександра Олександровича – дільничного  інспектора міліції.

 4.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

  

Сільський голова                                       С. Д. Величенко 

                          Секретар сільської ради                            З.Я.Конончук

                с.Рожівка

           30 травня 2016 року

            №105 - 7-УІІ     

Рішення №194-13-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:58 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:25 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

        1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік ( додається).

        2.Оприлюднення плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                           Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                          Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                       с.Рожівка               

               29 листопада 2016 року                

                № 194 – 13 - УІІ

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням сесії сільської ради

                                                                                   від  29.11.2016 р.  №194-13-УІІ

 

П Л А Н

діяльності Рожівської сільської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№№

з/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1

Про встановлення місцевих податків і  зборів

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

2

Про затвердження положення про розміщення малих архітектурних форм

Запровадження єдиного порядку розміщення малих архітектурних форм на території сільської ради

ІІ квартал 2017 р

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

3

Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок на території Рожівської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння орендної  плати за оренду земельних ділянок, визначення механізму нарахування орендної плати за користування земельними ділянками

ІІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

4

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

Поповнення місцевого бюджету

ІІІ квартал 2017 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

 

Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук


Рішення №193-13-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:56 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:08 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, типового договору оренди комунального майна та типових додаткових угод до нього.

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 та статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання процедури передачі в орендне користування та процедури орендного користування фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської  ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської  ради

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 1).

2.Затвердити склад комісії з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 2).

3.Затвердити типовий договір оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 3).

4.Затвердити типові додаткові угоди до договору  оренди майна, що  перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області:

4.1. Додаткову угоду про зміну розміру орендної плати(додаток 4).

4.2. Додаткову угоду про зміну розміру орендної площі(додаток 5).

4.3. Додаткову угоду про зміну цільового використання(додаток 6).

4.4. Додаткову угоду про зміну реквізитів(додаток 7).

4.5. Додаткову угоду про внесення змін до терміну дії договору оренди(додаток 8).

5.Затвердити типовий договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого приміщення, прибудинкової території та надання комунальних послуг орендарю (додаток 9).

6.Орендодавцям, при укладанні договорів оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної  громади с.Рожівка Броварського району  Київської області керуватися даним рішенням.

7.Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії   сільської ради №370-ХУІІ-V  від 05.06.2008 року «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади с.Рожівка.»

8.Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Рожівської сільської ради.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


                    Сільський  голова                                                                 С.Д.Величенко 

                    Бухгалтер сільської ради                                                      О.М.Трохименко

               с.Рожівка

        29 листопада  2016 року

          №193 -13 - УІІ           

Рішення №192-13-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:56 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:08 ]

 

                                                                 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,

що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка

Броварського району Київської області

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку  орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області (додаток 1).

2.Затвердити розміри орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів та за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області (додаток 1, 2 до Методики).

3.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області (додаток 2).

4.Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області набирає чинності з дати прийняття даного рішення.

5.Орендодавцю  майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним рішенням.

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка»  та рішення від 02.04.2008р. №330 ХУІ-У «Про доповнення до рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка».

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                         Сільський голова                                          С.Д.Величенко

                                        Бухгалтер сільської ради                              О.М.Трохименко

         с.Рожівка
29 листопада  2016 року

№ 192 - 13 - VІІ

Рішення №119-8-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:55 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:09 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення місцевих податків на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія   сільської ради 

В И Р І Ш  И Л А: 

      1.Встановити місцеві податки згідно додатку 1:

а)податок на майно;

б)єдиний податок.

      2.Визнати таким, що  втратило чинність рішення Рожівської сільської ради  від 29.01.2016 №40-4-УІІ «Про внесення змін до рішення №953-59-УІ від 10.07.2015р. «Про встановлення місцевих податків на 2016 рік».

       3.Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2017 року.

       4.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

              Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

              Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко

     с.Рожівка

29 липня 2016 року

№ 119 – 8 -УІІ

Рішення №106-7-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:54 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:09 ]


 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру

і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

 села Рожівка Броварського району Київської області

 

         Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення, розвитку і належного утримання інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Рожівка, Броварського району, враховуючи пропозиції  постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

         1.Затвердити :

         1.1.Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  замовників (забудовників) у розвитку інфраструктури населеного пункту села Рожівка  (додаток 1).

        1.2.Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка (додаток 2).

        2.Розмір пайової участі замовника (забудовника) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка визначити у відповідності до розділу 2 згаданого Положення.

        3.Вважати таким, що втратило чинність рішення №446 – ХХІХ – УІ від 26.04.2013 р. «Про порядок та умови розрахунку залучення коштів замовників (забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка».

        4.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення.

        5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                       Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                                       Бухгалтер сільської ради                                          О.М. Трохименко

                       с.Рожівка

                30 травня 2016 року                

                № 106 - 7 - УІІ

Рішення№61-5-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:53 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:10 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Плану з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2016 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

        1.Внести зміни до Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік, виклавши його в редакції, що додається.

        2.Оприлюднення Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


                         Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                         Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                с.Рожівка               

                26 лютого  2016 року          

                №61 - 5 - УІІ


 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням сесії сільської ради

                                                                                   від  26.02.2016 р.  №_61-5-УІІ_

 

П Л А Н

діяльності Рожівської сільської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2016 рік

 

№№

з/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1

Про встановлення місцевих податків і  зборів

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

2

Про затвердження Тимчасової методики розрахунку

плати за користування майном територіальної громади

с.Рожівка

 

 

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади села, визначення механізму нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності

І квартал

2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

3

Про затвердження Положення про порядок передачі в орендне користування майна, що перебуває у власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району

Визначення порядку передачі в оренду майна територіальної громади с.Рожівка, забезпечення поповнення  місцевого бюджету

І квартал

2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

4

Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок на території Рожівської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння орендної  плати за оренду земельних ділянок, визначення механізму нарахування орендної плати за користування земельними ділянками

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

5

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

Поповнення місцевого бюджету

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

6

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Рожівка Броварського району Київської області

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

7

Про затвердження положення про розміщення малих архітектурних форм

Запровадження  єдиного порядку розміщення малих архітектурних форм для всіх суб’єктів господарювання

ІІ квартал 2016 р

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

8

Про затвердження Правил благоустрою населеного пункту с.Рожівка Броварського району Київської області

Встановлення порядку благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконавчий апарат сільської ради

39-2-71


Секретар сільської ради                                   З.Я.Конончук 

Рішення №61-5-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:52 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:19 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Плану з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2016 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

        1.Внести зміни до Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік, виклавши його в редакції, що додається.

        2.Оприлюднення Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


                         Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                         Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                с.Рожівка               

                26 лютого  2016 року          

                №61 - 5 - УІІ


 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням сесії сільської ради

                                                                                   від  26.02.2016 р.  №_61-5-УІІ_

 

П Л А Н

діяльності Рожівської сільської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2016 рік

 

№№

з/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробки проекту регуляторного акта (квартал)

Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта, № телефону

1

Про встановлення місцевих податків і  зборів

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

2

Про затвердження Тимчасової методики розрахунку

плати за користування майном територіальної громади

с.Рожівка

 

 

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади села, визначення механізму нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності

І квартал

2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

3

Про затвердження Положення про порядок передачі в орендне користування майна, що перебуває у власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району

Визначення порядку передачі в оренду майна територіальної громади с.Рожівка, забезпечення поповнення  місцевого бюджету

І квартал

2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

4

Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок на території Рожівської сільської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками

Поповнення місцевого бюджету та створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння орендної  плати за оренду земельних ділянок, визначення механізму нарахування орендної плати за користування земельними ділянками

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

5

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

Поповнення місцевого бюджету

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

6

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Рожівка Броварського району Київської області

Поповнення місцевого бюджету

І квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі

виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

7

Про затвердження положення про розміщення малих архітектурних форм

Запровадження  єдиного порядку розміщення малих архітектурних форм для всіх суб’єктів господарювання

ІІ квартал 2016 р

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконавчий апарат сільської ради

39-2-71

8

Про затвердження Правил благоустрою населеного пункту с.Рожівка Броварського району Київської області

Встановлення порядку благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

ІІІ квартал 2016 р.

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища виконавчий апарат сільської ради

39-2-71


Секретар сільської ради                                   З.Я.Конончук 


Рішення №66-5-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:51 Секретар сільради   [ оновлено 7 серп. 2017 р., 11:46 ]

  

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА


БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Рожівка  Рожівської  сільської радиБроварського району Київської області

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової  оцінки земель села Рожівка Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, розроблену ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», з метою  забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в с.Рожівка, визначення розмірів плати за користування землею, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації  від 25 грудня  2015р. №360-06 НО та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 201 Земельного Кодексу України, статтею 23 Закону України «Про оцінку земель»,  пунктом 271.2 статті 271 Податкового Кодексу України, пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія  сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

                         

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, розроблену ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».          

2.Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель с.Рожівка  в розмірі 79,84 грн.(сімдесят дев’ять гривень 84 коп).

3.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель с.Рожівка  з 01 січня  2017 року.

4.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

             Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів                        

                             с. Рожівка

                      26 лютого 2016 року 

                           № 66 - 5-VІІ

Рішення №40-4-УІІ

опубліковано 7 серп. 2017 р., 09:23 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:18 ]


        

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення №953 – 59 – УІ від 10.07.2015 р.

«Про встановлення місцевих податків на 2016 рік»

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»  №909-УІІІ від 24.12.2015 р., пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести зміни до рішення №953-59-УІ від 10.07.2015 р. «Про встановлення місцевих податків на 2016 рік», а саме: додаток до вказаного рішення викласти в редакції, що додається.

       2.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко

       с.Рожівка

29 січня 2016 року

№ 40 -  4 - УІІ   

1-10 of 10