Нормативно-правова база


Рожівська  сільська рада Броварського району Київської області - є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальної громади села Рожівка, здійснює від її імені та в її інтересах функції, та повноваження місцевого самоврядування.

Свою діяльність Рожівська сільська рада Броварського району Київської області здійснює відповідно до Конституції України та  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», інших законодавчих актів.

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише  на  підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, керуються у своїй  діяльності Конституцією і законами України, актами Президента  України, Кабінету Міністрів України. Діяльність сільської ради, її органів здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.

         Сільська рада представлена 12 депутатами та виконавчим апаратом. Свою роботу проводить сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Всі сесії сільської ради запротокольовані секретарем.

     Сесія сільської ради, як вищий орган, здійснює контроль і над рішеннями виконавчого комітету.  

         Протягом календарного року депутати звітують перед виборцями на виборчих дільницях про виконану ними роботу. Сільський голова звітує перед територіальною громадою про роботу ради, а також робить звіт перед радою про роботу виконкому та апарату ради.