Зняття з реєстрації місця проживання особи

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

адміністративної послуги, яка надається фізичним особам

Рожівською сільською  радою Броварського району  Київської області

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

 

 

1.

Місцезнаходження

виконавчого

органу  місцевого

самоврядування

-режим роботи

 

 

-телефон-факс

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414,Київська область Броварський район с. Рожівка вул.

   Слави,17

понеділок –четвер  8.00-17.00

                                   п”ятниця   8.00- 16.00

                                обідня перерва  12.00-13.00

                                

  тел. (04594) 39-2-71; ( 04594)  5-63-80          

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.

Закони України

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

Закон України  „ Про місцеве самоврядування”

Закон України „ Про внесення змін до деяких законодавчих  актів  України  щодо розширення  повноважень органів місвцевого  самоврядування   та оптимізації  надання адміністративних послуг”

Закон України „ Про адміністративні послуги”

3

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова  КМУ від 02.03. 2016 № 207 „ Про затвердження правил реєстрації  місця проживання  та Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до Єдиного Державного демографічного  реєстру”

 

4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної  особи або її / законного представника / представника на підставі довіреності , посвідченої в установленому законом порядку , за встановленою формою.

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник  подає заяву за формою  згідно  з додатком  11 до правил  реєстрації  місця проживання.

У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації  місця проживання  здійснюється на підставі:

Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

   Свідоцтво про смерть;

   Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням  відповідних реквізитів поспорта померлої  особи або документа про  смерть, виданого компетентним  органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

Інших документів, які свідчать про

 припинення:

- підстав для  перебування на території України іноземців та осіб без громадянства ( інформація  територіального  органу ДМС  або територіального  підрозділу  ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки  на тимчасове проживання або  копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання  чи скасування  дозволу  на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

- підстав для проживання  бездомної особи  у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту( письмове повідомлення соціальної установи, закладу  соціального обслуговування  та соціального захисту);

- підстав на право користування житловим приміщенням ( закінчення строку дії договору  оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання  в навчальному закладі  (у разі  реєстрації  місця проживання в гуртожитку  навчального закладу  на час навчання), відчуження житла  та інших  визначених  законодавством  документів).

Зняття з реєстрації  місця проживання  у зв”язку  з припиненням  підстав  для проживання  бездомної особи  у спеціалізованій  соціальній  установі, закладі соціального  обслуговування  та соціального захисту  та припиненням підстав  на право користування  житловим приміщенням здійснюється за клопотанням  уповноваженої особи  закладу/ установи  або за заявою  власника / наймача житла  або їх представників.

   Зняття з реєстрації  місця проживання  дітей- сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється  за погодженням з органами  опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання (паспорт, посвідка на постійне чи тимчасове проживання, тимчасове посвідчення гр. України). Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається                                      свідоцтво про народження;

Квитанцію про сплату адміністративного збору;

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви представником особи, крім  зазначених  документів, додатково подаються:

Документ, що посвідчує особу  представника ;

Документ, що підтверджує повноваження особи як  представника, крім випадків, коли  заява подається законними представниками малолітньої дитини—батьками  (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання  особи за заявою законного представника  здійснюється за згодою  інших  законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання  дитини, яка не досягла 14 років, разом з одних з батьків здійснюється  за письмовою згодою  другого з батьків  у присутності особи, яка приймає  заяву, або на підставі засвідченої  у установленому порядку  письмової згоди  другого з батьків  ( крім випадків, коли місце проживання  дитини визначено  відповідним  рішенням  суду або рішенням органу опіки та піклування).

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання  адміністративної послуги звертається до органу зняття з реєстрації реєстрації ( у тому  числі до центру

надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративну – територіальну  одиницю.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Адміністративна послуга є платною.

 

9.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України „ Про свободу пересування  та вільний вибір

місця проживання в Україні”;

Закон України „ Про надання адміністративних послуг”.  

10.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За  зняття з реєстрації  місця проживання  сплачується адміністративний збір:

   у разі звернення особи протягом встановленого Законом України „ Про свободу пересування  та вільний вибір  місця

проживання в Україні „ строку – у розмірі  0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

   у разі звернення  особи  з порушенням встановленого  цим  Закону строку – у розмірі  0,0255 розміру мінімальної  заробітної плати .

У разі реєстрації  місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця  проживання  адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу  та зараховується  до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

11.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

31411538700168

12.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення  особи чи в день подання особою або її представником документів / в день  отримання 

документів  від центру надання адміністративних послуг.

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала  документів  або  інформації, необхідних  для реєстрації /зняття  з реєстрації  місця проживання.;

 

2. Подані документи є недійсними  або у них  міститься  недостовірна  інформація;

 

3. Для  зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла  14-річного віку.

 

Рішення про відмову в знятті з реєстрації  місця проживання  приймається  в день звернення особи або її  представника  шляхом зазначення у заяві  про реєстрацію / зняття з реєстрації  місця проживання  підстав відмови.

зазначена заява повертається особі або її представнику.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про зняття з реєстрації  місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України , посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано  тимчасовий  захист ( далі - документ  до якого вносяться відомості про місце проживання ), а відомості  про реєстрацію  місця перебування  - до довідки про звернення за захистом  в Україні  ( шляхом проставлення  в них відповідного  штампа  реєстрації місця  проживання / перебування  особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації  місця проживання ).

Відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи  вносяться до паспорта Громадянина  України:

 у вигляді книжечки ( зразка 1993 року ) –шляхом проставляння  в ньому шпампа реєстрації   місця проживання  особи  за формою  згідно з додатком 1, або штампа  зняття з реєстрації місця проживання  особи  за формою   згідно  з додатком  2;

у формі картки  (зразка 2015року) – шляхом внесення інформації  до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності  робочих станцій та підключення органу  реєстрації Державного  демографічного реєстру  ( далі – Реєстр).

У разі не підключення органу  реєстрації до Реєстру  особі  видається довідка про реєстрацію  або зняття з реєстрації  місця проживання, а внесення інформації до безконтактного

електронного носія здійснюється  територіальним підрозділом  ДМС  на підставі  такої довідки.

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до органу реєстрації ( у тому числі до центру надання  адміністративних послуг), повноваження якого поширюється  на відповідну адміністративну –територіальну одиницю.

16.

Примітка

У разі проживання особи  без реєстрації  місця проживання, до неї застосовуються  заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197  КупА ( санкція – попередження  або накладання штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Розгляд справ про адміністративні правопорушення  і накладання адміністративних стягнень   покладено  на виконавчі комітети  сільських, селищних , міських рад.

Від імені виконавчих  комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені статтями  197,198 цього Кодексу  ( при накладанні адміністративного  стягнення  у вигляді попередження  в центрі надання адміністративних  послуг), мають право адміністратори адміністративних послуг .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  ПОСЛУГИ

 

Назва послуги: ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

 

 

 

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Дія, рішення

 

Термін виконання

(днів)

1

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення зняття з реєстрації місця проживання

відповідальна особа

приймає заяву

У день подання заявником необхідних документів

2

Перевірка правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання

 

відповідальна особа

перевіряє правильність заповнення  заяви

У день подання заявником необхідних документів

3

Реєстрація заяви про зняття з реєстрації місця проживання в журналі обліку заяв про зняття з реєстрації місця проживання місця проживання/перебування особи

 

відповідальна

особа

реєструє заяву

 

У день подання заявником необхідних документів

4

Заповнення облікових документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання

відповідальна особа

заповнює

облікові

документи

 

 

У день подання заявником необхідних документів

5

Перевірка повноти заповнення облікових документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання .

 

відповідальна

особа

перевіряє

У день подання заявником необхідних документів

6

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до  паспортного документа та будинкової книги, шляхом проставляння штампа.

 

відповідальна особа

проставляє штамп

 

 

 

У день подання заявником необхідних документів

7.

Повернення особі паспортного документа та будинкової книги.

 

 

 

відповідальна

особа

повернення документів

У день подання заявником необхідних документів

 

Comments