Видача свідоцтва про смерть

Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається

 виконавчим комітетом Рожівської сільської ради

щодо видачі свідоцтва про смерть

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб'єктом звернення безпосередньо подаються:

документ встановленої форми про смерть, виданий  закладом охорони здоров’я або судово – медичною установою;

       або  рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства), пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності).

 

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб'єкт  звернення отримує свідоцтво про смерть безоплатно.

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Свідоцтво про смерть видається суб’єкту звернення виконавчим комітетом сільської ради  при проведенні державної реєстрації смерті

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про смерть. 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про смерть безпосередньо у виконавчому комітеті сільської ради після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та  відповідному актовому записі про смерть. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»,  Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010     № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за  № 719/4940.

Технологічна картка

 адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про смерть

1.

 

 

Етапи опрацювання заяви суб’єкта звернення про надання адміністративної послуги

 

Посадова особа виконавчого комітету для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про смерть:

- приймає документи та перевіряє їх повноту;

- запрошує суб’єкта звернення для державної реєстрації та видачі свідоцтва про смерть;

- складає актовий запис про смерть в Програмі реєстрації актів цивільного стану громадян (далі – Програма), ознайомлює суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями;

- формує свідоцтво про смерть в Програмі та довідку для отримання допомоги на поховання;

- вносить відомості про свідоцтво про смерть до книги обліку бланків свідоцтв про смерть;

- видає свідоцтво про смерть та довідку для отримання допомоги на поховання;

 відмовляє у проведенні державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва, якщо:

-  державна реєстрація смерті суперечить вимогам законодавства України;

-  державна реєстрація смерті повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

-  з проханням про державну реєстрацію  смерті звернулась недієздатна особа.

 

2.

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Секретар виконавчого комітету

3.

Структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради

Секретар виконкому

4.

Строки виконання етапів (дії, рішення)

Посадова особа відділу

у день звернення та у присутності  суб’єкта звернення:

- приймає документи та перевіряє їх повноту;

- складає актовий запис про смерть в  Програмі , ознайомлює суб’єкта звернення  з внесеними до нього відомостями;

- формує свідоцтво про смерть в Програмі та довідку  для отримання допомоги на поховання;

- вносить відомості про свідоцтво про смерть до книги обліку бланків свідоцтв про смерть;

- видає свідоцтво про смерть та довідку для отримання допомоги на поховання;

 

5.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Дії або бездіяльність посадової особи виконавчого комітету можуть бути оскаржені до Державної реєстраційної служби, та/або до суду в порядку, встановленому законом.