Видача свідоцтва про шлюб

 Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається

 виконавчим комітетом Рожівської сільської ради

 щодо видачі свідоцтва про шлюб 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, - заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).

 

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II групи.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про шлюб здійснюється при державній реєстрації шлюбу.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про шлюб.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у виконавчому комітеті сільської ради після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному актовому записі цивільного стану. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України   від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів від 07.07.2012    № 811, зареєстрована в Міністерстві юстиції 20.09.2012 за № 1623/21935, Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції         від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

Технологічна картка

адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про шлюб 

1.

Етапи опрацювання заяви субєкта звернення про надання адміністративної послуги

      Посадова особа виконавчого комітету сільської ради для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про шлюб:

-      приймає, перевіряє заяву про державну реєстрацію шлюбу та заяву про скорочення місячного терміну державної реєстрації шлюбу (у разі її подання) і повноту поданих документів;

-      реєструє заяви;

-      ознайомлює суб’єктів звернення з умовами та порядком державної реєстрації шлюбу, правами та обов’язками наречених, як майбутніх подружжя і батьків;

-      інформує про можливість здійснення медичного обстеження та за бажанням суб’єктів звернення видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

-      призначає дату та час державної реєстрації шлюбу;

-      складає актовий запис про шлюб в Програмі реєстрації актів цивільного стану громадян (далі – Програма), ознайомлює наречених з відомостями, зазначеними в актовому записі;

-      формує свідоцтво про шлюб в Програмі;

-      вносить відомості про свідоцтво про шлюб до книги обліку бланків свідоцтв про шлюб;

-      видає свідоцтво про шлюб;

-      проставляє відмітку про державну реєстрацію шлюбу в паспортах громадян України;

       відмовляє у проведенні державної реєстрації шлюбу та видачі свідоцтва про шлюб, якщо:

     державна реєстрація шлюбу суперечить вимогам законодавства України;

     з проханням про державну реєстрацію шлюбу звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

2.

Відповідальна посадова особа субєкта надання адміністративної послуги

  Секретар виконавчого комітету

3.

Структурні підрозділи субєкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради

Секретар виконавчого комітету

4.

Строки виконання етапів (дії, рішення)

      Посадова особа виконавчого комітету

 у день звернення та у присутності субєктів звернення:

-      приймає, перевіряє заяву про державну реєстрацію шлюбу та заяву про скорочення місячного терміну державної реєстрації шлюбу (у разі її подання) і повноту поданих документів;

-      реєструє заяви;

-      ознайомлює суб’єктів звернення з умовами та порядком державної реєстрації шлюбу, правами та обов’язками наречених, як майбутніх подружжя і батьків;

-      інформує про можливість здійснення медичного обстеження та за бажанням суб’єктів звернення видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

-      призначає дату та час державної реєстрації шлюбу;

у призначений день державної реєстрації шлюбу та у присутності наречених:

-      складає актовий запис про шлюб в Програмі, ознайомлює наречених з відомостями, зазначеними в актовому записі;

-      формує свідоцтво про шлюб в Програмі;

-      вносить відомості про свідоцтво про шлюб до книги обліку бланків свідоцтв про шлюб;

-      видає свідоцтво про шлюб;

проставляє відмітку про державну реєстрацію шлюбу в паспортах громадян України.

5.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Дії або бездіяльність посадових осіб відділу можуть бути оскаржені до Державної реєстраційної служби України та/або до суду в порядку, встановленому законом.