Видача свідоцтва про народження

Інформаційна картка адміністративної послуги , що надається

 виконавчим комітетом Рожівської сільської ради

щодо видачі свідоцтва про народження

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

заява встановленої форми, у випадках встановлених законом;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків,  передбачені статтями 121, 125, 135 Сімейного кодексу України.

3.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Суб’єкт звернення  отримує свідоцтво про народження безоплатно.

 

4.

Строк надання адміністративної

послуги

Свідоцтво про народження  видається суб’єкту звернення  виконавчим комітетом сільської ради  при проведенні державної реєстрації народження.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення  свідоцтва про народження.

 

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про народження безпосередньо у виконавчому комітеті сільської ради  після ознайомлення з відомостями, що містяться у ньому та відповідному  актовому записі про народження. Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення.

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України       від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито», Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції        від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010      № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940.

 

Технологічна картка

 адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про народження

1.

 

 

Етапи опрацювання заяви суб’єкта звернення про надання адміністративної послуги

 

Посадова особа виконавчого комітету сільської ради для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про народження:

- приймає, перевіряє заяву (у випадках, встановлених законом) та повноту поданих документів;

- реєструє заяву (у разі її подання);

- запрошує суб’єкта звернення для державної реєстрації та видачі свідоцтва про народження;

- складає актовий запис про народження, ознайомлює суб’єкта  звернення з внесеними до нього відомостями;

- формує свідоцтво про народження та довідку    для призначення допомоги при народженні дитини;

- вносить відомості про свідоцтво про народження до книги обліку бланків свідоцтв про народження;

- видає свідоцтво про народження  та довідку для призначення допомоги при народженні дитини;

  відмовляє у проведенні державної реєстрації народження та видачі свідоцтва, якщо:

- державна реєстрація народження суперечить вимогам законодавства України;

- державна реєстрація народження повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану;

-  з проханням про державну реєстрацію народження звернулась недієздатна особа.

2.

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Секретар виконавчого комітету

3.

Структурні підрозділи суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальні за етапи

Виконавчий комітет Рожівської сільської ради

Секретар виконавчого комітету

4.

Строки виконання етапів (дії, рішення)

Секретар виконавчого комітету

у день звернення та у присутності cуб’єкта звернення:

- приймає, перевіряє заяву (у випадках, встановлених законом) та повноту поданих документів;

- реєструє заяву (у разі її подання);

- складає актовий запис про народження за допомогою спеціальної програми, ознайомлює суб’єкта  звернення з внесеними до нього відомостями;

- формує свідоцтво про народження в програмі та довідку  для отримання допомоги при народженні дитини;

- вносить відомості про свідоцтво про народження до книги обліку бланків свідоцтв про народження;

- видає свідоцтво про народження  та довідку про народження для отримання допомоги при народженні дитини;

 

5.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Дії або бездіяльність посадової  особи виконавчого комітету можуть бути оскаржені до Державної реєстраційної служби та/або до суду в порядку, встановленому законом.