15.Видача довідок різного змісту

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Видача довідок різного змісту

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

 телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про звернення громадян(ст. 3)

 

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Усне звернення  або письмова заява(клопотання) про видачу довідки;

2.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення або протягом 3-5  робочих днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Довідки 

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Відсутність потрібних матеріалів для виконання запиту.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток до

                                                                               інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                              

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Видача     довідок     різного    змісту    

 (назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Усне звернення або письмову заяву(клопотання) про надання довідки;

2.Документ, що посвідчує особу.

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар  сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства

Секретар  сільської ради, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  3-5 робочих днів

 

Виготовлення довідки

Секретар  сільської ради, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  3-5 робочих днів

4.

Видача заявнику довідки.

Секретар сільської  ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  3-5 робочих днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив _секретар  сільської  ради_              _____________      _З.Я.Конончук

                                                                                      

 

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про  видачу довідки

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                           ____________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

                                         що проживає

                                                                                                                    ____________________________

                           або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу надати довідку про _________________________________________________

________________________________________________________________________.

 

 

 

                      _________________                                                                       _________________

                            дата                                                                                                                                     підпис