6.2.Надання викопіювання з Схеми генерального плану с. Рожівка Броварського району Київської області

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Надання викопіювання з Схеми генерального плану с. Рожівка

Броварського району Київської області

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Земельний кодекс України (ст.12)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст. 26)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про звернення громадян»

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Усна або письмова заява про надання викопіювання.

2.Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку(при наявності).

3.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення або протягом 10 робочих днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Викопіювання з Схеми генерального плану села Рожівка   

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність земельної ділянки

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.


 

                                       Додаток до

                                                                                інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                              

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Надання викопіювання з Схеми генерального плану с. Рожівка

Броварського району Київської області  

 (назва адміністративної послуги) 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Усну або письмову заяву про надання викопіювання.

2.Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку(при наявності).

Реєстрація заяви(клопотання).

 

Секретар  сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

 

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, виготовлення спеціалістом викопіювання з Схеми генерального плану

 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  10-ти  робочих  днів

4.

Завірення секретарем сільської ради викопіювання та видача замовнику.

Секретар

сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  10-ти робочих днів  з дня звернення

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Розробив _секретар  сільської  ради_    _____________      _З.Я.Конончук

 

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про надання викопіювання з Схеми генерального плану села Рожівка

Броварського району Київської області

 

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                 _______________________

                                                                               (прізвище, імя, по батькові повністю)

                                          що проживає

                                                                     __________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу надати викопіювання з Схеми генерального плану села Рожівка Броварського району Київської області на земельну ділянку площею ____________га для _______________________________________________________________, що розташована по вул. ___________________, _____ в с.Рожівка.

 

До заяви додаю:

-         копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку(при наявності)

 

 

                      _________________                                                                                                  _________________

                                 дата                                                                                                                     підпис