14.Надання копій, витягів з рішень сесій Рожівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Надання копій, витягів з рішень сесій Рожівської сільської  ради  та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст.59)

Закон України «Про звернення громадян(ст.ст. 1, 3)

Закон України «Про доступ до публічної інформації»(ст. 5)

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Заява(клопотання) про надання копій чи витягів з рішень;

2.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 3-5 робочих днів або в день звернення

7.

Результат надання адміністративної послуги

Копії, витяги з рішень  сесій Рожівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Відсутність потрібних матеріалів для виконання запиту.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua


                                                                                            

                                                                                                                                                            Додаток до

                                                                              інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                             

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Надання копій, витягів з рішень сесій Рожівської сільської  ради  та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови

(назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Письмову  заяву(клопотання) про надання копій чи витягів з рішень, розпоряджень;

2.Документ, що посвідчує особу.

Реєстрація заяви(клопотання).

 

Секретар  сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

 

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства,  виконання запиту

Секретар  сільської ради

 

 

 

 

протягом 3-5 робочих днів або в день звернення

 

Виготовлення копій рішень чи витягу з рішення

 

 

 

 

 

протягом 3-5 робочих днів або в день звернення

4.

Видача заявнику копії рішення(витягу з рішення)  сесії сільської ради, виконавчого комітету чи копії розпорядження сільського голови .

Секретар сільської  ради

 

 

 

 

протягом 3-5 робочих днів або в день звернення

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив ___секретар  сільської  ради___             _____________      _З.Я.Конончук_

                                        

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про надання копій, витягів з рішень сесій Рожівської сільської  ради  та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                           ____________________________

                                                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

                                         що проживає

                                                                                                                    ____________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу надати копію(витяг) рішення _____ сесії Рожівської сільської ради _____скликання №______ від «_____» ______________20__р. (або з рішення №_____ виконавчого комітету Рожівської сільської  ради від   «____» ___________201___р.)

 

 

 

                      _________________                                                                                               _________________

                                 дата                                                                                                                     підпис