11.Припинення права власності (постійного користування) земельною ділянкою в разі добровільної відмови

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Припинення права власності (постійного користування)  земельною ділянкою

 в разі добровільної  відмови

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Земельний кодекс України (ст.ст.12, 140, 141,142)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст.26)

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Заява (клопотання) про припинення права власності(користування)  земельною ділянкою;

2.Документ, що посвідчує право власності(користування)  земельною ділянкою;

3.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про припинення права власності(користування)  земельною ділянкою

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Неповний перелік або невідповідність вимогам чинного законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua

 

 

                                                               Додаток до

                                                                      інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                              

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Припинення права власності (постійного користування)  земельною ділянкою

 в разі добровільної  відмови

 (назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Письмову  заяву(клопотання) про припинення права власності(користування) земельною ділянкою.

2.Документ, що посвідчує право власності(користування) земельною ділянкою.

3.Документ, що посвідчує особу.

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар 

сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, підготовка проекту рішення  сесії сільської ради, та включення його до порядку денного сесії сільської ради. 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

4.

Надання заявнику відповіді про розгляд питання на сесії сільської ради чи відмову у розгляді.

Секретар  сільської ради

 

 

 

 

протягом  10-ти днів з дня реєстрації звернення

5.

Винесення питання на розгляд депутатської комісії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі 30 днів з дня реєстрації звернення  до дня проведення сесії

6.

Розгляд питання на сесії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі 30 днів з дня реєстрації звернення

7.

Виготовлення рішення.

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

потягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

8.

Підписання рішення.

Сільський голова, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

9.

Видача рішення заявнику.

Секретар сільської  ради

 

 

 

 

протягом 5 робочих днів з дня підписання протоколу  сесії сільської ради

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив __секретар  сільської  ради_              _____________      _З.Я.Конончук_

 

 

 

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про  припинення права власності(користування)  земельною ділянкою  

                                                   

 

 

                                                                 Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                    _________________________

                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

                                                            що проживає за адресою

                                                                     __________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Я, ____________________________________________________________,  добровільно відмовляюся від земельної ділянки площею _______га для _________________________________________________, яка розташована в с.Рожівка по вул. ______________________ та перебуває у моїй власності(користуванні) згідно державного акта на право власності(постійного користування) Серія ____ № ______, зареєстрованого за № _______________________ «__» ___________20___р. на користь територіальної громади села Рожівка.  

 

До заяви додаю:

-         документ, що посвідчує право власності(користування)  земельною ділянкою.

 

 

                      _________________                                                                                     _________________

                                   дата                                                                                                         підпис