9.Внесення змін(доповнень) до рішення сесії сільської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Внесення   змін(доповнень)  до рішення сесії  сільської  ради

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 526 «Про заходи щодо упорядкування документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Заява(клопотання) про внесення змін до рішення сесії сільської  ради;

2.Попереднє рішення, до якого необхідно внести зміни;

3.Технічна документація із землеустрою або проект землеустрою(при наявності)

4.Інші документи, які стали підставою для внесення змін до рішення.

5.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про внесення змін(доповнень) до рішення сесії сільської  ради

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неповний перелік або невідповідність поданих документів чинному земельному законодавству, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua

 

 

 

                                                                 Додаток  до

                                                                                      інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                              

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Внесення  змін(доповнень) до рішення сесії сільської  ради

(назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Письмову заява(клопотання) про внесення змін до рішення сесії сільської  ради;

2.Попереднє рішення, до якого необхідно внести зміни;

3.Технічна документація із землеустрою (проект землеустрою)

4.Інші документи, які стали підставою для внесення змін до рішення.

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар 

сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, підготовка проекту рішення  сесії сільської ради, та включення його до порядку денного сесії сільської ради. 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

4.

Надання заявнику відповіді про розгляд питання на сесії сільської ради чи відмову у розгляді.

Секретар

 сільської ради

 

 

 

 

протягом  10-ти днів з дня реєстрації звернення

5.

Винесення питання на розгляд депутатської комісії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі місяця з дня реєстрації звернення  до дня проведення сесії

6.

Розгляд питання на сесії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі місяця з дня реєстрації звернення

7.

Виготовлення рішення.

 

Секретар

сільської ради

 

 

 

 

протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

8.

Підписання рішення.

Сільський голова, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

9.

Видача рішення заявнику.

Секретар сільської  ради

 

 

 

 

протягом 5-ти робочих днів з дня підписання протоколу  сесії сільської ради

10.

Відмова у передачі земельної ділянки у власність(користування) або залишення заяви(клопотання) без розгляду можуть бути оскаржені в  судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

               Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив _секретар  сільської  ради_   _____________      _З.Я.Конончук_

 

 

 

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про  внесення  змін(доповнень) до рішення сесії сільської  ради

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                                                                  __________________________

                                                                                                                   що проживає  

                                                                                                                   __________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

В зв’язку з тим, що ______________________________________________________________________________( наприклад: при інструментальному обмірі земельної ділянки встановлено, що фактична площа її становить «_______га»,  а не «______га») прошу внести зміни до рішення  ______сесії Рожівської сільської ради ___ скликання    №______ від «____» ________________ 20___ року яким мені надано дозвіл на _____________________________________________________________________________, а саме: _______________________________________________________________________.

 

 

До заяви додаю:

- попереднє рішення, до якого необхідно внести зміни;

- технічна документація із землеустрою або проект землеустрою(при наявності);

- документи, які стали підставою для внесення змін до рішення.

 

                      _________________                                                                                                _________________

                              дата                                                                                                                     підпис