8.Надання дозволу на видалення (обстеження) зелених насаджень


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Надання дозволу на видалення (обстеження) зелених насаджень

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

1.Конституція України(ст.ст. 143, 144)

2.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст.ст. 30,  33, 52)

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 «Про затвердження порядку  видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

4.Закон України «Про благоустрій населених пунктів»  

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1. Заява(клопотання) про надання дозволу на зріз  дерев;

2.Документ, який посвідчує право  власності(користування) земельною ділянкою(при наявності);

3.План земельної ділянки із зазначенням на ньому зелених насаджень  з прив’язкою до будинків, вулиць та план території, на якій планується їх відновлення (у відповідних випадках).

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно,

(в окремих випадках заявником проводиться оплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню згідно методики, затвердженої Мінрегіоном)

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Акт обстеження зелених насаджень, дозвіл та ордер на видалення зелених насаджень.     

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Неповний перелік або невідповідність поданих документів,

акт обстеження зелених насаджень не погоджено одним із членів комісії, відсутність оплати відновної вартості.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua

  

 

                                                               Додаток     до                                       

    інформаційної картки  адміністративної послуги

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

 Надання дозволу на видалення (обстеження) зелених насаджень

                                                      (назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Письмову  заяву(клопотання)

2.Документ, який посвідчує право  власності (користування) земельною ділянкою(при наявності);

3.План земельної ділянки із зазначенням на ньому зелених насаджень  з прив’язкою до будинків, вулиць та план території, на якій планується їх відновлення (у відповідних випадках).

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар 

сільської ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції,  затвердження складу відповідної комісії, до якої входять: представник заявника, власника земельної ділянки, компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а також інших заінтересованих організацій. 

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

3.

Комісія визначає стан зелених насаджень, складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню та нараховує відновну вартість(у разі потреби).

Голова комісії з обстеження зелених

насаджень

 

 

 

 

протягом  5-ти  робочих  днів

4.

Голова комісії готує  проект рішення  сесії сільської ради про видалення зелених насаджень,  включення його до порядку денного сесії сільської ради. 

Голова комісії з обстеження зелених

насаджень

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

5.

Розгляд питання на сесії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі 30 днів з дня реєстрації звернення

6.

Виготовлення рішення, видача заявнику копії рішення для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню( в разі потреби).

Секретар сільської ради

 

 

 

 

наступний день після  прийняття рішення на сесії сільської ради

7.

Підготовка, реєстрація та видача заявнику ордера на видалення зелених насаджень,  та акта обстеження зелених насаджень.

Секретар сільської ради, землевп-рядник сільської ради, сільський голова

 

 

 

 

протягом  5-ти  робочих  днів( в разі сплати відносної вартості - не пізніше наступного робочого дня після подання документа про сплату відновної вартості зелених насаджень)

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив   _секретар  сільської  ради     _____________      _З.Я.Конончук_                                                                

 

 

 

ЗРАЗОК

 

 

Заява

про надання дозволу на видалення (обстеження) зелених насаджень

 

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                            ____________________________

                                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                                                                                                         що проживає   

                                                                                                                  ____________________________

                                                                                               або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу надати дозвіл на зріз аварійних дерев в кількості ________ штук породи ___________________, розташованих по вул. ____________________________ в с.Рожівка біля земельної ділянки, що перебуває в моїй власності.  

 

 

До заяви додаю:

-         копія документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку(при наявності)

-         план земельної ділянки із зазначенням на ньому зелених насаджень  з прив’язкою до будинків, вулиць та план території, на якій планується їх відновлення (у відповідних випадках).

 

 

                      _________________                                                                            _________________

                               дата                                                                                                   підпис