7.Внесення змін, поновлення(припинення) діючого договору оренди земельної ділянки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Внесення змін, поновлення(припинення) діючого договору оренди земельної  ділянки

(назва адміністративної послуги)

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71,(04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст.26)

2.Земельний кодекс України (ст. 12)

3.Закон України «Про оренду землі»  (ст. 15, 16, 23, 30)

4.Податковий кодекс України

5.Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 526 «Про заходи щодо упорядкування документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1. Заява(клопотання) про поновлення (припинення) договору оренди земельної ділянки чи внесення змін до нього.

2. Копія договору оренди.

3. Довідка  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності).

4.Для юридичних осіб:

- Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.

 Для фізичних осіб:

 - Документ, що посвідчує особу.

5.Довідка з Броварської  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі.

6.Оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про внесення змін, поновлення(припинення) діючого  договору оренди земельної ділянки       

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неповний перелік або невідповідність поданих документів, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, відсутність земельної ділянки, судове провадження на земельну ділянку, якщо до юридичної особи порушено справу про банкрутство або припинення діяльності.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua

 

 

                                                          Додаток до

                                                                      інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                           

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

 внесення змін, поновлення(припинення) діючого договору оренди земельної  ділянки

(назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна

 особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1. Письмову заяву(клопотання) про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (поновлення (припинення) договору оренди).

2. Копія договору оренди.

3. Довідка  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності).

4.Для юридичних осіб:

- Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.

 Для фізичних осіб:

 - Документ, що посвідчує особу.

5.Довідка з Броварської  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі.

6.Оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар 

сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, підготовка проекту рішення  сесії сільської ради, та включення його до порядку денного сесії сільської ради. 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

4.

Надання заявнику відповіді про розгляд питання на сесії сільської ради чи відмову у розгляді.

Секретар  сільської ради

 

 

 

 

протягом  10-ти днів з дня реєстрації звернення

5.

Винесення питання на розгляд депутатської комісії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

 протягом 30 днів  з дня реєстрації звернення  до дня проведення сесії

6.

Розгляд питання на сесії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

 протягом 30 днів  з дня реєстрації звернення

7.

Виготовлення рішення.

 

Секретар сільської ради

 

 

 

 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

8.

Підписання рішення.

Сільський голова, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

9.

Видача рішення заявнику.

Секретар сільської  ради

 

 

 

 

протягом 5-ти робочих днів з дня підписання протоколу  сесії сільської ради

 

10.

Відмова у поновлення (припинення) договору оренди земельної ділянки чи внесення змін до нього або залишення заяви(клопотання) без розгляду можуть бути оскаржені в  судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

               Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Розробив _секретар  сільської  ради_      _____________      _З.Я.Конончук

 

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про  внесення змін,  поновлення(припинення) діючого

договору оренди земельної  ділянки

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                           ____________________________

                                                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

                                         що проживає

                                                                                        ____________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею ________га, укладеного за №____________ «_____» ______________20__р., а саме: ______________________________________________________________________________(поновити договір оренди строком на  ____ років, припинити дію договору оренди, інше)  ,

 

До заяви додаю:

- копія договору оренди;

- довідка  про підтвердження права власності на нерухоме майно (у разі його наявності).

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства чи  - документ, що посвідчує особу.

- довідка з Броварської  об’єднаної державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по орендній платі.

- оригінал витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

                      _________________                                                                                          _________________

                              дата                                                                                                                     підпис