6.4.Надання викопіювання з Детального плану території житлової забудови села Рожівка Броварського району Київської області

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Надання викопіювання з Детального плану території житлової забудови  

села Рожівка   Броварського району Київської області

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Земельний кодекс України (ст.12)

Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні»(ст.26)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про звернення громадян»

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Усна або письмова заява про надання викопіювання.

2.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення або протягом 10 робочих днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Викопіювання з Детального плану території житлової забудови  села Рожівка   

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність земельної ділянки

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті - www. rozhivka-rada.gov.ua

 

                                                                                                                                                                       Додаток до

                                                                               інформаційної картки  адміністративної послуги

                                                                                                                                                                             

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Надання викопіювання з Детального плану території житлової забудови

села Рожівка   Броварського району Київської області

(назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Усну або письмову заяву про надання викопіювання.

Реєстрація заяви(клопотання).

 

Секретар  сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

 

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, виготовлення спеціалістом викопіювання з детального плану території житлової забудови села Рожівка

 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  10-ти  робочих  днів

4.

Завірення секретарем сільської ради викопіювання та видача замовнику.

Секретар

сільської ради

 

 

 

 

в день звернення або протягом  10-ти робочих днів з дня звернення

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Розробив ___секретар  сільської  ради_              _____________      _З.Я.Конончук_

 

 


            ЗРАЗОК

 

Заява

про надання викопіювання з Детального плану території житлової забудови села   Рожівка  

Броварського району Київської області

 

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                               _______________________________

                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

                                         що проживає

                                                                             _______________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу надати викопіювання з Детального плану території житлової забудови села  Рожівка Броварського району Київської області на земельну ділянку площею _______га для ________________________________________________________, що розташована по вул. ______________, ____ в с.Рожівка.

 

 

                      _________________                                                                                  _________________

                           дата                                                                                                              підпис