5.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміна її цільового призначення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги, яка надається фізичним та юридичним особам

Рожівською сільською радою Броварського району Київської області

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та зміна її цільового призначення

1.

Орган (суб’єкт), що надає адміністративну послугу:

 

 

- режим роботи

 

 

 

 

- телефон/факс

- адреса електронної пошти та веб-сайту

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області,

07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка вул. Слави, 17.

 

понеділок-четвер 8.00 - 17.00

п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 13.00

субота 8.00 – 14.00

 

тел. (04594) 39-2-71, (04594) 5-63-80

sekretar@rozhivka-rada.gov.ua

www. rozhivka-rada.gov.ua

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Земельний кодекс України (ст.ст. 12, 20)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»( ст.26)

Закон України «Про державний земельний кадастр» (ст.16 п.5)

3.

Категорія замовників послуги

Фізичні та юридичні особи

4.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

1.Заява(клопотання) про затвердження проекту землеустрою та зміни  цільового призначення земельної ділянки;

2.Належним чином погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

3.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

4.Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом);

5.Документ, що посвідчує особу.

Документи подаються особисто або через представника, повноваження якого засвідчені належним чином, чи поштою до Рожівської сільської ради.

5.

Платність(безоплатність)

надання адміністративної послуги

Безоплатно

6.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів

7.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її цільового призначення

8.

Способи отримання відповіді(результату)

Особисто або через представника в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, поштою.

 

9.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Неповний перелік або невідповідність вимогам чинного законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

10.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області    або на офіційному  веб-сайті  - www. rozhivka-rada.gov.ua

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток до

                                                                          інформаційної картки  адміністративної послуги                                                                                        

 

Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та зміна її цільового призначення

                                                              (назва адміністративної послуги)

 

з/п

Етапи опрацювання звернення

Відповідальна особа

Дія

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Заявники подають:

1.Письмову  заяву(клопотання).

2.Проект   землеустрою.

3.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

3.Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом);

Реєстрація заяви(клопотання).

Секретар

 сільської  ради

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

2.

Накладення резолюції(визначення спеціаліста по розгляду даного звернення)

Сільський голова

 

 

 

 

протягом  1-го  робочого  дня

3.

Перевірка відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, підготовка проекту рішення  сесії сільської ради, та включення його до порядку денного сесії сільської ради. 

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом  3-х  робочих  днів

4.

Надання заявнику відповіді про розгляд питання на сесії сільської ради чи відмову у розгляді.

Секретар 

сільської ради

 

 

 

 

протягом  5-ти днів з дня реєстрації звернення

5.

Винесення питання на розгляд депутатської комісії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі 30 днів  з дня реєстрації звернення  до дня пров. сесії

6.

Розгляд питання на сесії сільської ради.

Землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

на протязі 30 днів з дня реєстрації звернення

7.

Виготовлення рішення.

 

Секретар

 сільської ради

 

 

 

 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

8.

Підписання рішення.

Сільський голова, землевпорядник сільської ради

 

 

 

 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення на сесії сільської ради

9.

Видача рішення заявнику.

Секретар

сільської  ради

 

 

 

 

протягом 5-ти робочих днів з дня підписання протоколу  сесії сільської ради

10.

Відмова у зміні цільового призначення  земельної ділянки або залишення заяви(клопотання) без розгляду можуть бути оскаржені в  судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

Розробив _секретар  сільської  ради_            _____________      _З.Я.Конончук_

                                                                                                                                                            

 

            ЗРАЗОК

 

Заява

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та зміна її цільового призначення

                                                    

 

 

                                                                  Сільському голові с.Рожівка

                                             Величенко С.Д.

                                                                                                                    _________________________

                                                                                                                    що проживає

                                                                     _________________________

                         або

                                                             назва юридичної особи

 

 

 

Заява

 

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею __________ га  та змінити  її  призначення з ________________________________________  на  ___________________________________________________________________________  в с.Рожівка по вул._____________________.

 

До заяви додаю:

-         проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,

-         Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

 

                      _________________                                                                                          _________________

                                  дата                                                                                                                    підпис