Повідомлення

опубліковано 23 лют. 2018 р., 01:17 Секретар сільради   [ оновлено 23 лют. 2018 р., 01:26 ]

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області про затвердження Положення «Про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради».

Рожівською сільською радою розроблено проект рішення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області «Про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради», метою якого є надходження додаткових коштів до сільського бюджету і використання на:

- -капітальні видатки щодо соціально-економічного розвитку с.Рожівка,

- будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери та ЖКГ с.Рожівка,

- будівництво газопроводів і газифікацію с.Рожівка,

- інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

Проект даного рішення розроблено відповідності до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства, регулює порядок продажу земельних ділянок, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди на земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до сільського бюджету.

Поштова адреса розробника регуляторного акта:

07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка,  вул. Слави, 17.

З метою одержання  зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідно аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул. Слави, 17, тел. 045-94-39-2-71, 045-94-5-63-80

 

 

 

 

ПРОЕКТ

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

 

З метою ефективного використання земельного фонду сільської ради, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди на земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до сільського бюджету, керуючись статтями 12, 124, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України, статтями 2, 6 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах(земельних торгах) на території Рожівської сільської ради(додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                 

        Секретар сільської ради                                                    З.Я.Конончук

                  с. Рожівка

             _____  __________2018 року

            №______  __________- УІІ

 

 

                                                                                          Додаток до рішення №____

                                                                                   _____сесії УІІ скликання

                                                                                                від ____   _____________2018р.      

 

                                                                                                                 

Положення

про продаж земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах

 (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради

 

Дане Положення про продаж земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах(земельних торгах) на території Рожівської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про оцінку земель» та інших нормативно-правових актів законодавства з питань регулювання земельних відносин в Україні

 

1.Загальні положення 

1.1.Положення розроблено з метою визначення єдиного порядку процедури підготовки, організації та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них юридичним та фізичним особам, розпорядження якими здійснює Рожівська сільська рада, спрямоване на створення умов ефективного використання земельного фонду, стимулювання підприємницької діяльності, впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

1.2.Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

          зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка має намір придбати земельну ділянку у власність чи отримати її в користування на умовах оренди і має на це право згідно з законодавством України;

земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним  місцем розташуванням, з визначеними щодо неї правами;

земельні торги – це публічні торги, на яких право власності чи право оренди лоту продається учаснику, що запропонував найвищу ціну, що зафіксована у ході проведення торгів;

 аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення  торгів ліцитатором;

організатор земельних торгів(організатор) Рожівська сільська рада Броварського району Київської області, що здійснює реалізацію права комунальної власності на земельні ділянки;

виконавець земельних торгів(виконавець) - це суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

ліцитатор - фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон, за дорученням виконавця земельних торгів;

учасник земельних торгів – фізична або юридична особа, яка подала виконавцю документи необхідні для проведення земельних торгів, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги;

уповноважена особа учасника - особа, яка діє в інтересах учасника на договірних умовах;

реєстраційний внесок - внесок, який сплачується учасником земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку за реєстрацію його як учасника земельних торгів;

гарантійний внесок - завдаток, який сплачується учасником земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку;

інформаційний пакет - копії текстових та графічних документів, що містять інформацію про земельну ділянку, що виставляється на аукціон та містять умови проведення аукціону з продажу чи передачі в оренду земельної ділянки;

лот - земельна ділянка, що виставляється на земельні торги для продажу чи продажу права на її оренду згідно рішення сесії сільської ради;

стартова ціна лоту- вартість лота,  з якої розпочинається продаж затверджена організатором;

крок земельних торгів(аукціону) - мінімальна надбавка, на яку в ході земельних торгів(аукціону) здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота, яка встановлюється організатором;

переможець земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення  земельних торгів;

ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах;

     винагорода виконавця земельних торгів – це розрахунок за виконання послуги, проведення земельних торгів на конкурентних засадах, яку встановлює організатор земельних торгів, яка складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

представником організатора за цим Положенням на земельних торгах виступає голова Рожівської сільської ради.

1.3.Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником(переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

1.4.Продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них(оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами 2 та 3 статті 134 Земельного кодексу України.

На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.

1.5.Об'єктом земельних торгів, сформованим у лот, є земельна ділянка, розпорядження якою здійснює Рожівська сільська рада Броварського району Київської області, а саме:

-земельна ділянка вільна від капітальної забудови, не надана у власність або користування громадянам чи юридичним особам, та на використання якою, відповідно до законодавства не встановлено обмеження (обтяження), що можуть бути перепонами для її відчуження;

-право оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання.

1.6.Земельні торги щодо продажу земельних ділянок або прав на них проводяться за рішенням сесії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

1.7.Добір земельних ділянок, які або права на які виставляються на земельні торги, та умови продажу, визначає сесія сільської ради.

1.8.Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів, який уклав з організатором земельних торгів договір про підготовку лотів до продажу.

Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

1.9.Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу та визначення виконавця земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному частиною 6 статті 136 Земельного кодексу України.  

1.10.Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів.

Витрати(видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.                                                                   

Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець земельних торгів може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.

1.11.Організатор земельних торгів встановлює винагороду виконавцю земельних торгів, яка складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.                                                             

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

1.12.Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

1.13.Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою(у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).                                      

1.14.Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.

1.15.Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку,   коли земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

1.16.Сплачені суми гарантійних внесків повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів, крім випадків визначених пунктом 4.5 цього Положення.

1.17.Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

 

2.Добір земельних ділянок комунальної власності  та підготовка лотів

  для продажу на земельних торгах

2.1.Зацікавлена особа звертається до Рожівської сільської ради щодо включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок комунальної власності, які, або права оренди на які виставляються на земельні торги. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням місця розташування земельної ділянки, довідка про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями(за формою 6-зем), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку(у разі наявності), витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки(у разі наявності), матеріали містобудівної документації(у разі відведення земельної ділянки для містобудівних потреб), копія установчих документів для юридичної особи, для фізичної особи - копія документа, що посвідчує особу.

2.2.Рожівська сільська рада виносить заяву на розгляд постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища(надалі – комісія).

Комісія розглядає звернення та готує  пропозиції щодо добору земельних ділянок,  які або права на які, можуть бути виставлені на земельні торги, та формує пропозиції щодо відведення земельної ділянки, та можливості продажу земельної ділянки, або право на неї на земельних торгах, та умови продажу.

2.3.Рожівська сільська рада визначає перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення та функціональне використання, площа, кадастровий номер, умови продажу.

2.4.Добір земельних ділянок, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості (у разі їх наявності), звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

2.5.Спеціаліст землевпорядник сільської ради, на підставі пропозицій комісії, готує проект рішення сесії сільської ради про підготовку документації до продажу земельної ділянки, або права оренди на неї окремим лотом на конкурентних засадах(земельних торгах), в якому зазначається:

- включити земельну ділянку до переліку земельних ділянок, які, або права оренди на які виставляються на земельні торги із зазначенням її місця розташування та орієнтовних кількісних та якісних (у разі наявності) характеристик;

- надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою(проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки(якщо ділянка не сформована) або технічної документації щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) або технічної документації щодо поділу земельної ділянки), звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки(у разі продажу земельної ділянки)

2.6.Сесія сільської ради приймає рішення про дозвіл на підготовку документації по лоту до проведення земельних торгів, визначає спосіб набуття права на земельну ділянку (власність або право оренди, суперфіцію, емфітевзису).

2.7.Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

2.8.Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів – Рожівська сільська рада Броварського району Київської області. Закупівля послуг з виконання робіт  землеустрою, оцінки земель в процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них(оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів, відповідно до п. 6 статті 136 Земельного кодексу України.

2.9.Виконавець робіт із землеустрою(оцінки земель) відповідно до укладеного з організатором земельних  торгів в договору  забезпечує:

- розроблення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі його відсутності, зміни цільового призначення земельної ділянки та якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

- державну реєстрацію земельної ділянки;

- внесення відомостей про земельну ділянку до земельного кадастру;

- отримання та погодження в установленому порядку актів обстеження зелених насаджень, наявних на земельній ділянці;

- розроблення містобудівного розрахунку та отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (у випадках, передбачених законодавством);

- отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї.

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню у встановленому порядку.

У випадках, передбачених законодавством, виконавець робіт із землеустрою(оцінки земель) забезпечує отримання позитивних висновків державної експертизи землевпорядної документації.

 Організатор земельних торгів має право направити підготовлену виконавцем робіт із землеустрою(оцінки земель) документацію на проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації.

2.10.Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем робіт із землеустрою(оцінки земель), який уклав з організатором договір про підготовку лота до проведення земельних торгів.

Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

 

3. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів.

3.1. Проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням сесії Рожівської сільської ради, яким:

- визначається виконавець земельних торгів та надається йому дозвіл на проведення земельних торгів;

- встановлюється стартова ціна продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- встановлюється стартовий розмір річної орендної плати, який не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

- встановлюється стартова ціна продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- встановлюється крок аукціону у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за орендне користування земельною ділянкою у разі продажу права користування на неї;

- визначаються строк та умови користування земельною ділянкою у разі набуття права оренди;

- визначається місце  та дата проведення земельних торгів;

- визначається особа, уповноважена організатором на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису з переможцем торгів.

3.2.Проект рішення сесії сільської ради про проведення земельних торгів готує землевпорядник сільської ради, на підставі пропозиції постійної депутатської  комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

Рожівська сільська рада приймає рішення про проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок або прав на них.

3.3.Проведення земельних торгів здійснює виконавець земельних торгів, який уклав з організатором – Рожівською сільською радою договір про їх проведення. Підготовку договору виконує спеціаліст-юрист сільської ради.

3.4.Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині 4 статті 136 Земельного кодексу України.

3.5.Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.

Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.

3.6.Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України оголошення про проведення земельних торгів.

3.7.В оголошенні зазначаються за кожним лотом:

а)найменування організатора земельних торгів;

б)місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

в)цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;

г)умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

ґ)стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

д)містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;

е)місце і час проведення земельних торгів;

є)розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

ж)номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих в банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

з)найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

и)текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).

і)сума витрат(видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів.

3.8.Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше  90 днів після оприлюднення оголошення.

3.9.Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

а)заяву про участь у земельних торгах;

б)інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.

Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

в)документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

3.10.Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб.

Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині 4 статті 136 Земельного кодексу України, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати, та видає учаснику(його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника(із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).

До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена а абзаці другому цього пункту, а також:

а)для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

б)для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для юридичних осіб, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу, - також інформація про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні засновники (учасники);

в)для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство (підданство) іншої держави, прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

3.11.У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).

Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.

Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.

Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.

3.12.Форми заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів затверджуються Держгеокадастром України.

3.13.Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об'єднань.

За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.

3.14.Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).

3.15.Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:

а)усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

б)вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в)тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

3.16.Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

3.17.Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників.

3.18.Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.

3.19.Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

3.20.Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.

У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі продажу права на неї.

3.21.У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.

У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.

3.22.Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.

За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об'єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.

3.23.Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

3.24.У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.

Один примірник протоколу видається переможцю.

3.25.Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.

3.26.Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною 29 статті 137 Земельного кодексу України.

У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.

3.27.Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.

Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.

3.28.Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

3.29.Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.

3.30.У разі продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в Броварському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в Броварському управлінні Державної казначейської служби України Київської області, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.

3.31.У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 Земельного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.

3.32.На торгах зобов'язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

3.33.Ціна продажу земельної ділянки,  плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума виплат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

 

4.Встановлення результатів торгів.

4.1.Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

4.2.Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані.

4.3.Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною 6 статті 135 Земельного кодексу України, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.

4.4.Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а)відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б)якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в)відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині 29 статті 137 Земельного кодексу України.

4.5.Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.

Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а)всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б)учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в)переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г)переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

д)переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

4.6.У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини 4 статті 136 Земельного кодексу України.

 

5.Оприлюднення результатів земельних торгів.

Результати земельних торгів оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України, шляхом розміщення   відеозапису торгів та повідомлення про результати земельних торгів за кожним лотом  із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Рожівської сілської   ради

«Про затвердження Положення про  продаж земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської  ради»

 

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Рожівської сілської  ради «Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території  Рожівської сільської  ради» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Рожівської сільської  ради.

 

1.      Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати

шляхом прийняття рішення.

Опис проблеми:

Статтею 134 Земельного кодексу України встановлено обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

Частиною 2 статті 127 Земельного кодексу України встановлено, що продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.

Земельний кодекс України (глава 21) регулює загальні правила проведення земельних торгів, проте не встановлює системну послідовність їх проведення.

Обґрунтування необхідності державного регулювання:

З метою вирішення питання щодо встановлення послідовності проведення земельних торгів на місцевому рівні відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»  готується проект рішення «Про затвердження Положення про продаж  земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території  Рожівської сільської  ради».

На даний час відсутнє чітке законодавче регулювання щодо вирішення даної проблеми

 

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття є:

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів територіальної громади;

- розвиток інфраструктуру на території населеного пункту;

- сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності в населеному пункті;

- забезпечення надання фізичним та юридичним особам рівних прав та можливостей для участі в земельних торгах;

- збільшення надходження до сільського  бюджету;

- підвищення прозорості дій органу місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов проведення земельних торгів;

- забезпечення відкритості, доступності інформації про проведення земельних торгів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Під час розробки проекту рішення «Про затвердження Положення  про  продаж земельних ділянок, або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської  ради» було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Можливі

способи

досягнення

цілей

Оцінка способу

 

Причини відмови від

альтернативного способу/аргументи

щодо переваги обраного способу

Залишення

чинного

регулювання

без змін

 

− частково забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

− не повністю відповідає потребам у вирішені проблеми.

 

− не відповідає принципу

послідовності регуляторної

діяльності;

− суперечливість, наявність прогалин у правовому регулюванні земельних відносин і відсутність дієвих механізмів реалізації земельно-правових норм з порушеного питання;

− проблема не вирішується.

Обраний

спосіб

(прийняття запропонованого регуляторного акта)

 

− забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

− повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

− встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи

кількості нормативно-правових актів з одного питання.

 

− відповідає принципам державної регуляторної політики;                                 

 - забезпечує досягнення визначених цілей;

− визначає єдиний, зрозумілий та відкритий організаційно-правовий механізм реалізації земельно-правових норм з порушеного питання;

− нівелює можливість зловживань в питаннях здійснення відповідного контролю.

Відтак, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Для досягнення визначених цілей проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження порядку проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Рожівська сільська  рада.

З метою реалізації поставлених цілей пропонується проведення наступних заходів:

- добір земельних ділянок;

- розміщення інформації про умови проведення земельних торгів;

- прийняття документів на участь в земельних торгах;

- проведення земельних торгів та визначення переможців.

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1.Провести погодження проекту регуляторного акта та прийняти на сесії сільської   ради.

2.Забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 

 

5. Оцінка можливості впровадження акта та виконання

 вимог регуляторного акта.

Акт забезпечує скорочення затрат ресурсів та спрощення процедур регулювання земельних відносин. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, розрахунок витрат та вигод.

Встановлення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму подання та розгляду матеріалів щодо можливості продажу земельних ділянок або прав на них,  добору та підготовки земельних ділянок до їх відчуження або прав на них, підготовки до проведення земельних торгів.

Збільшення надходжень коштів до сільського бюджету та обсягу  інвестицій у соціально-економічний  розвиток населеного пункту.

Ефективне використання земельного фонду села.

Мінімізація ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

 

Інтереси органів місцевого самоврядування

 

- збільшення  надходжень коштів до  сільського  бюджету та обсягу  інвестицій у соціально-економічний  розвиток села;

- ефективне використання земельного фонду села;

- мінімізація ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них;

- посилення довіри до органів місцевого самоврядування.

- видатки на підготовку лотів до проведення земельних торгів;

- тимчасові витрати на підготовку лотів до проведення земельних торгів;

- виплата винагороди виконавцю земельних торгів.

Інтереси суб’єктів господарювання

- забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, учасників ринку земельних відносин;

- отримання прибутку за виконання робіт або надання послуг.

- видатки на організацію та проведення земельних торгів.

 

Інтереси громадян

- визначення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму реалізації земельно-правових норм з порушеного питання;

- встановлення прозорості,  гласності і рівних умов конкуренції у процесі набуття прав на земельні ділянки на земельних торгах.

- кошти на придбання лотів.

Негативні результати впровадження рішення не вбачаються.

 

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення  до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.


8. Показники  результативності  регуляторного акта

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта надасть можливість створити нове джерело надходжень до сільського бюджету, збільшити обсяг інвестицій у пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку території населеного пункту.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта будуть:

- кількість укладених договорів відчуження  земельних ділянок;

- сума надходжень коштів до сільського бюджету;

- сума обсягу інвестицій у соціально-економічний розвиток села.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта не можуть бути виражені у кількісній формі, оскільки результати кожного аукціону залежать від багатьох не прогнозованих  чинників, кількісне значення яких стає відомим лише під час підготовки до проведення земельних торгів(кількість земельних ділянок, строки проведення аукціону, вартість права власності(оренди, суперфіцію) земельних ділянок, розмір внесків учасників та інше) та під час проведення земельних торгів(наявність та кількість учасників аукціону, ціна продажу та інше).

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження  

результативності  регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

Як цільова група розглядатимуться фізичні особи та суб’єкти господарювання.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності  регуляторного акта.

Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності актом, але не пізніше, ніж через два роки. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.


Секретар сільської ради                                  З.Я.Конончук

Comments