Повідомлення

опубліковано 2 серп. 2018 р., 13:28 Секретар сільради   [ оновлено 2 серп. 2018 р., 13:29 ]


РОЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рожівської сільської ради

  

 Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  №1160-ІУ від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх  об”єднань  Рожівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) в с.Рожівка  Броварського району Київської області»

Мета даного проекту рішення - врегулювання питання реалізації алкогольних і слабоалкогольних напоїв та пива в торгівельній мережі та закладах ресторанного господарства села Рожівка з урахуванням чинного законодавства в цій сфері діяльності.

        Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку здійснення роздрібної торгівлі  алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, а також сприятиме зменшенню кількості порушень під час проведення такого виду діяльності.

Розробником цього документу виступає Рожівська сільська рада, до якої просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07414, вул. Слави, 17, с.Рожівка, Броварського району, тел. 5-63-80.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об”єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 ПРОЕКТ

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства)

в с.Рожівка Броварського району Київської області

 

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», з метою упорядкування торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими, статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пунктом 44¹ частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії Рожівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1. Керівникам підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування, які здійснюють діяльність на території Рожівської сільської ради, забезпечити виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

            2. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:

            - особам, які не досягли 18 років;

- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоровя;

            - у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

            - у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

            - у невизначених для цього місцях торгівлі.

 

3. Підприємствам (організаціям) торгівлі та громадського харчування (крім закладів ресторанного господарства) встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 22.00 години до 8.00 години.

 

4. Керівникам підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування розмістити на стенді «Куточок покупця» інформацію про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів.

 

5. Довести дане рішення до відома керівників підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування та попередити про адміністративну відповідальність за порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесій від 15.03.2011 № 787-V-VI «Про впорядкування режиму роботи закладів торгівлі на території населеного пункту с.Рожівка», від 26.08.2011 № 149-ІХ-VI «Про виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Рожівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

            Сільський  голова                                                               С.Д.Величенко

            с.Рожівка

            _____________ 2018 року

            № _________-УІІ

 

 

 

                           

Аналіз

 регуляторного впливу проекту рішення Рожівської сільської ради «Про встановлення заборони продажу                             пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) в с.Рожівка  Броварського району Київської області»

 

        Аналіз регуляторного впливу підготовлений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

         Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових”, з метою врегулювання питання реалізації алкогольних та слабоалкогольних напоїв та пива в торгівельній мережі та закладах ресторанного господарства села Рожівка з урахуванням чинного законодавства в цій сфері діяльності, для запобігання або зниження числа правопорушень, скоєних громадянами у стані алкогольного сп’яніння, враховуючи негативний вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, органу місцевого самоврядування необхідно привести діючий нормативно-правовий акт у відповідність до цього Закону та прийняти рішення сільської ради, яке  встановлює обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових населенню, особливо молоді.

2.Визначення цілей державного регулювання

            Даний проект рішення сільської ради спрямований на удосконалення правового регулювання відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і є обов’язковим для виконання на території Рожівської сільської ради.

           Основними цілями його прийняття є:    

- попередження правопорушень та злочинів, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв та пива;

- зменшення негативного впливу споживання алкогольних  напоїв на здоров’я жителів села, зокрема неповнолітніх;

- забезпечення покращення громадського порядку на території населеного пункту

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

         Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

- збереження чинного регулювання – цей спосіб забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання;

- прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні та/або внесення змін до вже існуючих законів – такий спосіб є нераціональним, оскільки на даний час не зареєстровані законопроекти, які б регулювали питання обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

         Таким чином, враховуючи вище наведене, запропонований регуляторний акт є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

         Прийняття рішення  впливатиме на діяльність суб'єктів господарювання в частині профілактики та протидії проявам пияцтва серед населення.

4. Механізм розв’язання проблеми 

         Даним регуляторним актом передбачено один із методів усунення порушень громадського порядку у нічний час, зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння, зменшення зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді - обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, пива (крім безалкогольного) у нічний час.

            Реалізація цього регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку здійснення роздрібної торгівлі  алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, а також сприятиме зменшенню кількості порушень під час проведення такого виду діяльності.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

        Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Оцінка можливості впровадження вимог регуляторного акта

        Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових фінансово-економічних витрат, оскільки регулювання здійснюється в межах повноважень органу місцевого самоврядування, органу державної податкової інспекції, відділу поліції.

        Можливість досягнення зазначених цілей визначена необхідністю виконання вимог законодавства і забезпечення державної політики, спрямованої на зменшення вживання алкогольних напоїв та їх шкідливого впливу на здоров’я і життя населення, зменшення кількості злочинів, скоєних особами в нічний час в стані алкогольного сп’яніння.

       Цей регуляторний акт носить адміністративний характер і законодавством України передбачена  відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог у цій сфері. Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта здійснюється відповідними контролюючими органами.     

6. Визначення очікуваних результатів прийняття  регуляторного акта

     Прийняття та реалізація даного регуляторного акта дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме: знизить рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої соціальної цінності.

7. Строк дії акта 

     Термін  дії запропонованого регуляторного акта необмежений, у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни  у  разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акта

     Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- кількість отриманих скарг з приводу порушення вимог законодавства при здійсненні продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів;

- кількість складених протоколів за порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- кількість  складених протоколів за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у нетверезому стані.

9. Заходи з відстеження результативності акта 

     Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

      Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж, через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

            Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після

проведення повторного відстеження.

      Відстеження результативності буде здійснюватись статистичним методом шляхом проведення аналізу показників результативності.

 

 

Сільський голова                                                 С.Д.Величенко

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments