Повідомлення

опубліковано 10 бер. 2017 р., 03:42 Секретар сільради   [ оновлено 10 бер. 2017 р., 03:50 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рожівської сільської ради Броварського району Київської області

 

          Відповідно до статей 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  №1160-ІУ від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх  об”єднань  Рожівська сільська рада Броварського району Київської області повідомляє про оприлюднення проекту рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території  села Рожівка Броварського району Київської області»

           Мета даного проекту рішення: утримання в належному стані населеного  пункту, наведення чистоти та порядку, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, своєчасний вивіз твердих та рідких побутових відходів.

         Впровадження регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану території села Рожівка, розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ.

        Розробником цього документу виступає Рожівська сільська рада, до якої просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: вул. Слави, 17, с.Рожівка, Броварський район, Київська область, 07414, тел. 5-63-80.

       Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об”єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 

Секретар ради                                                         З.Я.Конончук

 

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Правил благоустрою території  села Рожівка

Броварського району Київської області

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівнитцва,  земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  Законом України «Про благоустрій населених пунктів”, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  сільської радиВ И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити Правила благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області(додаються).

2.Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення №145 – ІХ – УІ від 26.08.2011р. «Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівнитцва,  земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища.

 

                            Сільський голова                                             С.Д.Величенко

                            Секретар сільської ради                                   З.Я.Конончук

                с.Рожівка

                2017 року

           № ______   -УІІ

 

 

Додаток  до рішення №

сесії УІІ скликання

від    2017 року

 ПРАВИЛА

благоустрою території села Рожівка  

Броварського району Київської області


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.Правила благоустрою території  села Рожівка Броварського району Київської області(далі – Правила благоустрою)  є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою території села, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території села, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.Правила благоустрою регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в селі Рожівка Броварського району Київської області.

3.Правила благоустрою розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.  

4.Правила благоустрою є обовязковими для виконання  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, розміщеними на території села, а також громадянами.

5.Правила благоустроюзабезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

6.Рожівська сільська рада Броварського району Київської області забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування до цих Правил благоустрою. Правила благоустрою є відкритими та доступними.

7.Управління в сфері благоустрою села здійснює Рожівська сільська рада Броварського району Київської області та її виконавчий комітет. Координицію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в селі здійснює Рожівське комунальне підприємство «Добробут»(надалі – комунальне підприємство).

8.Правила благоустрою містять загальнообов’язкові на території села Рожівка норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушеня.

9.У цих Правилах благоустрою наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- благоустрій території села – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території села Рожівка з метою його раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- заходи з благоустрою території села – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

- суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення,  громадяни;

- об'єкти благоустрою – території села, які підлягають благоустрою:

- територія загального користування - сквери, сади, рекреаційні зони, дитячі та спортивні майданчики, пам’ятки культурної спадщини, вулиці, провулки, дороги,  проїзди,  кладовища, паcовища та інші території загального користування;

- прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку;

- території будівель та споруд інженерного захисту;

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

- інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах села.

- елементи благоустрою:

-  покриття  вулиць, доріг, проїздів, тротуарів відповідно до діючих норм і стандартів;         

- зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;  

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

- балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

- балансоутримувач будинку, споруди – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

- прибирання об’єктів благоустрою - захід санітарного очищення, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо;

    - прибирання механізоване – прибирання території із застосуванням сніго-прибиральних та інших машин і механізмів;

    - прибирання ручне – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів;           

- територія прибирання – територія, на якій  проводиться  комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів(сміття), яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

- територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

- закріплена(прилегла) територія - територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

- утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

- вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою – інформаційно- вказівні знаки, рекламне обладнання, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, лавки;

- зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і доріг;

- пам’ятка культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, який   занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;  

- зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки та лісосмуги, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення. За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

- зелені насадження загального користування - парки, лісосмуги та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель,  дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах населеного пункту, захисні, протипожежні та інші насадження.

- відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Відходи поділяються на:

- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

- відходи ремонтні – залишки  речовин, матеріалів,  предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного  ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

- відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

- небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

- безхазяйні відходи - відходи, що не мають власника або власник яких невідомий.

- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;

- перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

10.Інші терміни в цих Правилах благоустрою вживаються у значеннях, визначених законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух»,  «Про поховання та похоронну справу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ  УЧАСНИКІВ  ПРАВОВІДНОСИН  У  СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.

1. Повноваження органу місцевого самоврядування:

-  затвердження місцевих програм та заходів благоустрою території села, забезпечення їх виконання;

- затвердження правил благоустрою території села та змін до них;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населеного пункту, визначення повноважень цих органів (служб);

-  організація забезпечення на території села чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

- організація місць відпочинку населення;

- розроблення схем санітарного очищення населеного пункту;

- визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів) , відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою території села;

-  здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утримання територій села, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних обєктів тощо;

- надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

-  визначення місць стоянок транспортних засобів на територіях об’єктів благоустрою населеного пункту, зовнішнього освітлення та санітарного очищення територій, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

-  інформування населення про здійснення заходів з благоустрою території села.

 

2.Повноваження органів самоорганізації населення:

-  внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою території села;

-  організація участі підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та населення у виконанні робіт з благоустрою території села;

-  здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території села та прийняття відповідних заходів;

-  інформування населення про здійснення заходів з благоустрою території села;

- вирішення  інших питань у сфері благоустрою відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про органи самоорганізації».

 

3.Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян:

Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці  та громадяни мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою села;

- брати участь у розроблені програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту, обговоренні правил та заходів з  благоустрою його території;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення  благоустрою села;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою  та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць,   кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів та інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою або призводить до її нецільового використання;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території села, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян, їх майну чи майну юридичної особи внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни зобов’язані:

- дотримуватись Правил благоустрою території села;

- не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

- постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні,  таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях;

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, власне подвіря  та  прилеглу територію;

- усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строк, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- вивозити відходи у спеціально відведені місця, та/або укладати договора на вивезення відходів з комунальним підприємством;

- проводити будь які земляні та будівельно-ремонтні роботи на території загального користування на підставі дозволу  на порушення об’єктів благоустрою, отриманого в установленому законом порядку;

 - проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання подвіря, тротуару  та вулично-дорожньої мережі комунальної власності;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати буряни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з сільською радою;

- захищати зелені насадженя на територіях, наданих їм у власніть або користування;

- розміщувати та утримувати в належному санітарно-технічному стані дитячі майданчики;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- перевозити всі види вантажів(особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території населеного пункту при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів;

- дотримуватись правил утримання та поводження з тваринами; 

- дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, відповідно до чинного  законодавства;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

ІУ.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій обєктів благоустрою

1. Загальні принципи утримання об’єктів благоустрою

1.1.Організацію благоустрою території села Рожівка  забезпечує Рожівська сільська рада  та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, установлених законодавством.

1.2.Рішення сільської ради та її виконавчого комітету щодо благоустрою території села Рожівка  є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, громадянами територіальної громади.

1.3.Благоустрій та утримання у належному стані  території включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- чистку та побілку бордюрів;

-  догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

1.4.Суб’єкти благоустрою  забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок наданих їм у власність або користування, а також закріплених(прилеглих) до них території.

1.5.Межі та режим використання закріпленої за суб’єктами благоустрою території визначає сільська рада або виконавчий комітет.

1.6.Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою територій загального користування(дитячих та спортивних майданчиків, вулиць, доріг, проїздів,  кладовищ, вуличного освітлення тощо), що належать до комунальної власності територіальної громади  виконуються  Рожівським комунальним підприємством «Добробут».

1.7.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

1.8.Відходи з домоволодінь вивозяться щосуботи комунальним підприємством «Добробут» на сміттєзвалище.

1.9.Графіки руху транспорту по збору побутових відходів розробляються виконавцями послуг по збору та вивезенню ТПВ, та погоджуються  виконавчим комітетом сільської  ради. 

1.10.Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється  комунальним підприємством «Добробут»  та особами, що мають відповідний дозвіл, за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир). Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

1.11.Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

1.12.Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, дезінфікуватись.

1.13.При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище.

1.14ільська рада може передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам та організаціям відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.15.Відповідальні посадові особи суб’єктів господарювання зобов’язані забезпечувати вивіз та знешкодження відходів шляхом укладання договорів (за 2 місяці до кінця календарного року) з комунальним підприємством.

1.16.Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з вини суб’єкта благоустрою на закріплених за ним об’єктах благоустрою усуваються ними за власний рахунок.

1.17.Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населених пунктів здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічною станцією, посадовими особами виконавчого комітету сільської ради.

1.18.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/ або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання  територій загального користування.

2.1.Благоустрій та утримання у належному стані територій загального користування включає:

- прибирання сміття, відходів, листя;

- чистку та побілку бордюрів;

-  догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

- відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природніх явищ, аварій в інших випадках;

- встановлення та утримання у належному стані лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

2.2.Межі благоустрою та озеленення закріплених(прилеглих) територій встановлюються в граничних межах підприємств, установ, організацій, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок  до середини проїжджої частини доріг. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруд, інших об'єктів господарювання межі прилеглої території встановлюються на відстані 50м від огорожі підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10м по периметру споруди. Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

2.3.Балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої території та протилежної території.

2.4.Прибирання  територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15м виконується забудовниками або будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію, якщо більше не передбачено договором та схемою обслуговування.

2.5.Прибирання  місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

2.6.Прибирання  місць масового перебування людей (території торгівельних зон і т.д.) проводяться протягом усього робочого дня. Загальний санітарний день прибирання – четверг.

2.7.Комунальне підприємство встановлює урни на тротуарах, зупинках громадського транспорту, у парках, та на інших територіях загального користування.

2.8.Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торговельних та інших будівель і споруд, біля торговельних палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм.

2.9.Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття до 9.00.

2.10.Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених  насаджень, збір та вивезення сміття.

2.11.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог  санітарно-епідеміологічного законодавства.

2.12.У випадках сильних снігопадів прибирання територій загального користування здійснюється за спеціальними рішеннями виконавчого комітету сільської ради. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів.

 

3.Обмеження при використанні обєктів благоустрою території села Рожівка.

Підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям та громадянам  на обєктах благоустрою забороняється:

- здійснювати господарську діяльність з порушенням вимог чинного законодавства України у сферах землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоровя та охорони навколишнього природного середовища;

- здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утворенням небезпечних відходів та забруднюючих речовин без відповідних на те дозволів;

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законом порядку;

- вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів, адміністративних  будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки та стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо;

- без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір’ях, вулицях,  інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж;

- самовільно підключатись до інженерних  мереж;

- самовільно обмежувати рух пішоходів і транспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху  без погодження з Державтоінспекцією;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, псувати або руйнувати дорожні знаки;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття автотранспортних засобів, машин  та  механізмів(крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній  зупинці) на прибудинкових територіях, тротуарах,  біля водойм, криниць, водозабірних колонок та інших територіях загального користування тощо;

- здійснювати проїзд по асфальтному покриттю механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час  снігових заметів;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- захаращувати територію населеного пункту, власні та прилеглі території будівельними(в тому числі сипучими) матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям,  відходами,  накопиченням снігу та криги тощо;

- вивозити, звалювати  відходи, траву, гілля, деревину, опале листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

- кидати сміття, недопалки, папір, обгортки  та залишки продуктів, тару, ганчір’я тощо на вулицях та інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах і урнах;

          - порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспорутвання утилізації та використання відходів;

- забруднювати прибудинкові території та території загального користування хімічними та іншими речовинами;

- виливати рідкі відходи на території загального користування;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, опале листя, гілки,  відходи у невідведених для цього місцях;

- захаращувати пожежні проїзди на території до житлових будинків;

- наклеювати або розміщувати в інший спосіб оголошення, інформаційні, агітаційцні та рекламні листівки, афіші, плакати тощо у  не відведених для цього місцях; розвішувати інформаційно-рекламні таблички на деревах, інженерному обладнанні, спорудах вулично-дорожньої мережі, огорожах тощо; здійснювати безадресну роздачу рекламних листівок і оголошень, якщо це призводить до засмічення території села;

- самовільно встановлювати обєкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, кіоски павільйони;

- встановлювати точки торгівлі в невідведених для цього місцях та без наявності відповідного  дозволу, виданого в установленому законом порядку;

- здійснювати торгівлю у не відведених  місцях;

- використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

- самовільно займати земельні ділянки на території села Рожівка і використовувати їх без документів, що засвідчують право користування або володіння землею;

- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалось проектом благоустрою і сперечить будівельним нормам і правилам;

- псувати газони, пошкоджувати та самовільно вирубувати дерева, кущі на прибудинкових територіях, місцях відпочинку, лісопарковій зоні та інших територіях загального користування; 

- порушувати тишину на вулицях,  житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів  будівництва, реконструкції;

- здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

- засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

- виконувати будь які будівельні роботи(крім робіт зі встановлення надмогильних пам’ятників) у місцях поховань, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах;

- порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

4.Обмеження щодо вживання тютюнових виробів

4.1.Обмеження щодо вживання тютюнових виробів встановлені Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». 

4.2.Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:

- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

- у приміщеннях та на території навчальних закладів;

- на дитячих та спортивних майданчиках;

- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

-у приміщеннях  органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

- у транспорті загального користування, що використовується для  перевезення пасажирів;

- на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

            4.3.У місцях та закладах, де куріння заборонено, балансоутримувачем об’єкта (елемента) благоустрою має бути розміщена наочна інформація, яка складається з графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!».

            У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається з відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».

            Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити інформацію, наведену в попередньому абзаці.

           

У. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою 

1.Вимоги до утримання вулично-дорожньої мережі

1.1.Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки.

1.2.Прибирання та утримання проїжджої частини на всю ширину дороги, а також мостів  здійснюють визначені виконавчим комітетом сільської  ради підприємства чи суб’єкти господарювання.

1.3.Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, громадяни за якими закріплені відповідні території рішенням виконавчого комітету сільської  ради.

1.4.Забезпечувати освітлення об’єктів благоустрою та прилеглих територій відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, встановлювати світлову рекламу торгівельних точок та комерційних структур згідно рішення виконавчого комітету.

Забезпечувати утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою.

 

 

2.Вимоги до проведення земляних робіт.

2.1.Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях загального користування села(вулицях, провулках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти благоустрою, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати у виконавчому комітеті сільської  ради дозвіл на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу є графік виконання робіт та договір із спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття і зелених зон.

2.2.Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж   виконується у відповідності до проектів, погодженими з відповідними службами, на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради.

2.3.При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, суб’єкти благоустрою забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений в дозволі.

2.4.Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови руху транспорту та пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.

2.5.Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття  покладається на виконавця робіт.

2.6.При виконанні робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, інші елементи благоустрою;

- відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- перегороджувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 

3.Вимоги до утримання та охорони зелених насаджень.

3.1.Охорона зелених насаджень на території села включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні  місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам  місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил благоустрою.

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень на території села покладається на виконавчий комітет сільської  ради.

3.2.Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

- щодо насаджень, які перебувають в комунальній власності – на виконавчий комітет сільської  ради та визначені ним підприємства, в інших формах власності – на відповідних землевласників і землекористувачів;

- на вулицях перед будівлями до проїжджої частини – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я;

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

- на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

- на пустирях та інших – на комунальне підприємство та керівників близько розташованих підприємств, відповідно до укладених з ними договорів;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників або користувачів.

3.3. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

- забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил благоустрою;

- забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;

- вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

- видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок, прибирання гілля та захаращень самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з виконавчим комітетом сільської ради та природоохоронними органами;

- косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

- знищення бур’янів у дворі, садибі та на прилеглій до садиби частині вулиці протягом всього вегетаційного періоду;

- заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;

- планомірне підвищення декоративних якостей парків та інших зелених насаджень, проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень;

-забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем;

- проведення ефективних заходів по підвищенню родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заростанню бур’янами;

- підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

- огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.

3.4.На визначені виконавчим комітетом сільської  ради підприємства покладається:

- здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку;

- планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

- забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

- ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчування пнів, вивезення сміття та гілок.

3.5.На виконавчий комітет Рожівської сільської  ради покладається:

- здійснення контролю за станом експлуатації та утриманням зелених насаджень;

- здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

- здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращання їх стану та якості прибирання;

- проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;

- контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

3.6.На території зелених насаджень забороняється:

- зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

- складувати будь-які матеріали;

- влаштовувати звалища сміття;

- самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;

- обладнувати стоянки транспортних засобів;

-будь-яке будівництво, розміщення малих архітектурних форм без дозволу виконавчого комітету сільської ради;

- використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

- влаштовувати зупинки громадського транспорту на газонах, біля дерев без погодження з виконавчим комітетом сільської  ради;

- встановлювати намети торговельного, агітаційного та іншого призначення на газонах в парках, скверах;

- ходити по газонах, випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

- знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, та стріляти у них;

- зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу виконавчого комітету та ордеру на виконання таких робіт. Знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем посадових осіб виконавчого комітету;

- випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях, а також без намордників, випасати худобу, птахів, ламати та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

- захаращувати газони, після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери тінші предмети і речовини.

3.7.Видалення зелених насаджень здійснюється, згідно з «Порядком видаленн дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045, на підставі ордеру на знесення зелених насаджень. Ордер видається виконавчим комітетом на підставі акту обстеження зеленених насаджень, що підлягають видаленню.

3.8.Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завданні збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

3.9.За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодовувати їх вартість в доход місцевого бюджету в установленому порядку.

3.10.Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях зелених насаджень проводиться після розробки проекту детального планування і затвердження його у встановленому порядку.

 

4.Вимоги до утримання тварин.  

4.1.Власники тварин, домашньої худоби та птиці  зобов’язані:

-  реєструвати тварин в Рожівській  сільській раді;  

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщень, у яких утримуються тварини (місця постійного утримання), та норм співжиття;

- утримувати сторожових собак на прив'язі або без прив'язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров'ю громадян;

- не допускати утримання собак у місцях загального користування;

- вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

- не допускати забруднення тваринами місць загального користування, у разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

- не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді;

- не здійснювати випас домашньої худоби та птиці на вулицях, дитячих майданчиках, провулках, берегах  водоймищ та інших прибережних смугах, інших територіях загального користування;

- при розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути не менше 2,5 метрів для підвищення рівня льоту бджіл (згідно інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 року). Вулики розміщувати на відстані не меншій 3 метрів від межі земельної ділянки.

4.2.Забороняється:

-  випасати  худобу, вигулювати та дресерувати тварин у не відведених для цього місцях: на вулицях, узбіччях доріг, газонах, приватних земельних ділянках,  на прибережних захисних смугах, дитячих майданчиках  тощо.

- жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

4.3.Допустима кількість утримання домашньої худоби в одній індивідуальній садибі складає (при дотримані санітарно-гігієнічних норм утримання худоби та відсутності скарг сусідів):

- свиней – до 5 голів;

- дрібної рогатої худоби – до 15 голів;

- великої рогатої худоби – до 5 голів;

- птиці -  до 30 голів;

 - кролів  - до 20 голів.

Відстань між житловими будинками, літніми кухнями та господарськими будівлями (площею до 50 кв. м.) для утримання скота, домашньої худоби та птиці повинна  бути не меншою 15 метрів, до питних колодязів – не менше 20 метрів, згідно з державними будівельними нормами № 360-92**  «Планування та забудова міських і сільських поселень».

 

5.Вимоги до розміщення зовнішньої реклами

5.1.Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Рожівською  сільською радою.

5.2.Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території села Рожівка, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

5.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття (в тому числі трав’яного покрову), вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території села Рожівка.

5.4.Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

5.5.При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

5.6.Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків.

5.7.Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

5.8.Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

5.9.Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

5.10.Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

5.11.Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

5.12.Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

5.13.Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів. 

5.14.Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15-20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні - декоративно оформленими.  

5.15.Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.  

5.16.Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.17.Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території села Рожівка(без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому сільською радою.

5.18.Контроль за додержанням Правил благоустрою території села Рожівка  при розміщенні зовнішньої реклами здійснює  виконавчий комітет Рожівської сільської ради.

 

УІ.Фінансування заходів благоустрою території села Рожівка.

1.Фінансування заходів з благоустрою території села Рожівка, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших, передбачених чинним законодавством джерел фінансування.

2.Фінансування заходів з благоустрою території села Рожівка у місцях загального користування здійснюється за рахунок  сільського  бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених  законодавством.

3.За рахунок коштів сільського бюджету фінансуються:

-заходи з виконання місцевих програм благоустрою населеного пункту;

-охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих сільською радою на баланс підприємствам, установам, організаціям;

-охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

-роботи з утворення територій і об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

-організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

4.За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

- благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, які їм належать на праві власності або праві користування;

- усунення, на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частини), пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

5.Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів співвласників будинку.

6.Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника (інвестора).

7.Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

8.Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою територій населеного пункту, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

9.Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої території та /або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

10.Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою територій населеного пункту.

 

УІІ.Контроль у сфері благоустрою території села Рожівка.

1.Контроль у сфері благоустрою території села Рожівка спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями та громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

2.Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території села Рожівка здійснюється у відповідності до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших законодавчих актів.

3.Самоврядний контроль за станом благоустрою території села Рожівка здійснюється Рожівською сільською  радою та   її виконавчим комітетом  шляхом:

-проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та обговоренні проектів благоустрою території села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії сільської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населеного пункту та цих Правил.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села  мають право здійснювати та надавати протоколи до адміністративної комісії при виконавчому комітеті сільської ради дільничні інспектори та інші посадові особи згідно чинного законодавства.

 

УІІІ.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою

села Рожівка.

1.  Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами благоустрою вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил благоувтрою. За порушення Правил благоустрою винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

2.  До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою території села Рожівка  притягаються особи, винні у:

- порушені встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

- проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

- порушенні Правил благоустрою;

- порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті територій об’єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вуличної дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою населеного пункту;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи об’єктів озеленення населеного пункту;

-  забрудненні (засміченні) територій населеного пункту;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населеного пункту, тощо.

Чинним законодавством може бути встановлено відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населеного пункту.

3. У разі порушення цих Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

4.Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою території села Рожівка до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

 

ІХ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою

1.Правила благоустрою затверджені на невизначений термін, внесення змін до Правил благоустрою проводиться в зв’язку зі змінами діючого законодавства.

        2.Зміни та доповнення до Правил благоустрою вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Рожівської  сільської ради.

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Рожівської  сільської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка

Броварського району Київської області»

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р., Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004р., визначає правові і організаційні заходи  реалізації проекту рішення Рожівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка  Броварського району Київської області».

 

1.      Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати:

- відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

- відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території села, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території житлової та громадської забудови;

- відсутність чітко встановлених обмежень (обтяжень) щодо використання об’єктів благоустрою.

Відсутність таких систематизованих правил призводить до негативних наслідків у сфері здійснення благоустрою для всіх його суб’єктів.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей), яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі, захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою. Зокрема, накопичення сміття при будинкових територіях призводить до загрози виникнення інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин; не утриманням у належному стані елементів благоустрою (твердого покриття вулиць, зелених насаджень, засобів освітлення та інших) у цілому порушує права мешканців на сприятливе для життя середовище.

Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти  господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

 

2.Визначення цілей регулювання.

 Цілями регулювання благоустрою є :

- створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності       середовища, захист довкілля;

-  покращення санітарного стану та мікроклімату на території села;

-  зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі  зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

 

3.Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених  цілей.

            Альтернативи рішення проблеми:

 - здійснення контролю за санітарним станом села, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, тимчасових споруд, тощо.

- залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання села у належному санітарному стані,  збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою, оскільки такі дії можуть бути виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є не ефективним.

- постійне приведення території у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, за рахунок місцевого бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою власними силами та за власний рахунок.

Таким чином, спосіб досягнення цілей:

- закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей затвердженням проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення в районі єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

 

4.Опис механізмів та заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийнятий регуляторний акт буде доведений до установ, організацій, закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території села Рожівка. Всі учасники правовідносин у питаннях благоустрою будуть дотримуватися єдиного порядку у галузі благоустрою і санітарного утримання територій,   забезпечення чистоти й порядку, додержання  тиші в громадських місцях.

Дія акту поширюється на території села Рожівка Броварського  району Київської області.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного  виконання юридичними та фізичними особами його вимог.           

Для держави:   

- порядкування відносин між суб’єктами господарювання, органам влади  в частині благоустрою;

- зменшення витрат з бюджету.   

          Для населення:          

      - поліпшення екологічного, естетичного та санітарно стану території села.                             - проінформованість в відносинах між  суб’єктами господарювання, органом  влади в частині благоустрою, отримання задовільного стану території села придатної для проживання.     

 

6.Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

        Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні  змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

7 .  Визначення показників результативності регуляторного акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади та контролюючими органами.

Зменшення витрат з місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного акта.

Максимальна поінформованість суб’єктів господарювання з основних положень акта.

 

8.Визначення заходів відстеження результативності регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки та оперативна інформація щодо рівня благоустрою тариторії села, а також кількість порушень Правил благоустрою території села Рожівка.

Comments