Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта

опубліковано 8 груд. 2014 р., 12:56 Секретар сільради   [ оновлено 16 груд. 2014 р., 13:06 ]

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного  акта – проекту рішення Рожівської сільської ради Броварського  району Київської  області про затвердження     Положення «Про  порядок викупу  земельних ділянок під об”єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської ради».

 

 

Рожівською сільською радою розроблено проект  рішення Рожівської  сільської ради Броварського району Київської області «Про   затвердження Положення про порядок викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської    ради», метою якого є надходження додаткових коштів до сільського бюджету і використання на:

-капітальні видатки щодо соціально-економічного розвитку населеного пункту с.Рожівка,

- будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери та ЖКГ,

- будівництво газопроводів і газифікацію населеного пункту,

- інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

 

Проект даного рішення  розроблено відповідності до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства, регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

 

Поштова адреса розробника регуляторного акта:

07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка,  вул. Слави, 17.

 

З метою одержання  зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідно аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Рожівської сільської ради.

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з  дня оприлюднення проекту регуляторного  акта та відповідного аналізу регуляторного  впливу.

 

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка,  вул. Слави, 17.

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок викупу  земельних ділянок під об”єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської ради

 

З метою збільшення надходжень до сільського бюджету Рожівської сільської  ради  шляхом продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, відповідно до статей 12, 128 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської  ради  з питань агропромислового комплексу,  земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

                                                               В И Р І Ш И Л А:

     

1.Затвердити Положення про порядок викупу  земельних ділянок  під об”єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської ради(додаток).

2.Зобов`язати (уповноважити)  землевпорядника сільської  ради:

- здійснювати підготовку проектів рішень сільської  ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та про продаж (відмову в продажу) земельної ділянки під об’єктами  нерухомого майна;

- готувати договори про сплату авансового внеску.

3.Зобов`язати (уповноважити)  головного бухгалтера сільської  ради:

- контролювати сплату авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок.

4.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

 

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко

                                         

        Секретар  сільської ради                                                    З.Я.Конончук

              

                  с. Рожівка

             

            ______  __________- УІ                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток до рішення №____

                                                                                   _____сесії УІ скликання

                                                                                                від ____   _____________2014р.      

 

                                                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок викупу  земельних ділянок   під об”єктами нерухомого майна

 на території Рожівської сільської ради

 

1. Загальні положення.

 

Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення (комунальної власності), на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки  комунальної власності, які розташовані в межах села Рожівка Рожівської сільської ради та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

 

Суб’єктами  правовідносин з продажу земельних ділянок є:

- ПродавецьРожівська сільська  рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

- Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності у  межах с.Рожівка Рожівської сільської ради.

 

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами (клопотаннями) власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках в межах с.Рожівка Рожівської сільської ради. Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

 

Підготовку проектів рішень сільської ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під власним майном, підготовку договорів про сплату авансового внеску, забезпечує землевпорядник сільської  ради.

 

Укладення договорів про сплату авансового внеску, контроль за сплатою авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок забезпечує головний бухгалтер сільської ради. Замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою визначення ціни земельної ділянки здійснює виконавчий комітет Рожівської сільської ради.

 

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

 

2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

 

2.1.Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання)  до сільської   ради.

2.2.У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) додаються:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (нотаріально завірені копії);

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

в) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі – підприємцю.

г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.3.Сільська  рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо щодо суб’єкта  підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

2.4.Рішення Рожівської сільської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.5.Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі не більше 20 відсотків вартості земельної ділянки, сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою в 15-денний термін після укладання відповідного договору. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

2.6.Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску сільською радою проводиться конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору в межах оплати авансового внеску.

2.7.Рішення сільської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

У разі немотивованого зволікання або ухилення покупцем від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом місяця з дати прийняття сільською  радою рішення про продаж земельної ділянки сільська рада має право ініціювати скасування цього рішення при цьому авансовий внесок покупцю не повертається.

2.8.Рожівська сільська рада укладає з покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню.

2.9.Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на замовлення Рожівської сільської  ради.

Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить не більше 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску визначається Кабінетом Міністрів України.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років.

Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

2.10.Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у межах с.Рожівка Рожівської  сільської ради, зараховуються до сільського бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

3. Особливості продажу земельних ділянок в межах с.Рожівка Рожівської сільської ради  іноземним державам, іноземним юридичним особам.

 

3.1.Продаж земельних ділянок, розташованих  в межах с.Рожівка Рожівської сільської ради, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється сільською  радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

3.2.Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

3.3.Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель в межах с.Рожівка Рожівської сільської ради, подають клопотання до Кабінету Міністрів України.

3.4.Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель в межах с.Рожівка Рожівської сільської ради, подають клопотання до сільської  ради. До клопотання додається:

- документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;

- копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

3.5.Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються Рожівською сільською  радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

 

 

Сільський голова                                                   С.Д.Величенко

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Рожівської  сільської  ради

 

«Про затвердження Положення про порядок викупу  земельних ділянок   під об”єктами нерухомого майна

 на території Рожівської сільської ради» 

 

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Рожівської сільської  ради «Про затвердження Положення про порядок викупу  земельних ділянок під об”єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської ради» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Рожівської сільської   ради.

 

1. Визначення  проблеми.

Надходження від продажу земельних ділянок – одне з вагомих джерел доходів сільського  бюджету і найбільше джерело доходів до бюджету розвитку, є реальним резервом збільшення доходної частини сільського  бюджету. Надходження від продажу земельних ділянок спрямовуються на проведення ремонтних, реконструкційних робіт та благоустрій с.Рожівка Рожівської сільської  ради.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено наступне:

- фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу;

- сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається;

- кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

Дане Положення розроблене з метою приведення у відповідність вимогам чинного законодавства порядку викупу земельних ділянок та здійснення процедури продажу земельних ділянок, що дасть можливість збільшити надходження до бюджету розвитку бюджету сільської ради.

2. Цілі державного регулювання.

Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики.

Удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.

Збільшення надходжень доходної частини сільського  бюджету.

 

3. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

При затвердженні розробленого Положення передбачається впорядкування механізму викупу земельних ділянок відповідно до вимог ст. 128 Земельного кодексу України, збільшення надходжень доходної частини сільського бюджету.

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта.

 

Позитивно на дію регуляторного акту може вплинути подолання кризових явищ в економіці сільської  ради. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.

Для впровадження  вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

5. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

 

Прийняття даного проекту надасть можливість:

- здійснювати викуп земельних ділянок під власним майном суб’єктами господарювання сільської  ради;

- збільшити доходну частину сільського  бюджету;

- направити додаткові кошти на благоустрій с.Рожівка Рожівської сільської ради та ремонтних, реконструкційних робіт, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці с.Рожівка Рожівської сільської ради.

З цією метою сільська  рада приймає рішення  «Про затвердження Положення про порядок викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна на території Рожівської сільської ради»

 

6. Показники ефективності регуляторного акта.

 

- надходження коштів до сільського  бюджету;

- кількість суб’єктів, які викуплять земельні ділянки;

- розмір коштів і час що буде витрачений суб’єктом підприємницької діяльності на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які надійдуть до сільського бюджету та здійснити більш прозорим процес викупу земельних ділянок.

 

7. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

 

Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

Відстеження результатів акта буде здійснюватися шляхом опитування суб’єктів підприємницької діяльності. Строки базового та повторного відстеження будуть визначені розробником проекту відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Comments