Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

опубліковано 3 трав. 2019 р., 04:47 Секретар сільради   [ оновлено 7 черв. 2019 р., 03:57 ]


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

проекту рішення Рожівської  сільської ради Броварського району Київської області "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік"

Відповідно до статтей 9, 13 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" №1160-ІУ від 11.09.2003  з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних  та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Рожівської сільської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік"

Мета даного проекту:  встановлення на території Рожівської сільської ради переліку таких податків і зборів, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, єдиний податок відповідно до вимог кодексу, що забезпечить соціальну справедливість та стабільні надходження до сільського бюджету від встановлення податків та зборів. 

Розробником цього документу виступає виконавчий комітет Рожівської сільської ради. 

     З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитиcь:
     - в мережі Інтернет за посиланням - www.rozhivka-rada.gov.ua
     - у Рожівській сільській раді Броварського району Київської області за адресою: 07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул. Слави, 17, тел. (045-94) 5-63-80, 39-2-71.
      Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді на   e-mail: sekretar@rozhivka-rada.gov.ua впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного впливу на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет.

 

Секретар ради                                 З.Конончук

 

ПРОЕКТРОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

           Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради                     на 2020 рік 

Відповідно до статті 7, статті 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 266, абзацу другого та третього пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                   В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2020 рік такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на майно, який складається з:

 - плати за землю;

   - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

  - транспортного податку.

1.2. Єдиний податок.

2.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області:

2.1.Ставки земельного податку згідно з додатком 1,

2.2.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2,

2.3.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 3,

2.4.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4,

3. Затвердити:

3.1.Положення про оподаткування платою за землю на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області(Додаток 5),

3.2.Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(Додаток 6),

3.3.Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками(Додаток 7).

3.4. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 8).

4.Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради www.rozhivka-rada.gov.ua

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

6.Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

     с.Рожівка

червня 2019 року

 №  -  –УІІ


 

 

 

                                                                                                                  


Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області «Про встановлення місцевих податків і зборів  на території Рожівської сільської ради на 2020 рік»

        Назва регуляторного акта: Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік»

Розробник регулярного акта: виконавчий комітет Рожівської сільської ради

Відповідальна особа: секретар сільської ради Конончук З.Я.

1.Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» територіальній громаді Рожівської сільської ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Таким чином, на території Рожівської сільської ради діє рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» від 22 червня 2019 року за №527-30(позач.)-VІІ, яким передбачено порядок сплати таких податків і зборів, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, єдиний податок на території Рожівської сільської ради. Керуючись Податковим Кодексом України та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 № 2245-VIII та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 сільською радою розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік"

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік» є :

1) врегулювання місцевих податків на території сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили збільшити  надходження до місцевого бюджету для виконання заходів Програми соціально–економічного,  культурного та духовного розвитку терторіальної громади с.Рожівка.

3) встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів;

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків;

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між сільської радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту. Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства. 

Прийняття даного рішення Рожівською сільською радою забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Рожівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Рожівської сільської ради на 2020 рік».

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Механізм розв’язання проблеми:

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік;

- інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, транспортного податку, єдиного податку  через офіційний веб-сайт Рожівської сільської ради;

- забезпечення надходжень встановлених податків та зборів до сільського бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- економічні: запропоновані ставки місцевих податків та зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні: упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність чинному законодавству порядку сплати місцевих податків і зборів на території Рожівської сільської ради, спрощують використання суб’єктами підприємницької діяльності  нормативних актів сільської ради щодо сплати місцевих податків і зборів та не вимагають додаткових затрат.

6.Очікувані результати прийняття акта

 Головним чинником результативності даного регуляторного акта є збільшення надходжень до сільського бюджету, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності сільської ради для задоволення соціально-культурних потреб громадян, упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

7. Показники результативності акта

 Показником результативності даного акту є збільшення надходжень до сільського  бюджету.

8. Строк дії акта 

Запропонований строк дії регуляторного акту – 1 рік, достатній термін для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю та аналізу повноти, своєчасності та достовірності податкових надходжень до сільського бюджету з використанням офіційної інформації від Броварського управління Головного управління ДФС у Київській області.

Секретар сільської  ради                                                 З.Конончук

ĉ
Секретар сільради,
7 черв. 2019 р., 03:56
ĉ
Секретар сільради,
6 черв. 2019 р., 05:52
ĉ
Секретар сільради,
6 черв. 2019 р., 05:53
ĉ
Секретар сільради,
6 черв. 2019 р., 05:54
ĉ
Секретар сільради,
6 черв. 2019 р., 05:55
ĉ
Секретар сільради,
6 черв. 2019 р., 05:56
Comments