Повідомлення

опубліковано 26 квіт. 2016 р., 00:45 Секретар сільради   [ оновлено 26 квіт. 2016 р., 11:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рожівської сільської ради

 

          Відповідно до статей 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  №1160-ІУ від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх  об”єднань  Рожівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради «Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області»

           Мета даного проекту рішення: утримання в належному стані населеного  пункту, наведення чистоти та порядку, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, своєчасний вивіз твердих та рідких побутових відходів.

         Впровадження регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану території села Рожівка, розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ.

        Розробником цього документу виступає Рожівська сільська рада, до якої просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07414, вул. Слави, 17, с.Рожівка, Броварського району, тел. 5-63-80.

       Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об”єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 

 

 

Секретар ради                                                         З.Я.Конончук

 

 

  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б»  статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  статтею  215 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»,  сесія  сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

1.Утворити  адміністративну комісію при виконавчому  комітеті Рожівської сільської ради  у кількості 9 осіб та доручити виконавчому комітету Рожівської сільської ради  затвердити її  персональний склад.

2.Затвердити   Положення  про адміністративну комісію при виконавчому  комітеті Рожівської  сільської ради. (додається).

3.Уповноважити складати протокол  про адміністративні правопорушення:

       - Конончук Зою Яківну  – секретаря виконавчого комітету сільської ради,

       - Янів Ірину Василівну  -  землевпорядника сільської ради,

       - Мамчура Андрія Петровичі – спеціаліста сільської ради,           

       - Білоуса Олександра Олександровича – дільничного  інспектора міліції.

 4.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

             

Сільський голова                                       С. Д. Величенко 

                                                              Секретар сільської ради                            З.Я.Конончук

 

                с.Рожівка

           травня 2016 року

           7-УІІ     

 

     Додаток до рішення №

                                                                                                     7 сесії  УІІ  скликання

                                                                                                            від   травня 2016 року

 

                                                                                                  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради

Броварського району київської області

 

1. Загальні положення

1.1.Адміністративна комісія - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради  Броварського району Київської області для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

1.2.Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положенням та іншими законодавчими актами України, а також рішеннями Рожівської сільської ради та її виконавчого комітету, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

1.3.Завданням адміністративної комісії є розгляд  справ в адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.

 

2. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення

 

2.1.Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення:

 • у галузі охорони праці і здоров’я населення;

 • у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам‘яток історії та культури;

 • у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;

 • на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку ;

 • у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;

 • у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;

 • що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

 • що посягають на встановлений порядок управління;

       • і інші.

2.2.Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

2.3.Адміністративна комісія утворюється виконавчим комітетом Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, на строк повноважень ради,  в складі  Голови, заступника голови, відповідального секретаря та не менше 6 членів.

 Кількість членів комісії встановлюється виконавчим комітетом в залежності від обсягу роботи. Виконавчий комітет може вносити   зміни до складу адміністративної комісії на протязі строку її діяльності.

2.4.До складу адміністративної комісії можуть входити депутати сільської ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів.

Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

2.5.Основною формою роботи адміністративної комісії є засідання, яке проводиться за потребою.

Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.

2.6.Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:

 • керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

 • головує на засіданнях комісії;

 • забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;

 • підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

2.7.На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови комісії має право підпису постанов і протоколів.

2.8.Відповідальний секретар адміністративної комісії:

 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

 • вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

 • веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;

 • разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;

 • звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;

 • веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

2.9.Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

2.10.Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед сільською радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.

2.11.Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.

Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів сільської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.

2.12.Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах села Рожівка Броварського району Київської області.

Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Не пізніш як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

2.13.Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адміністративної комісії, затверджується виконавчим комітетом Рожівської  сільської ради Броварського району Київської області.

2.14.Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

2.15.Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

2.16.Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

3.1.Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно до статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.2.Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.3.Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний  строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3.4.Справи розглядаються відкрито.

 З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення, справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.

3.5.Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

3.6.При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

 • чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

 • чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

 • чи оповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

 • чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

 • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.

3.7.Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

 Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

3.8.Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана з’ясувати:

 • чи було вчинено адміністративне правопорушення;

 • чи винна дана особа в його вчиненні;

 • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

 • чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;

 • чи заподіяно майнову шкоду;

 • чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду;

 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.9.При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

 • дата і місце засідання;

 • найменування і склад комісії;

 • зміст справи, що розглядається;

 • відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

 • пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

 • документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи;

 • відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

 Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.10.По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;

 • про закриття справи.

3.11.За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

 • попередження;

 • штраф.

 При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею  Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.  При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

 Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

 Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

3.12.Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.13.Постанова комісії повинна містити:

 • найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

 • дату розгляду справи;

 • відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

 • викладення обставин, установлених під час розгляду справи;

 •зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

 • прийняте по справі рішення.

 Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

 Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.14.Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

 Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.

3.15.Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області  або в суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено.

 Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.

3.16.У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, де оскаржується постанова.

3.17.Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження,  зупиняє виконання постанови до розгляду скарги.

3.18.Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадянами.

3.19.Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення надається порушнику, відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

3.20.На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

3.21.У разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений частиною першою статті 307 Кодексу про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законодавством України.

 

Секретар сільської ради                              Конончук З.Я.

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта -  рішення Рожівської  сільської ради «Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області»

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р., Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004р., визначає правові і організаційні заходи  реалізації проекту рішення Рожівської сільської ради «Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Рожівської сільської ради Броварського району Київської області».

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

        Даний регуляторний акт розроблений з метою поліпшення якості благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території села Рожівка Броварського району Київської області.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

         Метою державного регулювання є:

         - утримання в належному стані населеного  пункту, наведення чистоти та порядку, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

         - своєчасний вивіз твердих та рідких побутових відходів.

 

3.Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та обраного способу. 

         Впровадження  регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно - епідеміологічного стану території села Рожівка, розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ. Альтернативне вирішення проблеми відсутнє.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання

проблеми і відповідні заходи.

Проект рішення сесії Рожівської сільської ради «Про утворення адміністративної комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію Рожівської сільської ради Броварського району Київської області» розроблений на підставі вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативних актів .

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, фізичними особами Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, прибудинкових та дворових територій, місць загального користування на території сільської ради. Порушення фізичними та юридичними особами Правил благоустрою тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики а саме: доцільності, адекватності, ефективності, передбачуваності.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

 

         Прийняття зазначеного регуляторного акту повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених аналізом.

         Впровадження даного регуляторного акту після його прийняття має здійснюватися:

- сільською радою та її виконавчим комітетом - у частині його оприлюднення, проведення роз’яснювальної роботи та забезпечення контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами.

         На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні фактори, як:

         - небажання мешканців села Рожівка дотримуватися Правил благоустрою, що призведе до вимушених дій з боку виконавчої влади щодо притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

         Позитивним фактором є покращення санітарного стану території села Рожівка, наведення чистоти та порядку.

 

6. Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту.

Сфери  впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси сільської

ради

 

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно - епідеміологічного стану населених пунктів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Інтереси суб’єктів

 господарювання

 Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя.         

 

 

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату адмінштрафів в разі притягнення до адміністративної відповідальності       

Інтереси територіальної

громади

           

 

Покращення естетичного вигляду населених пунктів, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах   

Витрати на сплату адмінштрафів власниками домоволодінь в разі притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення Правил

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 Передбачається необмежений строк дії.

У разі виникнення потреби, та у зв’язку із зміною чинного законодавства, вноситимуться зміни стосовно строку дії запропонованого регуляторного акту.

 

8.Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту є:

- стан благоустрою, озеленення, архітектурно-художнього оформлення села Рожівка;

- стан чистоти та порядку на території села Рожівка.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на підставі даних виконавчого комітету щодо стану чистоти та порядку населеного пункту, наявності сміттєзвалищ.  

У відповідності до Закону України від 11.09.03 №1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акту», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №308 буде проводитись відстеження результативності регуляторного акту.

 

Секретар сільської ради                                         З.Я.Конончук                              

Comments