Повідомлення

опубліковано 25 квіт. 2016 р., 22:44 Секретар сільради   [ оновлено 26 квіт. 2016 р., 11:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рожівської сільської ради

 

          Відповідно до статей 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  №1160-ІУ від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх  об”єднань  Рожівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради «Про порядок та умови розрахунку залучення коштів замовників(забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка».

           Мета даного проекту рішення: цей регуляторний акт спрямований на деталізацію нормативів відрахувань на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, реконструкції та розширення об”єктів інвестування, врахування впливу інвестиційних об”єктів на створення додаткових робочих місць.

        Впровадження регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням до місцевого бюджету; стимулюватиме забудовників до раціонального та ефективного використання об”єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  села; забезпечить створення рівних, чітко визначених умов для різних категорій суб”єктів господарювання.

        Розробником цього документу виступає Рожівська сільська рада, до якої просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07414, вул. Слави, 17, с.Рожівка, Броварського району, тел. 5-63-80.

       Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об”єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 

Секретар ради                                                         З.Я.Конончук

 

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про порядок та умови розрахунку залучення коштів замовників

(забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка.

 

         Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення, розвитку і належного утримання інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Рожівка, Броварського району, враховуючи пропозиції  постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

         1.Затвердити :

         1.1.Положення про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка Броварського району Київської обл (додаток 1).

        1.2.Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка (додаток 2).

        2.Розмір пайової участі замовника (забудовника) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка визначити у відповідності до розділу 2 згаданого Положення.

        3.Вважати таким, що втратило чинність рішення №446 – ХХІХ – УІ від 26.04.2013 р. «Про порядок та умови розрахунку залучення коштів замовників (забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка»

        4.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення.

        5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

 

        Бухгалтер сільської ради                                          О.М. Трохименко

 

                с.Рожівка

                травня 2016р.                

                     7 - УІІ

 

 Додаток 1 до

рішення № сесії УІІ скликання 

від травня 2016 року

 

Положення

про  порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів

пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка

Броварського району Київської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка (надалі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2.Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території громади.

1.3.У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

-будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

-об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

-інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

-соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

-розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

-інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

-замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у селі Рожівка Броварського району Київської області і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

-пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету села коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка (далі – пайова участь);

-вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

-кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

-договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка– договір, укладений між сільською радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка;

-будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

-доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

-об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.4.Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території села Рожівка,  за винятком тих, що перелічені у п. 1.6. цього Положення.

1.5.Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території села Рожівка, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівкає обов’язковою.

1.6.Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 - об’єктів будь - якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних грантових програм, коштів Європейського союзу цільове призначення яких розвиток місцевих програм з розвитку місцевого самоврядування;

 - комунальних підприємств за рахунок власних коштів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних)  житлових будинків,  садових,  дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів,господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 - культових споруд;

 - будівництва  об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

     1.7.Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у п.1.6. замовник будівництва подає до Рожівської сільської ради декларацію про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать  до 1-3 категорій складності, або дозвіл на виконання будівельних робіт   - щодо об’єктів будівництва, що належить до  4-5 категорій складності відповідно до ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.8.Якщо  технічними   умовами  передбачається  необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка зменшується рішенням Рожівської сільської ради на суму їх кошторисної  вартості,  а  такі  інженерні  мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста на безоплатній основі.

У разі,  якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі  замовника  у  розвитку інфраструктури села Рожівка, Рожівська сільська рада приймає рішення  про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села.

 

2. ПОРЯДОК  ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

2.1.Залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до спеціального фонду бюджету села Рожівка.

2.2.Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко – економічними показниками.

2.3.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села Рожівка укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня визначення органом місцевого самоврядування розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4.Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення інфраструктури села Рожівка при спорудженні об’єктів будівництва, на його території та\або поза адміністративними межами, але у межах генерального плану села Рожівка, або об’єктів, які підключені  до інженерних мереж та комунікацій, що розташовані у прилеглих населених пунктах.

 

3. РОЗРАХУНОК  РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ

3.1.Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка встановлюється для об’єктів будівництва:

- виробничого призначення промислових підприємств – 3%;

- юридичних та фізичних осіб комерційного призначення, призначення яких є туристичні фірми  – 5%;

- призначення яких є фінансові і страхові компанії, нотаріальні контори, агентства нерухомості та інші адміністративні приміщення суб’єктів господарювання  – 10%;

- призначення яких є кафе, ресторани та інші об’єкти торгівлі – 5%;

- призначення яких є готелі, мотелі, перукарні, ательє лазні, сауни, хімчистки – 5%;

- призначення яких є індивідуальні житлові будинки та квартири більше 300 кв.м. загальної площі – 3%;

- багатоповерхові житлові будинки (в тому числі гуртожитки) – 5%;

 - будівлі АЗС всіх  типів  - 10 %

- що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

3.2.Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

- 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

3.3.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка визначається у договорі, укладеному з Рожівською сільською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.4.У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

3.5.Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села Рожівка.

 3.6.У разі сплати замовником коштів пайової участі згідно з Договором, копії платіжних документів з відміткою працівника виконавчого комітету Рожівської сільської ради про фактичне перерахування таких коштів до бюджету села додаються до заяви на оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна. Рішення Рожівської сільської ради про оформлення права власності приймається за наявності копій платіжних документів про сплату коштів пайової участі.

3.7.Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається:

- за виконавчим комітетом Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

4. ПОРЯДОК  ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ 

4.1.Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка, відповідно до рішення Рожівської сільської ради.

4.2.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Рожівська сільська рада при затвердженні бюджету села та за наявності Програми економічного і соціального розвитку села на кожний бюджетний рік.

4.3.Виконавчим органам  Рожівської сільської ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь яких послуг,  у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, у  тому  числі  шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  чинним законодавством.

 

5.ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА РОЖІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

5.1.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається  не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  визначення органом місцевого самоврядування розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка, але до прийняття об’єкта будівництва в  експлуатацію.

5.2.Підготовку Договору проводить відповідальний спеціаліст Рожівської сільської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:

-завірена копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

-погодження керівника відповідного житлово-комунального підприємства, на балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ, ЖБК;

-погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об’єкту ескізна пропозиція об’єкта будівництва;

-завірені копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка або виписка з ЄДРПОУ;

- завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

 - кошторисна документація

5.3.Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.4.Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

5.5.Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться спеціалістом Рожівської сільської ради протягом 10 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

5.6.Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні виконавчого комітету сільської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта.

5.7.Договір, укладений між Рожівською сільською радою та замовником, підписується сільським головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

5.8.Договір зберігається 3 роки після його виконання у виконавчому комітеті сільської ради, після чого передається на збереження до архіву.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2.У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села Рожівка, сільська рада та її виконавчий комітет здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

6.3.Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури села Рожівка вирішуються у судовому порядку.

                                               

7. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.На об’єктах житлового будівництва розпочаті до дії даного положення, але будуть вводитись в експлуатацію у наступних роках умови даного положення не поширюються.

 

 

Сільський голова                                      Величенко С. Д.

 

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Рожівської сільської  ради «Про порядок та умови розрахунку залучення коштів замовників
(забудовників) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка».

 

        Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.  

 

1.Опис проблеми

       Розвиток інженерно-транспортної  і соціальної інфраструктури села вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою села фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території села дадуть можливість компенсувати витрати бюджету села на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території села.

      Оскільки  сільською радою не розроблявся порядок залучення та використання коштів забудовників, відповідно до  статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст..10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виникла необхідність прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок формування та використання вищевказаного джерела цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Рожівка. Рішеннями Рожівської сільської ради не врегульовано механізм залучення до цільового фонду сільського бюджету коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, в зв’язку з чим виникають наступні проблеми:

- відбувається пошкодження та руйнування існуючої інфраструктури без необхідного відновлення з боку замовників будівництва;

- стримується збільшення надходжень до сільського бюджету  для розв’язання питань соціально-економічного розвитку села;

- недостатня можливість отримання додаткових джерел фінансування капітального ремонту та будівництва житлового фонду,  доріг села, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення, робіт по благоустрою села, офіційно не визначено уповноважені органи, які будуть здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою надходжень зазначених коштів, укладати договори про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку села.

      Вирішення всіх вище зазначених проблем можливе лише за рахунок прийняття рішення сільської ради щодо затвердження узагальненого Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, яке регулюватиме зобов’язання щодо залучення і використання коштів забудовників.

      Специфіка економічних відносин, що виникають між сільською радою та суб’єктами підприємницької діяльності і приводу володіння та користування інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою села полягає в тому, що вона є об’єктом суспільного використання. При цьому інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура не може, за визначенням, бути об’єктом прямих економічних відносин у вигляді купівлі-продажу. Ринок не може формувати попит та пропозицію на об’єкти інфраструктури.

      Таким чином, компенсація сільського бюджету на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села може здійснюватись за допомогою адміністративних методів з обов’язковим врахуванням як споживчої вартості об’єктів інфраструктури для інвесторів (забудовників), так і соціальної значимості об’єктів забудови для громади села.

     Цей регуляторний акт спрямований на деталізацію нормативів відрахувань на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села врахування варіантів будівництва, реконструкції та розширення об’єктів інвестування, врахування впливу інвестиційних об’єктів на створення додаткових робочих місць, соціальну значимість об’єктів забудови для території громади. Його впровадження буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету, стимулюватиме забудовників до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  села; забезпечить створення рівних, чітко визначених умов для різних категорій суб’єктів господарювання.

 

2. Мета та завдання регулювання

     Метою прийняття Рожівською сільською радою даного регуляторного акта є:

- визначення методики розрахунку внесків замовників будівництва за одержання вихідних даних на проектування будівельних робіт;

- уповноваження органів місцевого самоврядування щодо контролю за своєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку села;

- сприяння швидким темпам розвитку інженерно-транспортної інфраструктури села;

- забезпечення благоустрою села на належному рівні;

- залучення коштів інвесторів в економіку села.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілі

     Виходячи із чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне регулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури села не існує.

     Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської  ради для виконання на території населеного пункту  с.Рожівка. 

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

     Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- введення правового порядку залучення та використання сільською радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

- врегулювання взаємовідносин сільської ради з замовниками будівництва на договірних умовах;

- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку села для проведення фінансування капітальних вкладень в розвиток сільської інженерно-транспортної інфраструктури;

- приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

      Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

    Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати інвестиційного внеску.

 

6. Очікувані результати дії акта

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:  

Таблиця вигод і витрат  

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету

Вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури села

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта)

Замовники (забудовники)

Право реалізувати свій проект будівництва на території села

Сплата інвестиційного внеску

Територіальна громада

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих умов для розвитку села

---

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

     Враховуючи вимоги статті 10 Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» про періодичність відстеження результативності регуляторних актів, строк дії  регуляторного акта – 5 років. У разі потреби до нього будуть вноситись зміни за підсумками відстеження його результативності або при виникненні змін у чинному законодавстві , ціновій політиці, інфляційних процесах, які можуть впливати на дію цього регуляторного акта.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

    Пропонується використати наступні показники результативності:

- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта – всі суб’єкти господарювання, які є інвесторами (замовниками), та залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

9. Заходи з відстеження результативності акта

   Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після проведення базового відстеження. Базове відстеження планується провести після набрання чинності цим регуляторним актом.

 


Comments