Повідомлення

опубліковано 18 жовт. 2019 р., 05:06 Секретар сільради   [ оновлено 18 жовт. 2019 р., 05:25 ]

  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту проекту рішення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району»

 

Відповідно до статтей 9, 13 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 1160-ІУ від 11.09.2003 з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Рожівської сільської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району»

 

Мета даного проекту: упорядкування розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району.

Розробником цього документу виступає виконавчий комітет Рожівської сільської ради.

З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитиcь:

            - в мережі Інтернет за посиланням - www.rozhivka-rada.gov.ua

            - у Рожівській сільській раді Броварського району Київської області за адресою: 07414, Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул. Слави, 17, тел. (04594) 5-63-80, 39-271.

            Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді на e-mail: sekretar@rozhivka-rada.gov.ua впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного впливу на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет.

 

Секретар ради                                                                     З.Конончук

 

                                                                                                                                 Проект

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній

власності Рожівської сільської ради Броварського району

 

            Відповідно до Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.11.2003 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», з метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Рожівської сільської ради Броварського району, керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                                                           С.Д.Величенко

 

         с.Рожівка

________ 20___ року

№ _____-УІІ

 

Додаток

до рішення сесії сільської ради № _____-УІІ від ____ 20__ р.

 

Порядок визначення розміру плати за використання місць для розташування

засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності

Рожівської сільської ради Броварського району

 

            1. Розмір плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

            2. Плата за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради, справляється щомісяця та складається за формулою:

П = Бт х S, де

П – розмір оплати за користування місцем розташування, грн.;

Бт – базовий тариф, визначається згідно додатку;

Sплоща місця розташування, м2.

3. При підрахунку площі рекламного засобу плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

4. Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі розташування рекламного засобу.

5. Площа місця розташування рекламного засобу визначається, як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

6. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

7. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу, тощо) для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

8. Головний бухгалтер сільської ради здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

9. Розповсюджувач рекламного засобу самостійно здійснює перерахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності на рахунок місцевого бюджету.

 

Секретар сільської ради                                                               З.Я.Конончук

 

Додаток

до Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування

засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності

Рожівської сільської ради

 

БАЗОВІ ТАРИФИ

Таблиця 1

№ п/п

Вид об’єкта зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Відсоток від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі встановлений Законом на 1 січня календарного року

1.

Щит, що стоїть окремо

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

2.

Щит на фасаді будинку

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

3.

Біг-Борд

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

4.

Сіті-лайт

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

5.

Тимчасово виносна реклама

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

6.

Банер

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

7.

Панно

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

8.

Реклама на фасаді будинку

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

9.

Реклама на стовпах, опорах освітлення

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

10.

Інші

за 1 м2 площі однієї  поверхні

1

 

Таблиця 2

№ п/п

Вид засобу реклами

Одиниця виміру

Відсоток від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі встановлений Законом на 1 січня календарного року

1.

Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою

за одиницю

1,7

2.

Аудіорекламна акція з використанням зовнішнього  середовища населеного пункту

за одиницю

1,7

3.

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

за одиницю

1,7

4.

Інші

за одиницю

1,7

 

Секретар сільської ради                                                   З.Я. Конончук

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Рожівської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній

власності Рожівської сільської ради Броварського району»

 

Назва регуляторного акта: Проект рішення сільської ради «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району»

 

Розробник регулярного акта: виконавчий комітет Рожівської сільської ради

 

Відповідальна особа: секретар сільської ради Конончук З.Я.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території Рожівської сільської ради розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі рішення сільської ради від 11 жовтня 2019 року № 779-44-УІІ.

Розміщення зовнішньої реклами проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчим комітетом сільської ради відповідно до Закону України «Про рекламу» та в порядку, встановленому на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів № 2067 від 29.11.2003.

Неврегульованість даного питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу встановлення зовнішньої реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій на території Рожівської сільської ради, врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району, що в свою чергу створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у населеному пункті.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради Броварського району» є:

- встановлення чіткого розміру платежів за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради;

- створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у селі Рожівка;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу;

- врегулювання питань, пов'язаних з :

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом сільської ради;

б)  визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у
користування місць для розташування засобів зовнішньої реклами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту. Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

Прийняття даного рішення Рожівською сільською радою забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Порядку визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Рожівської сільської ради.

            Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення механізму отримання права на розміщення зовнішньої реклами та справляння плати за таке розміщення.  Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

- вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дасть можливість проводити плату за використання комунального майна в цілях розміщення зовнішньої реклами;

- надання фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

- забезпечення раціонально-ефективного використання комунального фонду села Рожівка. 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території села Рожівка та справляння плати за її розміщення.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з сільського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є збільшення надходжень до сільського бюджету, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності сільської ради для задоволення соціально-культурних потреб громадян, упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання, та стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами.

7. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання, необхідно буде вносити зміни до Правил.

8. Показники результативності регуляторного акту:

Показником результативності даного акту є надходження до сільського  бюджету за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності, під розміщення зовнішньої реклами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Секретар сільської ради                                                      З. Конончук

Comments