Повідомлення

опубліковано 28 жовт. 2016 р., 07:24 Секретар сільради   [ оновлено 17 січ. 2017 р., 04:37 ]


РОЖІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ    

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рожівської сільської ради

  

 Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  №1160-ІУ від 11.09.2003 р. та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх  об”єднань  Рожівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Рожівської сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області ».

Мета данного проекту рішення прийняття є забезпечення ефективного використання майна, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади с.Рожівка, збільшення надходжень від орендної плати до сільського бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість більш ефективно використовувати комунальне майно, конкретизувати порядок вирішення питань, пов’язаних з розрахунком орендної плати за оренду комунального майна, а отже і мінімізірує витрати, як матеріальні, так і моральні суб’єктів господарювання та громадян при вирішенні вищевказаних питань.

Розробником цього документу виступає Рожівська сільська рада, до якої просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07414, вул. Слави, 17, с.Рожівка, Броварського району, тел. 5-63-80.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об”єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

 

 

Секретар ради                                                         З.Я.Конончук

 

 

 

 

 ПРОЕКТ

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,

що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку  орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області(додаток 1).

2.Затвердити розміри орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів та за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 1, 2 до Методики).

3.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної)оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 2).

4.Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області набирає чинності з дати прийняття даного рішення.

5.Орендодавцю  майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним рішенням.

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка»  та рішення від 02.04.2008р. №330 ХУІ-У «Про доповнення до рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка».

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                          С.Д.Величенко

         с.Рожівка
«___» __________ 2016р.

№ ____ - ___ - VІІ

 


                                                                                                                    Додаток  1

                                                                                                до рішення  №____- ___-  УІІ 

                                                                                                                                                                        від  __________  2016 року

 

 

Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна

що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка 

Броварського району Київської області

 

1.Методика розрахунку і порядок сплати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка  Броварського району Київської області (далі – Методика) розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що не війшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації(корпоратизації)(далі – комунальне майно).

2.Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.

3.Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу  структурного підрозділу державного підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.

У разі визначення орендаря  на конкурсних засадах орендна плата за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено  за результатами такого визначення.

4.До плати за оренду індивідуально визначеного майна  не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата  за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю органи місцевого самоврядування, бюджетні організації. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно з встановленими  рахунками відповідними підприємствами, організаціями.

Витрати  на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам, і при будинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній  частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.

5.Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати- останній місяць, за який визначено індекс інфляції. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в  разі необхідності – на основі розміру добової орендної  плати розраховується  погодинна  орендна плата.

6.Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:

Опл=((Воз + Внм)хСор.ц.)/100;

де                  – розмір річної орендної плати, грн.;

          – вартість основних засобів (без незавершенного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм  -вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта   оренди,грн.

         – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського  району, визначена з додатком 1.

7.Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально  визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але  не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна,  визначеної шляхом незалежної оцінки.

8.У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір  річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор)х К/100;

   де        – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення  незалежної оцінки, грн.;

               *– орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

К-коефіцієнт, який враховує умови розміщення орендованого майна і визначається наступним чином:

К = 0,7 для підвальних приміщень і мансард, утеплених та обладнаних опаленням;

К = 0,6 для напівпідвальних та цокольних приміщень;

К = 0,4 для підвальних приміщень і мансард, не утеплених та не обладнаних опаленням;

К = 1 в усіх інших випадках.

  Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

  9.Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна(будівель, споруд,приміщень) підприємствами, установами, закладами, організаціями комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області становить 1 (одну) гривню на рік за об’єкт, при умові обов’язкового проведення орендарем робіт по постійному підтриманню у належному стані орендованого майна та повної сплати комунальних та експлуатаційних витрат.

9.1.розмір орендної плати за оренду нерухомого майна(будівель, споруд,приміщень) державними та комунальними закладами охорони здоров’я, культури, які  повністю утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, державними та комунальними спеціалізованими підприємствами, закладами поштового зв’язку, які розповсюджують державні видання, становить 1(одну) гривню на рік,при умові обов’язкового проведення орендарем робіт по постійному підтриманню у належному стані орендованого майна та повної сплати комунальних та експлуатаційних витрат.

10.Перед розрахунком орендної плати за місяць оренди після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за формулою:

Опл.міс = Опл/12 х Ідо х Ім

   де               – розмір річної орендноїа плати, визначений за цією Методикою, грн.;

               Ідо        – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати.

               *       – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяцем до останнього числа першого місяця оренди.

11.Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. Штрафні санкції щодо порушення цих термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу рекомендується встановлювати, що  сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за  ІV квартал – в 10 – денний  термін  від дати,  встановленої  для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

 13.Платіжні документи на перерахування до бюджету  або орендодавцеві  орендних платежів подаються платниками установам банків до настання терміну платежу.

14.Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів  або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання  його письмової заяви.

15.Орендна плата зараховується:

-   за цілісні майнові комплекси – 100 відсотків до бюджету територіальної громади села Рожівка Броварського району.

-   за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації  – підприємству, організації;

-   за приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) – до власних надходжень цієї установи.

 16.Розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується у порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній  вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплекс, орендна плата за таке приміщення  визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду  орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем  і перераховується до бюджету територіальної громади села Рожівка Броварського району Київської області.

Різниця  між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує  орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до бюджету здійснюється орендодавцем.

17.Часткове звільнення від сплати орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій  осіб проводиться на підставі рішення сесії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

18.Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного технічною документацією на такі роботи, сплачують орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.

 

Секретар сільської ради                                              З.Я.Конончук


         

                                                                                                                                                               Додаток 1 
                                                                          до Методики розрахунку та порядку
використання  плати за оренду майна, 
що перебуває у комунальній власності

                                                                                                                                                   територіальної громади с.Рожівка

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 
за використання цілісних майнових комплексів
комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області

п/п

Цілісні майнові комплекси:

Орендна ставка, відсотків

1.

  Тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

2.

  З виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

3.

 Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

4.

  Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

5.

 Інші об'єкти

10

 

 

Секретар сільської ради                                        З.Я.Конончук
                                                                         Додаток 2

до Методики розрахунку та порядку

використання  плати за оренду майна,

що перебуває у комунальній власності

територіальної громади с.Рожівка

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 
за використання нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів.

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.

45

3. Розміщення:

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

ресторанів з нічним режимом роботи;

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет.

40

4. Розміщення:

виробників реклами;

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів    масажу, тренажерних залів;

торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

        зовнішньої реклами на будівлях і спорудах;
       підприємств виробничої сфери(промисловість) під виробничо-
       складські потреби. 

30

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів.

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з будівництва та ремонту об'єктів нерухомості.

21

8. Розміщення:

 клірингових установ;

 складських приміщень;

 майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

 майстерень з ремонту ювелірних виробів;

 ресторанів;

 приватних закладів охорони здоров'я;

 суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

 розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

 редакцій засобів масової інформації:

-тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

20

9. Розміщення:

   крамниць-складів, магазинів-складів;

   турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

   торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіопродукції;

офісних приміщень;

антен.

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.

17

11. Розміщення:

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

складів;

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів.

15

12. Розміщення:

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин.

13

13. Розміщення:

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

стоянок для автомобілів.

12

14. Розміщення:

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари.

9

17. Розміщення:

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

аптек, що реалізують готові ліки;

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

8

18. Розміщення:

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів.

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

7

20. Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку,крім зазначених у п.9.1 Методики;

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.

6

21. Розміщення:

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

оздоровчих закладів для дітей та молоді;

санаторно-курортних закладів для дітей;

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення.

5

22. Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

громадських вбиралень;

камер схову;

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою.

4

23. Розміщення:

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

науково-дослідних установ, крім бюджетних.

3

24. Розміщення:

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів та установ зазначених у п.9.1. Методики;

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян.

2

25. Розміщення:

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

1

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

3

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

1

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

3

29. Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних та фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах(крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом – 0,7.

 

Секретар сільської ради                                     З.Я.Конончук

 Додаток 2

                                                                                                до рішення  №____- ___-  УІІ 

                                                                     від  __________  2016 року

 

 

Порядок

проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної)

оцінки майна, що перебуває в  комунальній  власністі територіальної  громади с.Рожівка Броварського району Київської області

 

Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(далі – Порядок) – розроблений відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність оцінювачів в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України від 29.08.2011 N1270, зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011р. за N1096/19834.

Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної(експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної  громади  с.Рожівка.

 У цьому порядку поняття «оцінка», «незалежна оцінка», «оцінювач», «суб’єкт оціночної діяльності», «сертифікат суб’єкта оціночної діяльності», «кваліфікаційне свідоцтво оцінювача», «договір на проведення оцінки майна» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України».

 

1.Оцінка майна проводиться  відповідно до Національного стандарту N1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N1440; Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1442; Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003р; постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди»(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003р. №3), із змінами , внесеними постановою  Кабінету Міністрів України  від  31.03.2015 № 168.

2.Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється комісією з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка(далі комісія), утвореною сільською радою.  До складу комісії можуть входити члени профільної постійної комісії сільської ради та працівники виконавчого комітету  сільської ради.

3.Очолює комісію голова комісії, який у межах своїх повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданні комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

4.Секретар комісії:

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протоколи комісії.

5.На період відсутності голови та (або) секретаря комісії їх повноваження надаються будь-якому члену комісії за рішенням комісії.

6.Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів  комунального майна оприлюднюється  сільською радою  не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської  ради в Інтернет.

7.Інформація про проведення конкурсу має містити наступну інформацію:

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін подання документів;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів , які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

- місцезнаходження комісії, контактні телефони;

- у разі потреби іншу інформацію (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, досвід практичної роботи тощо).

Відомості про об’єкти оцінки та їх кількість надаються комісією на вимогу конкурсантів.

8.Конкурсанти подають відповідно до конкурсної комісії, конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті із супровідним листом з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

- заява на участь у конкурсі;

- копія установчого документа конкурсанта (статут, положення тощо);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності завірена мокрою печаткою або нотаріально;

- довідка про взяття на облік платника податку;

- довідка фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку;

- довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

-інформація про конкурсанта (документ, який містить відомості про конкурсанта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та будуть залучені ним);

- термін виконання робіт за який буде проведено оцінку майна, яке передається в оренду згідно рішення сесії  ради.

У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,  комісія  приймає  рішення  стосовно укладення  з  ним  договору  на  проведення  оцінки,  якщо учасник конкурсу  відповідає  критеріям,  визначеним  Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від    29.08.2011  N1270, зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України 19 вересня 2011р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями  та  запропонована  ним ціна виконання робіт не перевищує звичайну  ціну,  установлену  для  відповідної  групи  об'єктів.

9. Конкурс проводиться у в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

10.Конкурсні документи конкурсантів, яких не допущено до участі у конкурсі у разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою.

Конкурсант має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

11.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу та за наявності не менше двох учасників. У разі наявності лише одного учасника конкурсу комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям.

12.Під час обрання переможця конкурсу враховується:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;

- кількість невиконаних договорів та причини такого невиконання;

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені конкурсантом на виконання договорів;

- наявність зауважень з боку замовників оцінки майна.

Основним критерієм визначення переможця є мінімальний розмір вартості робіт з оцінки, при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартовий розмір вартості оцінки визначається за звичайною ціною на підставі інформаційної довідки про ціни, що склалися на послуги з оцінки нерухомого майна у регіоні. Довідка повинна бути станом не більше місячної давнини відносно дати проведення конкурсу.

13.Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування за кожного учасника конкурсу «за» чи «протии». Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії від загального складу), визнається його переможцем.

14.Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії та затверджується керівником установи, закладу, організації, яка проводить конкурс.

15.Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

16.Інформація про результати конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації або розміщується на web-сторінці сільської ради в мережі Інтернет.

17.До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається балансоутримувачем майна з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами.

18.Кошти на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів оренди майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   передбачаються у місцевому  бюджеті.

19.Переможець конкурсу на оренду комунального майна або переможець торгів з відчуження комунального майна компенсує сільській раді  затрати на проведення незалежної (експертної) оцінки об’єктів.

 


Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу рішення Рожівської сільської ради  VIІ скликання

«Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с. Рожівка Броварського району Київської області»

 

          Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації рішення  Рожівської сільської  ради VІI скликання «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с. Рожівка Броварського району Київської області».

 

1.         Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати

шляхом нормативного регулювання, обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акту

Майнова та фінансова основа місцевого самоврядування визначена частиною 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон). Частиною 5 статті 16 Закону визначено, що від імені та в інтересах територіальної громади права суб’єкта комунальної власності  здійснюють відповідні ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Відповідно до ст.8 Господарського кодексу України органи місцевого самоврядування приймають рішення з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління.

Відповідно до вищезазначених норм прийнято рішення Рожівської сільської ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с. Рожівка Броварського району Київської області».

Рішення прийнято на виконання рішення сесії Рожівської сільської  ради від 11.12.2015 року №9-2-УІІ «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік» та у відповідності до вимог Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зазначений регуляторний акт передбачає можливість встановити чіткий порядок розрахунку орендної плати за оренду підвальних, напівпідвальних, цокольних та мансардних приміщень комунального майна та встановити орендні ставки для деяких бюджетних установ.

 

2. Визначення цілей нормативного регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є забезпечення ефективного використання комунального майна, збільшення надходжень від орендної плати до сільського бюджету.

Розрахунок розміру орендної плати має будуватися на принципі «однакового підходу» і порядок розрахунку має бути чітко визначеним.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

 

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми

Вирішення проблеми буде досягнуто шляхом прийняття рішення сільської  ради, згідно з яким будуть внесені зміни до формули розрахунку річної орендної плати за використання  майна, що перебуває у власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість більш ефективно використовувати комунальне майно, конкретизувати порядок вирішення питань, пов’язаних з розрахунком орендної плати за оренду комунального майна, а отже і мінімізірує витрати, як матеріальні, так і моральні суб’єктів господарювання та громадян при вирішенні вищевказаних питань.

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Після вступу в дію регуляторного акта (рішення сільської ради) буде забезпечено ефективне використання  майна, що перебуває у власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, збільшення надходжень від орендної плати до сільського бюджету шляхом отримання додаткових коштів за оренду, які будуть спрямовуватися на відновлення основних фондів комунальної  власності територіальної  громади с.Рожівка.

                                                                                          

6. Очікувані результати дії регуляторного акта

Очікуваними    результатами     дії   запропонованого регуляторного  акту, можуть бути:

- впорядкування процедури передачі в оренду об’єктів комунальної власності;

- збільшення  надходжень  від  оренди до сільського  бюджету через  прийняття  нових  орендних  ставок;

- вирішення питань, пов’язаних з розрахунком орендної плати за оренду підвальних, напівпідвальних, цокольних та мансардних приміщень комунального майна.

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний регуляторний акт прийнято на необмежений термін, до визнання його таким, що втратив чинність. Регуляторний акт може бути скоригований шляхом прийняття рішення про внесення змін до акту.


8.Показники результативності регуляторного акта

Запровадження запропонованого рішення не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з сільського  бюджету.

Запровадження регуляторного акта дасть можливість встановити чіткий порядок розрахунку орендної плати за оренду комунального майна відповідно до цільового використання.

Основним показником результативності регуляторного акта буде збільшення обсягів надходжень від оренди  майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади  с.Рожівка  Броварського району Київської області.

 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки до дня набрання ним чинності. При цьому повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності дії акту буде здійснюватися за результатами аналізу інформації від  підприємств, установ та організацій про фактичні надходження платежів за оренду  майна, що перебуває  у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського   району Київської області.

 


Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук


 

Comments