Оголошення

опубліковано 20 бер. 2017 р., 03:09 Секретар сільради

Інформація щодо формування цін на послуги із захоронення ТПВ, які ТОВ «Десна-2» планує ввести в дію з 01 квітня 2017 р.

 

           ТОВ «Десна-2»  пропонує  Вашій увазі інформацію щодо формування  цін на послуги із  захоронення твердих побутових відходів з 01 квітня 2017 року.

   Розробником   тарифів на послуги по захороненню твердих побутових відходів  є ТОВ «Десна-2».

        Для розрахунку економічно обґрунтованих витрат та оптимального тарифу на послугу із захоронення твердих побутових відходів використані наступні нормативні акти:

- Закон України «Про відходи»;

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Податковий кодекс України;

- Кодекс законів про працю в Україні;

- Закон України «Про відпустки»;

- Закон України «Про оплату праці»;

          - Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затверджений постановою КМУ від 26.07.2006р. №1010, зі змінами (надалі Порядок формування тарифів);

         - Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.12 р. «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».

          - «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», затверджено постановою КМУ від 19.05.1999р №859 (надалі Постанова КМУ №859);         

- Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43, зі змінами; (надалі Наказ Мінтрансу №43);

- Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.05.2006р №488, зареєстрованим в Мінюсті України 15.06.2006р за №712/12586 (надалі Наказ Мінтрансу №488);

-    Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин, Н 218. «Укравтодор» 043 – 96, зі змінами і доповненнями (надалі «Н 218 «Укравтодор» 043-96»);

- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5, зареєстрованим в Мінюсті України 27.01.2004 за №114/8713;

-         «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік», лист Міністерства соціальної політики України від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 (надалі Норми тривалості робочого часу);

- Галузева угода між Головним управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської ОДА, та Київською обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (надалі Обласна угода);

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Десна-2», зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту населення Броварської РДА 30.09.2016 р за № 103/10-19/45, зі змінами та доповненнями (локальний нормативний акт);

- Наказ директора ТОВ «Десна-2» від 03.01.2017 р №4-С «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2017 р»  (локальний нормативний акт).

Планові витрати ТОВ «Десна-2» на виробництво та реалізацію послуг із захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) сформовані на рік: ІІ – ІV кв. 2017 року та І кв. 2018 року, за методологією і цінами станом на 01.04.2017 року, що відповідає вимогам пунктів 3 та 7 Порядку формування тарифів.

Планування витрат здійснюється підприємством із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних нормативів використання паливно-мастильних матеріалів, зносу шин, галузевих норм та розцінок з оплати праці, проектних обсягів земляних робіт.

2

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються на підставі планових кошторисів, а також згідно з фактичними витратами за попередній рік на підставі первинних бухгалтерських документів. До діючих цін на матеріальні витрати плановий індекс інфляції не застосовувався, що вплинуло на зменшення тарифу на послугу підприємства.

Одиницею калькулювання собівартості (тарифу) послуги із захоронення ТПВ визначено 1 тонну згідно з абзацом сьомим пункту 2 Порядку формування тарифів. ТОВ «Десна-2» встановило відповідні ваги, та виставляє рахунки на оплату перевізникам згідно з фактичною вагою ТПВ.

Плановий обсяг ТПВ на 2017 рік  запланований в об’ємі 44728,750 тонни, що складає 100 % від фактичного обсягу ТПВ за 2016 рік.,  що складає 90,5 % від обсягу, врахованому у попередньому тарифі (2015 рік).

Зменшення обсягів захоронення ТПВ пов’язано із завантаженістю сміттєзвалища, поступовою його рекультивацією з метою виведення сміттєзвалища з експлуатації в 2023 році. При більш інтенсивному завантаженні сміттєзвалища відповідним чином має зменшитися термін його експлуатації, що призведе до дефіциту послуги для споживачів Броварського району.

 Основні причини перегляду ціни на захоронення твердих побутових відходів є те, що діючі  тарифи    на    послуги   із   захоронення  твердих  побутових відходів не відшкодовують фактичних витрат на ці послуги в 2017 році, що не дає змогу забезпечити дотримання всіх санітарно – епідеміологічних норм експлуатації полігону, не дає змогу забезпечити  сплату екологічного збору за забруднення навколишнього середовища та сплату орендної плати за землю, електроенергію, земельні роботи по улаштуванню котловану, запасні частини (агрегати та основні узли до тракторів), нарахування та виплати заробітної плати, в зв’язку з їх значним збільшенням з 01 січня 2017 року. Також одим із важливих факторів перегляду ціни є зменшення обсягу захоронення ТПВ в 2017 році.

  Як наслідок , підприємство в 2017 році буде відчуває нестачу у власних обігових коштах , в результаті чого залишається не покритим цілий ряд витрат.

 

Аналіз співвідношень тарифів на послуги по захороненню ТПВ по ТОВ "Десна-2"                за 2015 та 2017 роки

 

 

 

 

 

Статті затрат

Аналіз співвідношення калькуляції 2015 року

та калькуляції 2017 року

Калькуляція  2015 року

Калькуляція на 2017 рік

 

 

Рівень витрат, всього:

Рівень витрат

Рівень витрат, всього:

Рівень витрат

тис.грн

на 1 тн., грн.

тис.грн

на 1 тн., грн.

 

 

 

 

І. Обсяг послуг (тис.тон)

49411,200

х

44728,750

х

ІІ. Затрати :

 

 

 

 

Матеріали, тех. Обслуговування вагів, шини автомобільні

6692,00

0,14

-

-

ПММ

1239727,01

25,09

1275030,17

28,51

Електроенергія

31976,00

0,65

42783,84

0,96

Екологічний збір

469900,51

9,51

603838,13

13,50

Оренда землі

297455,42

6,02

315371,65

7,05

Земельні роботи по улаштуванню котловану, доставка ґрунту для рекультивації звалища

651000,00

13,17

225000,00

5,03

Ремонт основних засобів

35733,00

0,72

165161,80

3,69

Амортизація

47767,00

0,97

47421,82

1,06

Профілактичні санітарні заходи

24739,00

0,50

8100,57

0,18

Оплата праці основних працівників

643575,00

13,02

788723,08

17,63

Відрахування на соціальні заходи

237608,25

4,81

173519,08

3,88

Загальновиробничі витрати

323015,39

6,53

360239,74

8,05

Адміністративні витрати

262057,36

5,30

456030,18

10,20

Всього виробнича собівартість

4271245,94

86,43

4461220,06

99,74

Капітальні вкладення

491147,33

9,94

223061,00

4,99

Єдиний податок

198433,05

4,02

246541,11

5,51

Всього затрат:

4960826,32

100,39

4930822,17

110,24

 

 

 

          Таким чином плановий тариф по захороненню твердих побутових відходів на 2017 рік збільшується по відношенню до тарифу 2015 року (погодженого Сесією  Рожівської   сільської  ради  від   27 березня 2015 року № 881  55-VІ) на 9,8 %.

           Згідно з Законом України «Про житлово – комунальні послуги» від 24 червня 2007 року       № 1875 – ІV, пунктів 4,5,6,8 ст.31 цього Закону не допускається затвердження цін ( тарифів ) нижчих від розміру економічно – обґрунтованих витрат без відшкодування з бюджету.

 

Очікувані результати від введення в дію з 01 квітня 2017 року нової ціни на послуги із захоронення твердих побутових відходів

1.      Забезпечення виконання вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-ІV.

2.      Покращення якості виконання робіт згідно з технологією захоронення ТПВ.

3.      Забезпечення  повного відшкодування  вартості виконання даних робіт по захороненню ТПВ.

4.      Забезпечення своєчасного нарахування та виплати заробітної плати, а також своєчасної сплати податків.

5.      Можливість сплати екологічного збору за забруднення навколишнього середовища.

6.      Можливість сплати орендної плати за землю.

7.      Забезпечення дотримання безпечного екологічного стану навколишнього середовища.

8.      Дотримання всіх санітарно – епідеміологічних норм експлуатації полігону.

9.      Безперебійне приймання і захоронення ТПВ.

10.  Можливість капітальних вкладень в технологію захоронення ТПВ.

11.  Продовження строку експлуатації полігону сміттєзвалища за рахунок поступового скорочення прийняття ТПВ.

 

         Зауваження та пропозиції просимо надсилати на нашу електронну адресу: desna2@i.ua на протязі 14 календарних днів з дня публікації.

 

 

 


Comments