Інформація

опубліковано 13 черв. 2019 р., 23:46 Секретар сільради

Державна реєстрація народження,
у тому числі ромської національності
        
            Величезною є проблема народжуваності  дітей  у  ромських національних меншинах вдома,  без  медичної  допомоги,  з  одночасним   несвоєчасним   зверненням   до   органів державної реєстрації актів цивільного стану з питання державної реєстрації народження. Але останнім   часом,  спостерігається  тенденція,   за  якою  все  більше  жінок  -  представниць ромських меншин, народжують дітей у медичних закладах.
        Правовий   статус   представників   ромської   національної    меншини   визначено   у міжнародному  та  національному  законодавстві  України.  З  врахуванням  вимог  статті  1 Закону  України  "Про національні меншини в Україні" представникам ромської національної меншини,  які  є  громадянами  України,  на  території  України  гарантуються рівні політичні, соціальні,  економічні  та  культурні  права  і  свободи,  підтримується розвиток національної самосвідомості та самовиявлення.  Усі  громадяни України користуються захистом держави на  рівних  підставах.  При  забезпеченні  прав осіб, які  належать  до національних меншин, держава виходить з того, що вони є невід'ємною частиною загальновизнаних прав людини.
        Громадяни  України  всіх  національностей  зобов'язані  дотримуватись  Конституції  та законів  України,  оберігати  її  державний  суверенітет  і  територіальну  цілісність, поважати мови,  культури,   традиції,   звичаї,   релігійну  самобутність   українського   народу  та  всіх національних меншин. 
        З метою  створення  належних  умов  для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини,  Указом  Президента України від 08.04.2013 №201 схвалено Стратегію захисту та інтеграції  в  українське  суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Основними  завданнями  з  реалізації  Стратегії  є  сприяння правовому соціальному   захисту    ромів,    сприяння    їх   зайнятості,   підвищення   освітнього   рівні, забезпечення    охорони   здоров'я   ромів,   поліпшення   житлово-побутових   умов   ромів, задоволення культурних та інформаційних потреб.  
       Згідно  з  частинами  3,  4  статті  49  Цивільного  кодексу  України народження фізичної особи  та  її  походження  підлягають   державній   реєстрації.  Державна   реєстрація   актів цивільного стану проводиться відповідно до закону.
       Відповідно  до  статті  13  Закону  України  "Про  державну  реєстрацію актів цивільного стану" від 01.07.2010 року та глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.200 року за №52/5 (зі змінами) держана  реєстрація  народження  дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків. 
       Підставами для державної реєстрації народження дитини є:
        - медичне свідоцтво про народження;
        - паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків(одного з них);
        - документ,  який  є  підставою  для  внесення відомостей про батька дитини(свідоцтво про шлюб,  заява  матері  та  батька  дитини  про  визнання батьківства, заява про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. 
        Крім   того   завдяки   пілотному   проекту   Міністерства    юстиції    України   можливо зареєструвати народження  дитини  і  безпосередньо  в  пологовому будинку де народилася дитина.
        Пунктами 14, 15, 17 та 18 глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації  визначено:
        - якщо  дитина  народилась  у  подружжя,  дружина  записується  матір'ю,  а чоловік - батьком дитини за заявою будь кого з них;
        - якщо  батьки  не  перебувають  у  шлюбі  між  собою,  походження  дитини від матері визначається на підставі медичного  свідоцтва про  народження  та паспорта, а походження дитини від батька визначається за заявою матері дитини про визнання батьківства;
        - якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана  через  представника  або  надіслана   поштою  за умови нотаріального посвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності;
        - якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім'я  та  по  батькові  -  за  вказівкою  матері  у  заяві про державну реєстрацію народження відповідно  до  частини  першої   статті  135  Сімейного   кодексу  України.  За  заявою  про державну  реєстрацію  народження  відповідно  до  частини  першої  статті  135  Сімейного кодексу України,  поданою  іншою  особою,  відомості  про  батька  записуються в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту.  Відомості про матір наводяться на підставі медичного  свідоцтва  про народження та паспорта, прізвище дитини і прізвище батька - за прізвищем  матері,  власне  ім'я і по батькові дитини та батька  - за вказівкою заявника. При цьому  по  батькові  дитини  повинно  відповідати  власному  імені  батька(решти даних про батьків дитинне записується).
        Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться  не пізніше одного місяця від дня  народження  дитини.  У  разі  несвоєчасної  державної  реєстрації  народження  дитини складається протокол про адміністративні правопорушення. 
        Звертаємо  увагу,  що   державна  реєстрація  проводиться  незалежно  від  етнічного походження  та  соціального  статусу  громадян,  в   тому числі  і  ромської   національності. Відповідно  Плану  дій з  реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020  року,  затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  23.11.2015  року №1393-р, метою  якого є удосконалення законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту відповідно до  міжнародних  стандартів та  запровадження  позитивних стимулів для вільної доступної реєстрації народження усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус.

Comments