Інформація

опубліковано 26 квіт. 2019 р., 00:22 Секретар сільради

Право на отримання аліментів при вступі на навчання                                                              

Доволі   часто  до  органів  юстиції  звертаються  громадяни  з  проханням надати консультацію  щодо  можливості  отримання  аліментів  особою, яка вже досягла   повноліття.   Наголошуємо,   що   однією   із   умов   для   отримання матеріальної   допомоги   такого   характеру   є   продовження  навчання  –  до досягнення особою двадцяти трьох років.

Причому не має значення  якою  є  форма  навчання  –  денна,  вечірня  чи заочна. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.   При   вступі   на   денну   форму   навчання   аліменти   можуть  бути присуджені  щомісячно,  але  без  урахування  часу  літніх  канікул,  на  заочну – одноразово (один раз на рік) або посеместрово. Також  варто  брати  до  уваги той факт, що аліменти можуть бути сплачені лише за умови, коли інший з батьків має  можливість  надавати  матеріальну  допомогу. При  визначенні  їх  розміру можуть бути враховані вартість навчання, підручників, проїзду до навчального закладу, а також проживання за місцем його знаходження. 

Comments