Розпорядження №25

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:38 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:25 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від « 06 »    серпня    2018 року                                                             №   25

с.Рожівка

 

Про організацію роботи з питань охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 21.03.2007 № 55, враховуючи рішення загальних зборів трудового колективу та профспілкової групи Рожівської сільської ради, з метою належної організації роботи з охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, забезпечення заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності працівників та реалізації їх права на належні, безпечні і здорові умови праці у процесі трудової діяльності:

1. Визначити відповідальною особою за організацію роботи з охорони праці в Рожівській сільській раді, розробку інструкцій з охорони праці та проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці з працівниками сільської ради спеціаліста-юриста Трущельову Оксану Яківну.

2. Визначити відповідальною особою за виробничу санітарію, безпечне виконання робочих прийомів спеціаліста-юриста Трущельову Оксану Яківну.

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань охорони праці при Рожівській сільській раді (додаток 1).

4. Створити та затвердити склад постійно діючої комісії з питань охорони праці при Рожівській сільській раді (додаток 2).

5. Для безпечної експлуатації електроустановок в сільській раді укласти договір про надання послуг з обслуговування електроустановок та електрогосподарства з організацією, яка має ліцензію на виконання даних робіт.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

ĉ
Секретар сільради,
5 груд. 2018 р., 05:36
Comments