Розпорядження №26

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:37 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:28 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від « 06 »    серпня    2018 року                                                             №   26

с.Рожівка

 

Про затвердження положень та інструкцій з охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.98 № 9; Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 21.12.1993 № 132; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, з метою дотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області та забезпечення належного рівня безпеки на робочому місці:

1. Затвердити:

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1).

- Інструкцію з охорони праці 1 вступного інструктажу (додаток 2).

- Програму проведення вступного інструктажу з охорони праці (додаток 3).

- Програму проведення первинного інструктажу з охорони праці    (додаток 4).

- Інструкцію з охорони праці 2 для працівників Рожівської сільської ради (додаток 5).

- Інструкцію з охорони праці 3 під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв (додаток 6).

-Інструкцію з охорони праці №4 під час робіт на копіювальних апаратах (додаток 7).

- Інструкцію з охорони праці № 5 при експлуатації холодильної шафи (додаток 8).
- Інструкцію з охорони праці № 6 при експлуатації електричного водонагрівача (додаток 9).
-Інструкцію з охорони праці №7 при користування електропобутовими приладами(додаток 10).

- Інструкцію з охорони праці 8 з електробезпеки для працівників Рожівської сільської ради (додаток 11).

- Інструкцію з охорони праці № 9 про надання першої долікарської допомоги (додаток 12).
- Інструкцію з охорони праці № 10 для землевпорядника (додаток 13).
- Інструкцію з охорони праці № 11 для техпрацівника Рожівської сільської ради (додаток 14).

2. Спеціалісту-юристу сільської ради довести дане розпорядження до відома працівників Рожівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

Comments