Розпорядження №13 28.03.2013

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:11 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 11:52 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  28”   березня 2013 року                                                                                         13

с.Рожівка

 

Про організацію виконання в Рожівській сільській раді

Закону України «Про адміністративні послуги»

 

     На виконання  Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», розпорядження Броварської райдержадміністрації від 14.03.2013 року №86 «Про організацію виконання в районі Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою забезпечення  вдосконалення порядку  надання посадовими особами сільської ради адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації  прав фізичних та юридичних осіб на  одержання  таких послуг :

      1.Затвердити:

      1.1.План заходів щодо організації виконання в Рожівській сільській раді Закону України «Про адміністративні послуги» (далі – План заходів), згідно з додатком №1.

      1.2.Перелік адміністративних послуг, які надаються Рожівською сільською радою, згідно з додатком №2.

      1.3.Зразок примірної форми інформаційної картки адміністративної послуги, згідно з додатком 3.

      2.Посадовим особам сільської ради забезпечити безумовне виконання Плану заходів.   

      3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради Конончук З.Я.

 

Сільський голова                                                         С.Д.Величенко

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Розпорядження

                                                                                                                сільського голови

                                                                                                                від 28.03.2013 р.№13

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо організації виконання в Рожівській сільській раді

Закону України «Про адміністративні послуги»

 

з/п

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»

До 04 квітня 2013 року

Посадові особи сільської ради

2

Переглянути та визначити перелік адміністративних послуг, що надаються сільською радою, у відповідності до вимог статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги»

До 04 квітня 2013 року

Посадові особи сільської ради

3

На  офіційному веб-сайті сільської ради створити сторінку, на якій розмістити інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернення

До 04 квітня 2013 року

Сільська рада

4

Розробити та затвердити графік здійснення посадовими особами сільської ради прийому суб’єктів звернень

До 04 квітня 2013 року

Сільська рада

5

Утворити центр надання адміністративних послуг відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»

До 01 січня 2014 року

Інформування РДА:

25.05.2013 р.

25.09.2013 р.

25.12.2013 р.

Сільська рада

6

Забезпечити в сільській раді прийом суб’єктів звернень  не менше шести днів на тиждень та семи годин на день

без перерви на обід

До 01 січня 2014 року

Інформування РДА:

25.05.2013 р.

25.09.2013 р.

25.12.2013 р.

Сільська рада

7

Забезпечити інформування суб’єктів звернень про основні положення Закону України «Про адміністративні послуги», перелік адміністративних послуг та порядок їх надання

Постійно

Інформування РДА:

25.05.2013 р.

25.09.2013 р.

25.12.2013 р.

Сільська рада

8

Привести перелік адміністративних послуг у відповідність до Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання»

У місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання»

Сільська рада

9

Розробити  на кожну адміністративну послугу та затвердити в установленому порядку інформаційну картку (згідно з додатком 3 розпорядження) і технологічну картку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» та розмістити їх на інформаційних стендах в приміщенні сільської ради

До 20 квітня 2013 року

Посадові особи сільської ради

10

Забезпечити зарахування в повному обсязі до місцевого бюджету плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)

Постійно

Сільська рада

11

Забезпечити подання до управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості Броварської райдержадміністрації інформації, що підлягає розміщенню на Єдиному державному порталі адміністративних послуг за встановленими формами

До 20 вересня 2013 року

Сільська рада

12

Забезпечити надання методологічної та консультативної допомоги суб’єктам звернень щодо отримання ними адміністративних послуг підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації  прав фізичних та юридичних осіб на  одержання  таких послуг

Постійно

Сільська рада

  

 

Секретар сільської ради                                           З.Я.Конончук

 


 

 

 

                                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Розпорядження

                                                                                                            сільського голови

                                                                                                            від 28.03.2013 р.№13

 

ЗРАЗОК

примірної форми інформаційної картки адміністративної послуги

 

                                               (назва адміністративної послуги)

 

                                 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб ‘єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги

2

Інформація щодо режиму  роботи суб ‘єкта надання адміністративної послуги

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб ‘єкта надання адміністративної послуги

 

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

(назва, частина , стаття)

5

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, частина , стаття, пункт)

6

 Акти центральних органів виконавчої влади

(назва, частина , стаття, пункт)

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого  самоврядування

(назва, частина , стаття, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

(фактичні  підстави та умови)

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.

2.

3.

10

Порядок та спосіб подання документів , необхідних для отримання адміністративної послуги

 

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

У разі платності: 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Розрахунковий рахунок  для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

 

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.

2.

3.

14

Результат надання адміністративної послуги

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

 

16

Примітки

 

 

Секретар сільської ради                                           З.Я.Конончук

 


Comments