Розпорядження №13 04.04.2011

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:06 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:08 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  04”  квітня  2011 року                                                                                                   13

с.Рожівка

 

Про заходи щодо збільшення надходжень до

місцевого бюджету та економного і раціонального використання коштів у 2011 році

 

       Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2011 рік”:

       1.Затвердити заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економного і раціонального використання коштів у 2011 році (далі-заходи), що додаються.

      2.Виконавцям забезпечити безумовне виконання заходів.

      3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                        С.Д.Величенко

 

 

 

 

 


 

                                                                           Додаток

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Розпорядженням

                                                                    Сільського голови

                                                                    Від 04.04.2011  №13

 

 

 

З А Х О Д И

щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету та економного і раціонального використання коштів у 2011 році

 

1.Забезпечити тісну співпрацю з Броварською ОДПІ щодо моніторингу повноти, систематичності та своєчасності сплати податків та вживати відповідних заходів, визначених чинним законодавством, до тих підприємств, які не в повному обсязі та несвоєчасно сплачують податки на доходи фізичних осіб.

                                                                             Сільська рада

                                                                             Броварська ОДПІ

                                                                             Постійно

2.Організувати роз”яснювальну роботу з підприємствами щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати та перерахування податку на доходи фізичних осіб.

                                                                             Сільська рада

                                                                             Постійно

3.Забезпечити проведення інформаційно-роз”яснювльної роботи серед населення, на підприємствах, серед фізичних осіб-підприємців щодо переваг отримання легальних доходів (сплати податку на доходи фізичних осіб і внесків до відповідних фондів).

                                                                               Сільська рада

                                                                               Броварська ОДПІ

                                                                               Постійно

4.Проводити роботу щодо перереєстрації підприємств за місцем їх розташування з метою сплати відповідних податків до місцевого бюджету.

                                                                                Сільська рада

                                                                                Броварська ОДПІ

                                                                                Постійно

5.Переглянути чинні договори оренди земельних ділянок з метою приведення ставок орендної плати у відповідність до чинного законодавства та з урахуванням проведеної нормативно-грошової оцінки земель.

                                                                                  Сільська рада

                                                                                  Постійно

6.Забезпечити встановлення обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства.

                                                                                    Сільська рада

                                                                                    До 01.05.2011.

7.Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України „Про оренду державного та комунального майна”  та проаналізувати діючі договори оренди комунального майна на відповідність чинному законодавству.

                                                                                      Сільська рада

                                                                                      Постійно

8.Переглянути на відповідність затвердженим бюджетним призначенням на оплату праці мережу бюджетних установ та штатну чисельність працівників.

                                                                                      Головний бухгалтер

                                                                                      До 01.05.2011.

9.Провести інвентаризацію затверджених місцевих програм, визначивши їх пріоритетність щодо фінансування із загального фонду сільського бюджету.

                                                                                      Головний бухгалтер

                                                                                      До 01.05.2011.

10.Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

                                                                                      Головний бухгалтер,

                                                                                      керівники

                                                                                      бюджетних установ

                                                                                      Постійно

11.Вжити заходів щодо скорочення порівняно з 2010 роком видатків, передбачених кошторисами на транспортні послуги, зв”язок, представницькі цілі, відрядження тощо.

                                                                                      Головний бухгалтер,

                                                                                      керівники

                                                                                      бюджетних установ

                                                                                      Протягом року

 

 

Секретар сільської ради                                          З.Я.Конончук

                                                                                                                                                       

Comments