Розпорядженя №44 19.12.2013

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:13 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 11:47 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  19”  грудня 2013 року                                                                                                 44

с.Рожівка

 

Про план роботи уповноваженої особи з питань

запобігання корупції на 2014 рік

 

 

        На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від  04.09.2013 р. №706, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

       1.Затвердити План роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  Рожівської сільської ради на 2014 рік  ( додається).

       2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                       С.Д.Величенко

 

 

 

                                                                                       Додаток

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження

                                                                                 сільського голови

                                                                                 №44 від 19.12.2013 р.

 

План 
роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції
 

Рожівської сільської ради на 2014 рік

 

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін 
виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників органу виконавчої влади  з питань дотримання окремих положень Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції»,  «Про  службу в органах місцевого самоврядування».

Конончук З.Я.

 

постійно

2

Проведення нарад, круглих столів з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Конончук З.Я.

Кушніренко А.І.

Керівники бюджетних установ

 

За окремим планом

3

Направлення працівників органу виконавчої влади та керівників бюджетних установ згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії  корупції в Центр перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Київської області.

  Конончук З.Я.

Керівники бюджетних установ

 

Згідно з
план
ом-графіком

4

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 Особи, визначені сільським головою

 

За потребою

5

Розгляд  матеріалів про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Конончук З.Я.

Кушніренко А.І.

 

 

 

У разі надходження

6

Надання інформації  до Київської облдержадміністрації про посадових осіб, які вчинили корупційні діяння.

 Конончук З.Я.

 

 

У виначені ОДА терміни

7

Надання інформації уповноваженій особі  з питань запобігання та виявлення корупції   Рожівської сільської ради  про працівників, які вчинили корупційні діяння.

 

Керівники бюджетних установ

Негайно

 

8

 Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів по запобіганню корупції та надання зазначеної інформації разом з інформацією щодо надходження звернень про факти корупції сільському голові.

Конончук З.Я.

Щокварталу 
до 5 числа

9

Надання допомоги працівникам органу виконавчої влади  в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Конончук З.Я.

У встановлені законом терміни

10

Підготовка узагальненої інформації щодо подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Конончук З.Я

До 5 квітня

11

Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів, що видаються  органом виконавчої влади з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Кушніренко А.І.

постійно

12

Підготовка та розміщення на офіційному 
веб-сайті
  сільської ради матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції   в Рожівській сільській раді та бюджетних установах  з метою додержання принципів прозорості та відкритості у діяльності органів державної влади.

Конончук З.Я

Керівники бюджетних установ

постійно

13

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті  сільської ради.

Конончук З.Я

постійно

14

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органу виконавчої влади згідно  Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Величенко С.Д.

постійно

15

Провести нараду по презентації Програми боротьби з корупцією в Київській області

Кушніренко А.І.

березень

 

Секретар сільської ради                                                   З.Я.Конончук

 


Comments