Розпорядженя №11 29.03.2011

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:05 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:12 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  29”  березня_2011 року                                                                            11

с.Рожівка

 

Про створення та організацію роботи консультаційного пункту щодо дій у

надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях

 

         Відповідно до статей 33, 34 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, пункту 6 „Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, затвердженого наказом МНС України №97 від 23.04.2001 р. та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 р. за №4812/56-72, Типового положення про консультаційні  пункти при органах місцевого самоврядування, затвердженого наказом начальника цивільного захисту області, голови Київської обласної державної адміністрації від 19.02.2008 р. №3, на виконання наказу начальника цивільного захисту району від 01.02.2011 р. №1, та з метою забезпечення якісного проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях:

        1.У термін до 01.04.2011 року у приміщенні сільської ради с.Рожівка обладнати консультаційний пункт.

      2.Матеріальне забезпечення щодо обладнання консультаційного пункту покласти на Конончук З.Я., фінансове забезпечення – на головного бухгалтера Трохименко О.М.

      3.Для забезпечення роботи на пункті мати відповідального за організацію роботи консультаційного пункту з числа штатних працівників сільської ради і трьох консультантів (на громадських засадах) з числа активістів цивільного захисту.

     4.Відповідальною за роботу консультаційного пункту призначити  спеціаліста сільської ради  Шиту Наталію Петрівну, якій до 15.04.2011 року

      4.1.Розробити та затвердити Положення про консультаційний пункт сільської ради відповідно до вимог Типового положення про консультаційні пункти при органах місцевого самоврядування, затвердженого наказом начальника цивільного захисту області, голови Київської обласної державної адміністрації  від 19.02.2008 р. №3.

       4.2.Оформити приміщення пункту наглядною інформацією, забезпечити технічними засобами навчання, зразками навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичне майно, засоби індивідуального захисту); навчальною літературою та організувати його роботу згідно з нормативними документами.

    4.3.Спланувати та провести роботу з мешканцями с.Рожівка, організаціями, підприємствами, установами з питань надання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

     4.4.Спланувати роботу пункту, з визначенням розпорядку роботи та графіку проведення консультацій, які до 05.04.2011 р. представити начальнику цивільного захисту – сільському голові на затвердження.

     4.5.Довести необхідну для мешканців населеного пункту інформацію щодо питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, здійснювати висвітлення цих питань на відповідних стендах, розкладках спеціальної літератури, а також шляхом безпосередніх консультацій відвідувачів пункту.

     Просвітницько-інформаційну роботу здійснювати через розповсюдження серед  населення різного  роду пам”яток, рекомендацій,  буклетів тощо.

      4.6.Облік заходів, проведених консультаційним пунктом вести у спеціальному журналі обліку.

      4.7.До 08.04.2011 р. погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації порядок, форму і терміни подання звітів за проведену пунктом роботу.

      5.Наказ довести до всіх працівників сільської ради до виконавців – під розпис.

      6.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.           

 

 

Секретар ради, виконуючий

обов”язки сільського голови                                  З.Я.Конончук 

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу                                                                  Голова сільської ради

З питань НС                                                                             начальник цивільного захисту

__________________                                                              ________________________

„____” ___________2011 р.                                                  „____” _________________2011 р.

 

 

П Л А Н

роботи консультаційного пункту щодо дій у надзвичайних ситуаціях,

при пожежах та інших небезпечних подіях с.Рожівка на 2011 рік

 

з/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

 

1.1.

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЗА ТЕМАМИ:

„Дії населення за попереджувальним сигналом ЦО „Увага всім!”

 

 

13.04.

2011р.

 

 

Відповідальний за роботу пункту Шита Н.П.

Консультант ____________

Тел.39-2-71

 

2

 

2.1.

ПРОСВІТНИЦЬКО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

  Вирішення питання з керівництвом міських курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам”яток з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій.

 Розповсюдження пам”яток серед мешканців населеного пункту

 

 

 

 

До 25.04.

2011р.

 

 

до 01.05.2011р

 

 

Відповідальний за роботу пункту Шита Н.П.

 

3

 

3.1.

ПРОПАГАНДА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  Доведення до мешканців населеного пункту інформації про дії рятувальних служб району при _____

 

 

квітень

 

 

консультант

 

4

 

 

4.1.

СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ПУНКТУ

Розроблення змісту та виготовлення стенду

 

 

 

До 01.05.2011 р.

 

 

 

Відповідальний за роботу пункту

 

 

Відповідальний за роботу пункту _________________               _______________

                                                     Ініціали, прізвище                         підписComments