Розпорядження сільського голови

Розпорядження №27 16.10.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 05:39 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:17 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  16”  жовтня   2017 року                                                                                          27

с.Рожівка

 

Про початок  опалювального сезону в населеному пункті с.Рожівка

 

        Відповідно до Законів України  „Про теплопостачання”,  „Про житлово-комунальні послуги”,  Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630, пункту 9.7 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», пункту 4 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378, на виконання  розпорядження  голови Броварської райдержадміністрації від 09.10.2017 р. №936 „Про опалювальний період 2017/2018 року”, з метою забезпечення життєдіяльності об’єктів соціально-культурного призначення, їх ефективної експлуатації, підтримки необхідного температурного режиму та виходячи з кліматичних умов, керуючись статтями 11, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

    1.Відповідно до заяви керівника установи, розпочати  з 16 жовтня 2017 року опалення комунального дошкільного навчального закладу „Курчатко”.

     2.Розпочати  з 16 жовтня 2017 року опалювальний сезон в населеному пункті с.Рожівка.

  3.Директору Рожівського комунального підприємства „Добробут” забезпечити оперативне вирішення питань щодо початку опалювального сезону.

     4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                           С.Д.Величенко

Розпорядження №26 16.10.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:22 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:20 ]


 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


від “16”   жовтня   2017 року                                                                                              № 26
с.РожівкаПро вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення 


        Відповідно до частин 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення Калинівського селищного голови Броварського району Київської області:
       1.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради вивчити пропозицію Калинівського селищного голови щодо добровільного об"єднання територіальних громад та підготувати на сессію сільської ради Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного обєднання територіальних громад.
       2.Провести громадське обговорення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.
       3.Доручити секретарю Рожівської сільської ради Конончук З.Я. організувати та провести громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт.Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради в Калинівську об’єднану територіальну громаду Броварського району Київської області з центром у смт. Калинівка у вигляді громадських обговорень 12 листопада 2017 року о 13.00 в приміщенні сільського будинку культури по вул.Паркова, 10.
      4.Включити до порядку денного чергової сесії сільської Рожівської сільської ради питання про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт.Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради в Калинівську об’єднану територіальну громаду Броварського району Київської області з центром у смт. Калинівка.
     5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Сільський голова                                                                           С.Д.Величенко

Розпорядження №24 09.10.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:21 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:25 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від « 9 » жовтня 2017 року                                                                                      № 24

с.Рожівка

 

Про затвердження Інструкції про заходи пожежної безпеки

Рожівської сільської ради

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417:

1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки Рожівської сільської ради Броварського району Київської області (далі – Інструкція).

  2. Забезпечити вивчення  та  виконання Інструкції працівниками Рожівської сільської ради та відвідувачами.

           3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              С.Д.Величенко

 

 

 

Затверджено

Розпорядженням голови

Рожівської сільської ради

від 09.10.2017 № 24

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

про заходи пожежної безпеки Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області

 

1. Галузь застосування 

Ця  Інструкція поширюється на службові,  складські,  допоміж­ні  та   інші  приміщення і  встановлює  основні  вимо­ги  до забезпечення  пожежної  безпеки  в  них.

Інструкція  є  обов'язковою  для  вивчення  та  виконання  всіма  працівниками  та  відвідувачами.

 

2. Вимоги пожежної безпеки 

2.1. Вимоги пожежної безпека до утримання території

До всіх будівель і споруд забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, від­критими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм, їх не дозво­ляється захаращувати, використовувати для складування матеріа­лів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регуляр­но видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільни­ми, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів. На території на видних місцях встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охо­рони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежегасіння.

2.2. Вимога пожежної безпеки до утримання будинків, будівель, споруд, приміщень

Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень необхідно визначати категорію вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.03.002-2007 та клас зон за Правилами улаштування електроуста­новок (ПУЕ) та Правилами будови електроустановок.

На вхідних дверях у приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення по­винні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів вироб­ництва і постійно утримуватись у чистоті.

Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей,але не менше 1-го м.                                                  

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, ні­чим не захаращуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у то­му числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах вихо­дів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовніш­ні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, гратів останні повинні розкриватися, розсуватися або зніма­тися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Будинок та приміщення забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних Пра­вил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодос­тупних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з при­міщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і бу­ла можливість прочитати маркувальні написи на корпусі.

Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддалено­го місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, але кількість вогнегасників повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконува­тися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники установи повинні вміти користуватися вогне­гасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного ра­зу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального
призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.        

У складських приміщеннях зберігання різних речовин та ма­теріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання лег­козаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовина­ми), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речо­винами органічного походження, не дозволяється.

У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями по­винна бути не менше 0,8 м.

Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

            Спецодяг   працюючих з   лаками,  фарбами   та іншими   ЛЗР і ГР повинен своєчасно підлягати пранню і ремонту, зберігатися в розвішеному вигляді в металевих шафах, встановлених у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

Розводити багаття, розігрівати бітуми та смоли в бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами забороняється.

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу ке­рівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення по­жежної безпеки при справному газоелектрозварювальному облад­нанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.

2.4. Утримання інженерного обладнання

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропровод­ка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та екс­плуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуата­ції електроустановок (ПТЕ).

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрооб­ладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різ­ного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші ма­теріали).

Для загального відключення силових та освітлювальних ме­реж складських та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулюваль­ні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигу­нів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсо­вані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке за­микання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із заз­наченням на клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування само­робних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захис­ного виконання потрібно систематично перевіряти на герметич­ність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільню­вальних прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, хо­лодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах не­обхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (те­левізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електромонтер зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки прила­дами центрального водяного опалення.

2.5. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електро­живлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (нас­тільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побу­тові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закін­чення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключен­ня електроприладів, обладнання, освітлення.

 

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі 

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх по­мітив, повинен:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наяв­ність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу сільського голову с.Рожівка;

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цін­ностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння.

Сільський голова с.Рожівка, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинен;

- перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиля­цію;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх ряту­вання (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх праців­ників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охо­рони, надати їм допомогу у  її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бу­ти забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Секретар Рожівської сільської ради                               З.Я.Конончук


Розпорядження №22 09.10.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:20 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:27 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  "09" жовтня 2017 року                                                                                  22

с.Рожівка

 

Про відзначення Дня захисника України

 

     Відповідно до Законів  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України №806/2014 від 14.10.2014 року «Про день захисника України», на виконання місцевої Програми «Турбота» на 2017 рік,  з метою належного  відзначення Дня захисника України:

      1.Затвердити план підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення Дня захисника України.

     2.За проявлену мужність та патріотизм, відданість українському народу при виконанні бойових завдань із забезпечення державної безпеки, незалежності і територіальної цілісності України, відзначити учасників бойових дій антитерористичної операції на Сході України  наданням матеріальної допомоги в розмірі 500,00 гривень кожному:

- Вагабова Сергія Івановича;

- Галецького Володимира Петровича;

- Кантура Олексія Івановича;

- Конончука Сергія Михайловича;

- Корнелюка Андрія Євгенійовича;

- Сичова Віталія Валентиновича;

- Петрика Павла Михайловича;

- Нідзельського Олександра Михайловича.

     3.Бухгалтеру сільської ради провести виплату матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів, передбачених на виконання заходів місцевої Програми «Турбота».

 

Сільський голова                                                                   С.Д.Величенко  

 


Розпорядження №21 21.09.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:20 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:32 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від «21»  вересня 2017 року                                                                                           21

с.Рожівка

 

Про затвердження плану усунення недоліків

 

На виконання припису

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання припису № 127 від 18.09.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:

1. Затвердити план усунення недоліків відповідно до припису відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області № 127 від 18.09.2017 про усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2. Забезпечити виконання плану усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

           3. По результатам виконання плану усунення недоліків повідомити відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                      С.Д.Величенко

 

 

 

 

Затверджено

Розпорядженням голови Рожівської сільської ради

від 21.09.2017 № 21

 

П Л А Н

усунення недоліків відповідно до припису № 127 від 18.09.2017

порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

 

 

N
з/п

Порушення, яке

необхідно усунути

Відповідальна

 особа

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.       

Об’єкт забезпечити адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваним у темний час доби.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

2.       

Організувати проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадовими особами відповідальними за пожежну безпеку з отриманням відповідних посвідчень.

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

3.       

Заключити договір на обслуговування системи пожежної сигналізації.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

4.       

Сигнал тривожного сповіщення від приладу приймально-контрольного пожежного системи протипожежного захисту  приміщень  вивести на пульт пожежного спостерігання.          

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

5.    

Виконати обробку дерев’яних конструкцій покрівлі.

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

6.    

Електричні світильники з лампами розжарювання  в підсобному приміщенні  обладнати захисним ковпаком.  

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

7.    

Двері  з коридору до  евакуаційного виходу  перенавісити з урахуванням відкривання по напрямку виходу з поверху на зовні.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

8.    

В дверях  запасного евакуаційного виходу які ведуть на зовнішні сходи влаштувати внутрішній запор який   відкривається  з середини без ключа.

Величенко С.Д.

До 01.11.2017

 

9.    

Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

10.   

Двері сходової клітки обладнати пристроями для самозачинення.

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

11.   

Відремонтувати систему пожежної сигналізації.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

12.   

Вогнегасники  розмістити шляхом навішування  на вертикальну конструкцію на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги  до нижнього торця вогнегасника.

Величенко С.Д.

До 09.10.2017

 

13.   

Наказом або інструкцією на об’єкті встановити відповідний протипожежний режим.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

14.   

Приміщення  забезпечити відповідними знаками безпеки.

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

15.   

Вогнегасники забезпечити  патрубками  з раструбами .

Величенко С.Д.

До 10.10.2017

 

16.   

Відповідальній  особі з питань дотримання вимог законодавства у сфері техногенної безпеки пройти відповідне функціональне навчання у сфері цивільного захисту.

 

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

17.   

Забезпечити встановлення електросирен з можливістю централізованого запуску, забезпечити встановлення вуличних гучномовців в місцях масового скупчення працівників та населення.

Величенко С.Д.

До 29.12.2017

 

 

 

 

Секретар Рожівської сільської ради                                          З.Я.КонончукРозпорядження №12 03.05.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:19 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:37 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


 від  03”   травня    2017 року                                                                                           12

с.Рожівка

 

Про підготовку та відзначення 72-ї річниці Перемоги

над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни

 

        Відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, з метою гідного відзначення 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення другої світової війни, висловлення  шани і поваги всім, хто захистив в боях Батьківщину в суворі дні війни, хто не шкодував сил і здоров’я, самовіддано працюючи в тилу для фронту, хто пережив роки окупації та концтаборів, піднімав з руїн і відновлював країну після військових згарищ, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

     1.Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в населеному пункті с.Рожівка 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення другої світової війни, що додаються.          

     2.Для проведення урочистих заходів та надання матеріальної допомоги  виділити за рахунок  місцевого бюджету кошти в сумі 11 600,0 гривень.

    3.Надати матеріальну допомогу громадянам, які в роки війни були вивезені на примусові роботи до Німеччини – по 400 гривень кожному, учасникам війни та громадянам, які мають статус „Діти війни”, по 200,0 гривень кожному згідно списків, що додаються.

4.Директору сільського будинку культури Морозовій Т.І. та завідуючій сільською бібліотекою Марченко Л.Д. забезпечити підготовку і проведення культурно-масових заходів, присвячених Дню Перемоги .

 

 

          Сільський голова                                                                С.Д.Величенко  

 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження  сільського голови

                                                                                             від 03.05.2017 р. №12

                                                                                               

 

П Л А Н

 

заходів з підготовки та відзначення в населеному пункті с.Рожівка

72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни

 

      1.Упорядкувати та облаштувати братські могили, військові поховання та пам”ятні місця, пов”язані з Великою Вітчизняною війною.

                                                                                        Сільська рада

                                                                                           директор БК, завідуюча

                                                                                           бібліотеки

                                                                                           до 05.05.2017 р.

     2.Організувати зустрічі з  інвалідами війни, учасниками бойових дій, колишніми в”язнями та іншими жертвами фашизму з метою обстеження соціально-побутових умов проживання та  наданням їм матеріальної допомоги.

                                                                                          Сільська рада

                                                                                          травень 2017 р.

     3.Підготувати та провести в сільському будинку культури урочисті заходи з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення другої світової війни, провести біля пам”ятника загиблим воїнам мітинг-реквієм з покладанням вінків та квітів.

                                                                                           Директор БК

                                                                                          09.05.2017 р.

      4.Забезпечити участь ветеранів в районних заходах з нагоди відзначення Дня Перемоги.

                                                                                          Сільська рада

                                                                                          травень 2017 р.

      5.Організувати в сільському будинку культури та бібліотеці тематичні експозиції та книжкові виставки з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення другої світової війни.

                                                                                                                                                                          Директор БК, завідуюча                                                                                                                                                                                                                                                                                                   бібліотеки                                                                                                                                                                                                                                              травень 2017 р.

 

 

Секретар сільської ради                                           З.Я.Конончук

 

 

                  

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                              до розпорядження

                                                                              сільського голови

                                                                              №12 від 03.05.2017 р.

 


 

С П И С О К

 

громадян с.Рожівка, які в роки Другої світової війни були вивезені на примусові роботи до Німеччини

 

1.Пономаренко Ганна Дем’янівна

2.Бабич Петро  Олексійович

 

 


 

С П И С О К

громадян с. Рожівка, які користуються пільгами, передбачених 

учасникам війни, на виплату матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня Перемоги.

№№

пп

Прізвище, ім.”я, по батькові

1.  

Шитий Іван Миколайович

2.  

Шита Марія Кирилівна

3.  

Строй Анастасія Іванівна

4.  

Климась Марфа Кузьмівна

5.  

Сафронова Софія Микитівна

6.  

Пономаренко Яків Минович

7.  

Климась Марія Андріївна

8.  

Климась Ганна Степанівна

9.  

Климась Ганна Кузьмівна

10.  

Строй Любов Юхимівна

11.  

Шита Софія Степанівна

12.  

Конончук Микола Петрович

13.  

Климась Таїсія Антонівна

14.  

Івахова Ганна Яківна

15.  

Коваль Володимир Сергійович

16.  

Вільвант Анатолій Павлович


 


С П И С О К

громадян с.Рожівка, які мають статус «Дитина війни»

                

1. Шита Марія Іванівна                      

2. Кружаєва Пелагея   Яківна

3.Строй Дмитро Павлович                   

4. Конончук Михайло Назарович               

5. Марченко Ольга Ілліна                   

6. Еккерт Наталія Іллівна             

7. Конончук  Уляна Кирилівна             

8. Адамкович  Олексій Степанович  

9. Піндюра Антоніна Іванівна               

10. Лещенко Віктор Григорович            

11. Яшник Віра Василівна       

12. Мишко Неля Миколаївна                   

13. Шитий Дмитро Опанасович             

14. Строй Григорій Іванович                    

15. Шита Ганна Миколаївна                    

16. Сорока Марія Максимівна                

17. Литвин Ганна Петрівна                    

18. Шита Софія  Іванівна                       

19. Шеверун Марія Леонтіївна                 

20. Омеля Віра Володимирівна     

21.Луценко Костянтин Андрійович

22.Луценко Катерина Іванівна          

23. Шитий Микола Миколайович           

24. Климась Євдокія Михайлівна            

25. Шита Ганна Іванівна                              

26. Білан Ніна Іванівна                               

27. Кунгурцев Микола Олександрович    

28 . Кунгурцева Олена Миколаївна 

29. Серьогіна  Валентина Яківна   

30. Шита Марія Силівна           

31. Горбач Григорій Пилипович                    

32. Горбач Євгенія Василівна                        

33. Буйвал Надія Олександрівна                     

34. Тищенко Анатолій Васильович             

35. Яковець Олександра Петрівна                 

36.Карпенко  Марія Пантеліївна -                    

37.Фролова Євгенія Микитівна

38. Кравченко Яків Тимофійович      

          

 Секретар сільської ради                                       З.Конончук

Розпорядження №11 18.04.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:18 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 10:40 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  18  квітня  2017 року                                                                                  11

с.Рожівка

 

Про затвердження заходів щодо забезпечення пожежної

та техногенної безпеки в природних екосистемах на території

Рожівської сільської ради на 2017 рік

 

         На виконання розпорядження голови Броварської райдержадміністрації  «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в природних екосистемах Броварського району на 2017 рік» №377 від 10.04.2017 р.,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, Лісового кодексу України, з метою забезпечення протипожежного захисту природних екосистем на території Рожівської сільської ради   під час пожежонебезпечного періоду:

    1.Затвердити План заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в природних екосистемах на території Рожівської сільської ради на 2017 рік , що додаються. 

      2.Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території сільської ради, забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки в природних екосистемах відповідно до Плану та у встановлені терміни.

       3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                            С.Д.Величенко

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                           

                                         Розпорядження сільського голови                                                                                                

                                                                                                від 18.04.2017.     11 

 

П Л А Н   З А Х О Д І В

щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в природних

екосистемах в адмінмежах  Рожівської сільської ради на 2017 рік

 

№№

пп

Зміст заходів

Відповідальні

Термін виконання

1

Встановити землекористувачів та землевласників, ділянки яких межують з лісовими насадженнями, торф’яними покладами та зобов’язати їх здійснювати протипожежні заходи з метою недопущення виникнення пожеж

виконавчий комітет

Янів І.В.

До 24.04.2017 р.

2

Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо заборони спалювання сухої трави та іншої природної рослинності

Виконавчий комітет, депутати сільської ради, члени виконкому

постійно

3

Організувати щоденне чергування відповідальних осіб в пожежонебезпечний період біля засобів зв’язку для своєчасного реагування на виникнення пожеж у лісах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях.

Виконавчий комітет

Конончук З.Я.

постійно

4

Привести в належний технічний стан спеціальну протипожежну та допоміжну техніку підприємств, розташованих на території сільської ради, яка може бути задіяна для ліквідації пожеж.

ПАТ «ППР Броварський», Рожівське КП «Добробут»

До 01.05.2017 р.

5

Перевіряти та утримувати в робочому стані протипожежне водопостачання

ПАТ «ППР Броварський»

постійно

6

Забезпечити створення та накопичення резервів паливно-мастильних матеріалів для забезпечення гасіння пожеж в екосистемах.

ПАТ «ППР Броварський», Рожівське КП «Добробут»

постійно

7

Провести попереджувальні заходи щодо захисту населеного пункту, виробничих об’єктів у разі виникнення пожежі в екосистемі, своєчасно поновлювати протипожежні розриви на землях, які межують з лісовими насадженнями та торф’яними покладами

Виконавчий комітет, ПАТ «ППР Броварський», Рожівське КП «Добробут»

До 01.05.2017 р. та впродовж пожежонебезпечного періоду

8

Встановити протипожежні панно з матеріалами наочної протипожежної агітації та забороняючими написами про паління та використання вогню.

Виконавчий комітет, ПАТ «ППР Броварський»,

Протягом травня місяця 2017 року

9

Організувати розповсюдження серед населення, розміщення в місцях з масовим перебуванням людей, поліграфічної продукції з короткими інструкціями щодо основних заходів з питань попередження пожеж, загибелі і травмування людей на них.

Виконавчий комітет

постійно

  

Секретар сільської ради                                                  З.Я.Конончук


Розпорядження №08 31.03.2017

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:18 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 11:35 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  31 ”  березня 2017 року                                                                                           08

с.Рожівка

 

Про закінчення опалювального сезону

2016-2017 років в населеному пункті с.Рожівка

 

          Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», на виконання розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 31.03.2017 р. №347  „Про закінчення  опалювального сезону 2016 – 2017 року в населених пунктах Броварського району» та у зв”язку із підвищенням середньодобової температури повітря вище 8 градусів тепла:

       1.Закінчити з 01 квітня 2017 року опалювальний сезон  для споживачів природного газу – населення – в населеному пункті с.Рожівка.

       2.Враховуючи клопотання завідувача КДНЗ «Курчатко» щодо забезпечення відповідного температурного режиму в приміщенні дитячого садка (не менше 20 градусів), продовжити опалення дошкільного закладу до встановлення належної температури повітря.

          3.Відповідальність за дотримання вимог порядку відключення систем опалення покласти на керівників бюджетних установ.

 

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

               


Розпорядження №30 21.12.2016

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:17 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 11:37 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  21” грудня  2016 року                                                                                            30

с.Рожівка

 

Про затвердження звіту про оцінку майна

 

          Розглянувши звіт, виготовлений ТОВ „ЗемЮрКонсалтинг” про експертну грошову оцінку нежитлової будівлі культурно-громадського центру з торговими приміщеннями загальною площею 262,4 кв.м., що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул.Соборна, №23-А, для передачі її в оренду, відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, затвердженого рішенням 13 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання №193 від 29.11.2016р. та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади с.Рожівка, затвердженої рішенням 13 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання №192 від 29.11.2016р р., керуючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

       1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку нежитлової будівлі (культурно-громадського центру з торговими приміщеннями) загальною площею 262,4 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул.Соборна, №23-А, та обліковується на балансі територіальної громади с.Рожівка в особі Рожівської сільської ради,  ринковою вартістю 496590,0 (чотириста дев’яносто шість тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень, для передачі її в оренду.

          2.Встановити стартову орендну плату в розмірі 15% від ринкової вартості зазначеного об”єкта, в розмірі 6207,38 (шість тисяч двісті сім) гривень за базовий місяць згідно розрахунку, що додається.

 

 Сільський голова                                                              С.Д.Величенко

 


                                                                                                          Додаток

                                                                                                 до розпорядження

                                                                                                 сільського голови

                                                                                                 №30 від 21.12.2016 р.

 

 

 

Розрахунок

плати за перший/базовий/ місяць оренди нерухомого майна,

що знаходиться на балансі Рожівської сільської ради

 

Орендодавець: Рожівська сільська рада

Орендар: ФОП Гавриш В.М.

 

п/п

Назва і адреса об’єкта

оренди

Площа об’єкта оренди,

кв.м.

Вартість об’єкта оренди за експертною оцінкою на

__21.12.2016 р.___

 

Застосовані

Орендна плата за перший (базовий) місяць оренди

грн.

1 кв.м.

грн.

Всього по об’єкту

грн.

Індекс інфляції

Орендна ставка, %

1

Культурно-громадський центр з торговими приміщеннями с.Рожівка, вул.Соборна, 23-А, Броварський район, Київська область

262,4

1892,50

496590,0

---

15

6207,38

 

 

 

 

 

       Примітка:

Розрахунок орендної плати проводиться відповідно до Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади села Рожівка, затвердженої рішенням 13 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання від «29»  листопада 2016 р. № 192.

 

    Бухгалтер                                         _____________ /О.М.Трохименко/

Секретар сільської ради                     _____________ /З.Я.Конончук/

 

 Розпоорядження №16 15.09.2016

опубліковано 2 лист. 2017 р., 04:16 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:17 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 від  15”  вересня 2016 року                                                                                               16

с.Рожівка

 

Про затвердження звіту про оцінку майна

 

          Розглянувши звіт, виготовлений ТОВ „ЗемЮрКонсалтинг” про оцінку майна –  будівлі складу, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул.Перемоги, №20, для передачі її в оренду, відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади с.Рожівка, затвердженого рішенням ХУІІ-У №370 від 05.06.2008 р. та Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка, затвердженої рішенням Х-У №197 від 01.06.2007 р., керуючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

          1.Затвердити звіт про експертну оцінку будівлі складу загальною площею 370,8 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, с.Рожівка, вул.Перемоги, №20, та обліковується на балансі Рожівського комунального підприємства «Добробут»,  ринковою вартістю 288 350,0 гривень, для передачі її в оренду.

          2.Встановити стартову орендну плату в розмірі 20% від ринкової вартості зазначеного об”єкта, в розмірі 4805,83 гривень за базовий місяць згідно розрахунку, що додається.

          3.Конкурсній комісії по оренді об”єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка забезпечити проведення конкурсу по передачі в строкове платне користування будівлі складу в установленому законом порядку.

 

 

 Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

 

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                                 до розпорядження

                                                                                                 сільського голови

                                                                                                 №16 від 15.09.2016 р.

 

 

 

Розрахунок

плати за базовий місяць оренди комунального майна,

що знаходиться на балансі Рожівського комунального підприємства «Добробут»

  

 

Назва та адреса об”єкта оренди

 

Площа об”єкта оренди, кв.м.

Вартість об”єкта оренди за експертною оцінкою, грн.

Орендна

ставка,

%

Орендна плата за базовий місяць оренди, грн.

Нежитлова будівля – складське приміщення, с.Рожівка, вул.Перемоги, 20

370,8

288 350,0

20

4805,83

 

Всього:

 

370,8

 

288 350,0

 

20

 

4805,83

 

ПРИМІТКА:розмір орендної плати визначено відповідно до Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка, затвердженої рішенням сільської ради №197-Х-У від 01.06.2007 р.

 

Бухгалтер                                          _____________ /О.М.Трохименко/

Секретар сільської ради                         _____________ /З.Я.Конончук/


1-10 of 25