Розпорядження сільського голови

Розпорядження № 4

опубліковано 14 лют. 2019 р., 00:17 Секретар сільради   [ оновлено 14 лют. 2019 р., 00:25 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від  12 лютого 2019 року                                                            № 4

с.Рожівка

 

Про  затвердження паспортів

бюджетних програм  на 2019 рік

 

     На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.  №836 «Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.09.2014р. за № 1104/25881( зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 35 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання № 599 від 21 грудня 2018 року «Про місцевий бюджет с. Рожівка на 2019 рік» та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

     Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:

-          «Надання дошкільної освіти» (0111010);

-         «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (0113242);

-         «Організація благоустрою населених пунктів» (0116030);

-         «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (0118311);

-         «Оздоровлення та відпочинок дітей» (0113140);

-  «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» (0117350).

 

Сільський голова                                С.Д.Величенко


Розпорядження №45

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:41 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:29 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «28» листопада 2018 року                                                        № 45


с.Рожівка

 Про проведення комплексного пожежно-                                                                                    профілактичного відпрацювання                                                                                                Рожівської сільської ради Броварського                                                                                району Київської області

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,розглянувши лист Броварського РУ ГУ ДСНС України від 27.11.2018 № 16/575 «Про проведення комплексного пожежно-профілактичного відпрацювання Рожівської сільської ради», на виконання Плану проведення комплексного пожежно-профілактичного відпрацювання Рожівської сільської ради, з метою посилення пожежної безпеки на території с.Рожівка Броварського району Київської області:

         1. Провести 29.11.2018 комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання житлових будинків одиноких пристарілих громадян, неблагополучних, багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на території с.Рожівка Броварського району Київської області з залученням представників відповідних служб та організацій.

         2.Створити оперативні групи, в склад яких включити представників Броварського РУ ГУ ДСНС України, РЕС, Броварського ВП ГУ НП в Київській області та депутатів сільської ради для подвірного обходу житлового сектору.

    3.Винести на розгляд виконкому сільської ради питання, які виникли під час проведення  комплексного пожежно-профілактичного відпрацювання населеного пункту. 

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

 

Розпорядження №35

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:40 Секретар сільради   [ оновлено 5 груд. 2018 р., 05:23 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від «  25  »    вересня     2018 року                                                     №    35 

с. Рожівка

 

Про скликання комісії з питань евакуації при Рожівській сільській раді Броварського району Київської області та розгортання приймального пункту евакуації

 

На виконання вказівки керівника Броварської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області - голови Броварської районної державної адміністрації Клименка М.Ф. щодо виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на гідроспоруді Київської ГЕС, керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», з метою ефективного проведення прийому та розміщення в с.Рожівка Броварського району, Київської області евакуйованого населення:

 

1. Скликати комісію з питань евакуації при Рожівській сільській раді Броварського району Київської області.

2. Голові комісії з питань евакуації Конончук З.Я. негайно зібрати особовий склад комісії з питань евакуації відповідно до Схеми управління, оповіщення і зв’язку та провести засідання комісії з питань евакуації щодо прийому та розміщення в с.Рожівка евакуйованого населення.

3. Розгорнути приймальний пункт евакуації при Рожівській сільській раді Броварського району.

           4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                              С.Д.Величенко

 

Розпорядження №33

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:39 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:29 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «  12  »    вересня     2018 року                                                      №    33

с. Рожівка 


Про створення приймального пункту евакуації при Рожівській сільській раді Броварського району Київської області

 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», та з метою ефективного проведення прийому та розміщення в с.Рожівка Броварського району Київської області евакуйованого населення:

1.     Затвердити:

1.1. організаційно-штатну структуру приймального пункту евакуації при Рожівській сільській раді (додаток 1);

1.2. штатно-посадовий список приймального пункту евакуації при Рожівській сільській раді (додаток 2).

2. Призначити начальником приймального пункту евакуації спеціаліста-юриста Рожівської сільської ради Трущельову О.Я.

3. Голові комісії з питань евакуації відпрацювати:

3.1. інструкцію начальнику приймального пункту евакуації при Рожівській сільській раді;

3.2. функціональні обов’язки посадових осіб приймального пункту евакуації та документацію приймального пункту евакуації                                                                                                                2.2 Підготувати і провести практичне заняття з особовим складом приймального пункту евакуації щодо виконання функціональних обов’язків під час прийому евакуйованого населення.                   3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                           С.Д.Величенко

Розпорядження №29

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:38 Секретар сільради   [ оновлено 5 груд. 2018 р., 05:37 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


с.Рожівка 

від « 13 »    серпня    2018 року                                                             №   29

 

Про затвердження переліку професій та посад працівників Рожівської сільської ради, звільнених від повторного інструктажу

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 21.12.1993 № 132, враховуючи Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого розпорядженням сільського голови 06.08.2018 № 26:

 

         1. Затвердити перелік професій та посад працівників Рожівської сільської ради, звільнених від повторного інструктажу (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 


Сільський голова                                                     С.Д.Величенко


Розпорядження №25

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:38 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:25 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від « 06 »    серпня    2018 року                                                             №   25

с.Рожівка

 

Про організацію роботи з питань охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 21.03.2007 № 55, враховуючи рішення загальних зборів трудового колективу та профспілкової групи Рожівської сільської ради, з метою належної організації роботи з охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області, забезпечення заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності працівників та реалізації їх права на належні, безпечні і здорові умови праці у процесі трудової діяльності:

1. Визначити відповідальною особою за організацію роботи з охорони праці в Рожівській сільській раді, розробку інструкцій з охорони праці та проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці з працівниками сільської ради спеціаліста-юриста Трущельову Оксану Яківну.

2. Визначити відповідальною особою за виробничу санітарію, безпечне виконання робочих прийомів спеціаліста-юриста Трущельову Оксану Яківну.

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань охорони праці при Рожівській сільській раді (додаток 1).

4. Створити та затвердити склад постійно діючої комісії з питань охорони праці при Рожівській сільській раді (додаток 2).

5. Для безпечної експлуатації електроустановок в сільській раді укласти договір про надання послуг з обслуговування електроустановок та електрогосподарства з організацією, яка має ліцензію на виконання даних робіт.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

Розпорядження №26

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:37 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:28 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від « 06 »    серпня    2018 року                                                             №   26

с.Рожівка

 

Про затвердження положень та інструкцій з охорони праці в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.98 № 9; Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 21.12.1993 № 132; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, з метою дотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки в Рожівській сільській раді Броварського району Київської області та забезпечення належного рівня безпеки на робочому місці:

1. Затвердити:

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (додаток 1).

- Інструкцію з охорони праці 1 вступного інструктажу (додаток 2).

- Програму проведення вступного інструктажу з охорони праці (додаток 3).

- Програму проведення первинного інструктажу з охорони праці    (додаток 4).

- Інструкцію з охорони праці 2 для працівників Рожівської сільської ради (додаток 5).

- Інструкцію з охорони праці 3 під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв (додаток 6).

-Інструкцію з охорони праці №4 під час робіт на копіювальних апаратах (додаток 7).

- Інструкцію з охорони праці № 5 при експлуатації холодильної шафи (додаток 8).
- Інструкцію з охорони праці № 6 при експлуатації електричного водонагрівача (додаток 9).
-Інструкцію з охорони праці №7 при користування електропобутовими приладами(додаток 10).

- Інструкцію з охорони праці 8 з електробезпеки для працівників Рожівської сільської ради (додаток 11).

- Інструкцію з охорони праці № 9 про надання першої долікарської допомоги (додаток 12).
- Інструкцію з охорони праці № 10 для землевпорядника (додаток 13).
- Інструкцію з охорони праці № 11 для техпрацівника Рожівської сільської ради (додаток 14).

2. Спеціалісту-юристу сільської ради довести дане розпорядження до відома працівників Рожівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко

Розпорядження №20

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:36 Секретар сільради   [ оновлено 5 груд. 2018 р., 05:17 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «  17  »    травня    2018 року                                                             №    20

с.Рожівка

 

Про затвердження плану усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту,  техногенної та пожежної  безпеки

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання припису № 124 від 16.05.2018 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:

1. Затвердити план усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до припису відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області № 124 від 16.05.2018.

2. Забезпечити виконання плану усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

      3. По результатам виконання плану усунення недоліків повідомити відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                     С.Д.Величенко


Розпорядження №17

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:35 Секретар сільради   [ оновлено 5 груд. 2018 р., 05:30 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 02 »    травня    2018 року                                                               №   17

с.Рожівка

 

Про проведення громадського обговорення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

Відповідно п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. І ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ч. 2 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», беручи до уваги інформацію спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад:

1. Винести на громадське обговорення питання підтримки проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт.Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради, в Калинівську селищну об’єднану територіальну громаду Броварського району Київської області з адміністративним центром в смт Калинівка.

2. Провести громадські слухання відповідно до Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Рожівської сільської ради від 20.10.2017        № 375-21-VII.

3. Організувати та провести громадське обговорення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад у вигляді громадських слухань 20 травня 2018 року о 14.00 в приміщенні сільського Будинку культури в с.Рожівка.

4. Після отримання протоколів громадських слухань включити до порядку денного 29 сесії VII скликання Рожівської сільської ради питання про схвалення проекту рішення про добровільне об’єднання Калинівської селищної територіальної громади сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради, в Калинівську селищну об’єднану територіальну громаду Броварського району Київської області з адміністративним центром в смт Калинівка.

5. Інформацію щодо проведення громадського обговорення оприлюднити в газеті «Нове життя», на веб-сайті Рожівської сільської ради та шляхом розміщення на інформаційних стендах Рожівської сільської ради не пізніше як за п’ять днів до проведення громадських слухань.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Секретар сільської ради, виконуючий обовязки

сільського голови                                                              З.Я.Конончук

Розпорядження №13

опубліковано 5 груд. 2018 р., 04:35 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 01:37 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «10» квітня 2018 року                                                       № 13


с.Рожівка

 

Про заходи щодопротипожежного станупідвідомчих об’єктів, попередження пожеж, загибелі та травмування людей на території с.Рожівка Броварського району Київськоїобласті

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу МВС України 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», на виконання протоколу № 5 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Броварської районної державної адміністрації від 29.03.2018 та розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації від 30.03.2018 № 374 «Про заходи щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей в Броварському районі»з метою посилення пожежної безпеки на території с.Рожівка Броварського району Київської області:

         1. Затвердити заходи щодо протипожежного стану підвідомчих об’єктів попередження пожеж, загибелі та травмування людей на території с.Рожівка Броварського району Київської області.

    2. Відповідальним особам забезпечити виконання заходів щодо протипожежного стану підвідомчих об’єктів, попередження пожеж, загибелі та травмування людей на території с.Рожівка Броварського району Київської області.

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Сільський голова                                                     С.Д.Величенко


1-10 of 37