43-7

Рішення №735-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:07 Секретар сільради   [ оновлено 5 вер. 2019 р., 04:54 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до місцевих програм Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області на 2019 рік

 

     З метою забезпечення фінансування місцевих програм Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

  1.Внести зміни до «Програми розвитку КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради   Броварського району Київської області на 2018-2019 роки», затвердженої рішенням сесії №429-24-УІІ від 22.12.2017р. виклавши фінансово-планові показники програми на 2019 рік у редакції, що додається (додаток 1).

  2.Розділ 6 «Фінансово-планові показники програми на 2019 рік» Програми «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей с.Рожівка у 2019 році»,  затвердженої рішенням сесії    № 601-35-УІІ від 21.12.2018р. вважати таким, що втратив чинність.

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

            с.Рожівка

       23 серпня 2019 року

       №735-43(позач.) -  УІІ

Рішення №736-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:05 Секретар сільради   [ оновлено 5 вер. 2019 р., 05:01 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 35 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 599 від 21.12.2018р. «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»

 

     Керуючись статтями 23, 71, 101   Бюджетного кодексу України,  відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

   1.Внести наступні зміни до рішення  35 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 21 грудня 2018 року № 599 «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»:

  1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на  «5458132,00», « 3041528,00», «2416604,00».

  1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри « 3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на «6112132,00»,  «3301228,00», «2810904,00».

    1.3.У абзаці п’ятому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

    1.4.У абзаці шостому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

    1.5.У пункті 5  цифру  «1191700,00» замінити на «1844554,00».

    1.6.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

    по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 378000,00 грн.:

            сільська рада  - 326000,00 грн.,

            дошкільна освіта – 52000,00 грн.

    1.7.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

    по спеціальному фонду місцевого бюджету (бюджет розвитку) в сумі 176000,00 грн.:

            дошкільна освіта – 164000,00 грн.;

          внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 12000,00 грн.

    1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

 по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів, а саме (відновна вартість зелених насаджень)) в сумі 30000,00 грн.(на придбання  насаджень для озеленення території загального користування в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів30000,00 грн.

    1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

 по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів) в сумі 70000,00 грн.(на проведення природоохоронних заходів в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів70000,00 грн.

      2.Внести зміни  у додатки  1, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

            Сільський голова                                      С.Д.Величенко

              с.Рожівка

          23 серпня 2019 року

         №736-43(позач.) - УІІ

Рішення №737-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:05 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2019 р., 04:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Рожівка

Броварського району Київської області.

 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «РОЖІВКА СЕС-1» про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій(сонячної електростанції) в с.Рожівка, беручи до уваги розроблену та затверджену містобудівну документацію, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державний земельний кадастр», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл ТОВ «РОЖІВКА СЕС-1» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій(сонячної електростанції) площею 19,7423 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди розробити та погодити згідно чинного законодавства України.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів 

               с.Рожівка

         23  серпня 2019 року

         №737- 43(позач.)-УІІ                    

Рішення №738-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:04 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2019 р., 04:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «РОЖІВКА СЕС-2» про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій(сонячної електростанції) в с.Рожівка, беручи до уваги розроблену та затверджену містобудівну документацію, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державний земельний кадастр», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл ТОВ «РОЖІВКА СЕС-2» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій(сонячної електростанції) площею 11,9931 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди розробити та погодити згідно чинного законодавства України.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів 

               с.Рожівка

         23  серпня 2019 року

         №738 - 43(позач.)-УІІ                    

Рішення №739-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:04 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 01:49 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Рожівка

Броварського району Київської області.


Розглянувши клопотання ПАТ «ППР Броварський» про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшого її надання у користування(оренду) для товарного сільськогосподарського виробництва(вирощування сільськогосподарських культур) в с.Рожівка, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій»,  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державний земельний кадастр «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

         1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди площею 10,00 га для іншого сільськогосподарського призначення в с.Рожівка Броварського району Київської області, за рахунок земель комунальної власності.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів 

               с.Рожівка

         23 серпня 2019 року

         №739 - 43(позач.)-УІІ                   

Рішення №740-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:03 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:37 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки

та передачу земельної ділянки Рожівській сільській раді в комунальну власність в с.Рожівка Броварського району Київської області.

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під землі загального користування Рожівській сільській раді в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «Укргеоземпроект»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215903932019 від 17.07.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 118, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під землі загального користування Рожівській сільській раді в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «Укргеоземпроект».

2.Передати Рожівській сільській раді у комунальну власність земельну ділянку площею 0,4000 га(угіддя – яри) під землі загального користування в с.Рожівка Броварського району Київської області, для подальшого надання  в оренду.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:036:0064.

4.Сільському голові здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку та отримати правовстановлюючий документ на неї.

 

Сільський голова                                                         С.Д.Величенко

                  Землевпорядник сільської ради                                   І.В.Янів

                          с. Рожівка

                   23 серпня 2019 року

                   №740 - 43(позач.)-УІІ            

Рішення №741-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:03 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:38 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у спільну часткову власність земельної ділянки гр.гр. Головні М.І., Дяченко О.І., Петренко Т.І. в адміністративних  межах Рожівської сільської ради  Броварського району Київської області.

 

Розглянувши подану на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр.гр. Головні Миколі Івановичу, Дяченко Олені Іванівні та Петренко Таїсії Іванівні в адміністративних межах Рожівської сільської ради Броварського району Київської області за межами населеного пункту, розроблену ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215959332019 від 24.07.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтями 12, 122, 186 Земельного кодексу України, пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.гр. Головні Миколі  Івановичу, Дяченко Олені Іванівні та Петренко Таїсії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9547 га в адміністративних межах Рожівської сільської ради Броварського району Київської області за межами населеного пункту, розроблену ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС».

2.Передати у спільну часткову власність гр.гр. Головні Миколі Івановичу, Дяченко Олені Іванівні та Петренко Таїсії Іванівні, по 1/3 кожному, земельну ділянку площею 0,9547га(угіддя – рілля) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Рожівської сільської ради Броварського району Київської області за межами населеного пункту.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287000:04:006:0041.

4.Громадянам право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

                  Землевпорядник сільської ради                                І.В.Янів

                           с. Рожівка

                    23 серпня 2019 року

                   №741– 43(позач.)-УІІ                                                                                                      

Рішення №742-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:02 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:38 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Конончуку В.І.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Конончуку Віталію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Щаслива, 14 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Бездєтко І.П., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3216252302019 від 19.08.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Конончуку Віталію Івановичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1426 га по вул. Щаслива, 14 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Бездєтко І.П.

2.Передати у власність гр. Конончуку Віталію Івановичу земельну ділянку площею 0,1426 га(угіддя – малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Щаслива, 14 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0177.

         4.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Конончуку В.І. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                 І.В.Янів

                          с. Рожівка

                  23 серпня 2019 року

                  №742 – 43(позач.) - УІІ            

Рішення №743-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:02 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2019 р., 04:28 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Конончук Д.В.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр. Конончук Дарини Володимирівни та поданий нею на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. В.Стуса, 30 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «МІРА ЦЕНТР», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215686632019 від 25.06.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Конончук Дарині Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. В.Стуса, 30 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ТОВ «МІРА ЦЕНТР».

2.Передати у власність гр. Конончук Дарині Володимирівні земельну ділянку площею 0,1500 га(угіддя – малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. В.Стуса, 30 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0176.

         4.Попередити громадянку про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Конончук Д.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

     

       Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

       Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с. Рожівка

                  23 серпня 2019 року

                  №743 – 43(позач.) - УІІ            

Рішення №744-43(позач.)-УІІ

опубліковано 3 вер. 2019 р., 23:01 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:38 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Гаврилову О.Ю. в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаврилову Олексію Юрійовичу  для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «МІРА ЦЕНТР»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3216142412019 від 08.08.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 33, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаврилову Олексію Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ТОВ «МІРА ЦЕНТР».

2.Передати у власність гр. Гаврилову Олексію Юрійовичу земельну ділянку площею 2,00 га(угіддя – рілля) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:016:0018.

         4.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Гаврилову О.Ю. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

  

Сільський голова                                                               С.Д.Величенко  

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

       с.Рожівка

          23 серпня  2019 року

          №744 – 43(позач.)-УІІ                                        

1-10 of 16