42-7

Рішення №712-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 04:02 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2019 р., 02:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про  виконання Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади

с.Рожівка на 2019 рік за перше півріччя   2019 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2019 рік  за перше півріччя 2019 року,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2019 рік   за  перше півріччя 2019 року прийняти до відома.

 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

               Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                26 липня  2019 року

                № 712 -  42 - УІІ 

Рішення №713-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 04:01 Секретар сільради   [ оновлено 5 вер. 2019 р., 04:48 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2019 року

 

       Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2019 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

      Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2019 року по доходах у сумі 1355,1 тис.грн. і по видатках у сумі 3127,7 тис.грн.:

     1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі  1178,7 тис.грн. та по видатках у сумі    1538,0  тис.грн.

     2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 176,4 тис.грн. та по видатках  у сумі  1589,7 тис.грн.

    

          Сільський голова                                            С.Д.Величенко 

              с.Рожівка

          26 липня 2019 року

          № 713-42-УІІ 

Рішення №714-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 04:00 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:33 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до місцевих программ Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області на 2019 рік

 

 

З метою забезпечення фінансування місцевих программ Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до «Програми благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки», затвердженої рішенням сесії №430-24-УІІ від 22.12.2017 виклавши фінансово-планові показники програми на 2019 рік у редакції, що додається (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


      Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

            с.Рожівка

       26 липня 2019 року

       № 714-42-УІІ

Рішення №715-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 04:00 Секретар сільради   [ оновлено 5 вер. 2019 р., 04:20 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 35 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 599 від 21.12.2018р. «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»

 

     Керуючись статтями 23, 71, 101   Бюджетного кодексу України,  відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,сесія сільської ради

                                                В И Р І Ш И Л А:

    1.Внести наступні зміни до рішення  35 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 21 грудня 2018 року № 599 «Про місцевий бюджет с.Рожівка на 2019 рік»:

   1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на  «5265578,00», « 3041528,00», «2224050,00».

   1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри « 3113228,00», «2790228,00», «323000,00» замінити на «5919578,00»,  «3301228,00», «2618350,00».

    1.3.У абзаці п’ятому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

    1.4.У абзаці шостому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «118300,00».

    1.5.У пункті 5  цифру  «1191700,00» замінити на «1652000,00».

    1.6.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

     по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 378000,00 грн.:

            сільська рада  - 326000,00 грн.,

            дошкільна освіта – 52000,00 грн.

    1.7.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

    по спеціальному фонду місцевого бюджету (бюджет розвитку) в сумі 176000,00 грн.:

            дошкільна освіта – 164000,00 грн.;

          внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 12000,00 грн.

 

   1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

 по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів, а саме (відновна вартість зелених насаджень)) в сумі 30000,00 грн.(на придбання  насаджень для озеленення території загального користування в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів30000,00 грн.

   1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

по спеціальному фонду місцевого бюджету (кошти, що передбачені для здійснення природоохоронних заходів) в сумі 70000,00 грн.(на проведення природоохоронних заходів в с.Рожівка):

            природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів70000,00 грн.

   2.Внести зміни  у додатки  1, 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

       Сільський голова                                                            С.Д.Величенко

            с.Рожівка

        26 липня 2019 року

       № 715-42 - УІІ

Рішення №716-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:59 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2019 р., 02:15 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Положення про порядок залучення, розрахунку розміру

і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Рожівка

  Броварського району Київської області, затвердженого рішенням сесії

Рожівської сільської ради №106-7-УІІ від 30.05.2016

 

         Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення, розвитку і належного утримання інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту села Рожівка, Броварського району, враховуючи пропозиції  постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

     1.Внести зміни до Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  замовників (забудовників) у розвитку інфраструктури населеного пункту села Рожівка, затвердженого рішенням 7 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання №106 від 30 травня 2016 року, а саме: у розділі 2 «Порядок залучення коштів пайової участі» пункт  2.5.1. викласти в такій редакції: «нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.6 цього Положення) – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта».

    2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення.

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                          О.М. Трохименко

                с.Рожівка

         26 липня  2019 року                

         №716 -  42 - УІІ

Рішення №717-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:59 Секретар сільради   [ оновлено 6 серп. 2019 р., 05:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення №139-УІІІ-УІ від 29.07.2011

«Про передачу земельних ділянок у власність».

  

Розглянувши заяву  гр. Лазарєвої Тетяни Миколаївни  про внесення змін до рішення №139-УІІІ-УІ від 29.07.2011«Про передачу земельних ділянок у власність», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3211970242018 від 29.06.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни в додаток до рішення №139-УІІІ-УІ від 29.07.2011 «Про передачу земельних ділянок у власність», а саме:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце

знаходження

Площа, га

19.

Лазарєва Тетяна Миколаївна

вул. Щаслива, 23

0,1500(малоповерхова  забудова)

3221287001:01:028:0014

 

Сільський голова                                                             С.Д.Величенко      

Землевпорядник сільської ради                                       І.В.Янів    

                         с.Рожівка

                 26 липня 2019 року

                  №717 - 42 –УІІ

Рішення №718-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:58 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 02:33 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Тертичній М.О.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.


Розглянувши заяву гр. Тертичної Марії Олексіївни та поданий нею на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. І.Мазепи, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Литовченко В.М., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3214586502019 від 11.03.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тертичній Марії Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. І.Мазепи, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Литовченко В.М.

2.Передати у власність гр. Тертичній Марії Олексіївні земельну ділянку площею 0,1500 га(угіддя – малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. І.Мазепи, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0173.

      4.Попередити громадянку про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Тертичній М.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                          с. Рожівка

                  26 липня 2019 року

                  №718 – 42 - УІІ            

Рішення №719-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:57 Секретар сільради   [ оновлено 6 серп. 2019 р., 05:09 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Філатову Р.В.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філатову Роману Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Зоряна, 6 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Бездєтко І.П., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215672542019 від 24.06.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філатову Роману Вікторовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Зоряна, 6 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Бездєтко І.П.

2.Передати у власність гр. Філатову Роману Вікторовичу земельну ділянку площею 0,1200 га(угіддя – малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Зоряна, 6 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0107.

       4.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Філатову Р.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с. Рожівка

                  26 липня 2019 року

                  №719 – 42 - УІІ            

Рішення №720-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:57 Секретар сільради   [ оновлено 6 серп. 2019 р., 05:16 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Янчуку О.О.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Янчуку Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Зоряна, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Бездєтко І.П., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215712432019 від 27.06.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Янчуку Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Зоряна, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Бездєтко І.П..

2.Передати у власність гр. Янчуку Олександру Олександровичу земельну ділянку площею 0,1200 га(угіддя – малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Зоряна, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0108.

         4.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Янчуку О.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с. Рожівка

                  26 липня 2019 року

                  №720 – 42 - УІІ            

Рішення №721-42-УІІ

опубліковано 6 серп. 2019 р., 03:56 Секретар сільради   [ оновлено 6 серп. 2019 р., 05:04 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Климасю О.О. в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Климасю Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений Броварським районним виробничим відділом КОФ ДП «Центр державного земельного кадастру», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3215667742019 від 24.06.2019 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 33, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власніст гр. Климасю Олександру Олександровичу для ведення особистого селянського господарства площею 1,000 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений Броварським районним виробничим відділом КОФ ДП «Центр державного земельного кадастру».

2.Передати у власність гр. Климасю Олександру Олександровичу земельну ділянку площею 1,000 га(угіддя – рілля) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:027:0012.

         4.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

5.Гр. Климасю О.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

6.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                                   С.Д.Величенко  

Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

       с.Рожівка

          26 липня  2019 року

          №721 – 42-УІІ      

1-10 of 24