Рішення №599-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:13 Секретар сільради   [ оновлено 4 лют. 2019 р., 05:42 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про місцевий бюджет

с.Рожівка  Броварського району Київської області
на 2019 рік

Керуючись   Бюджетним    кодексом    України,   Законом   України  "Про   місцеве    самоврядування   в   Україні",   Рожівська   сільська   рада  Броварського району Київської  області вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 3113228,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2790228,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 323000,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі    3113228,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2790228,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 323000,00  гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00  гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету – 0,00  гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00  гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі  0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; (якщо не затверджуємо дод2 т

дефіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 3 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 4.Затвердити на 2019 рік  розподіл  коштів  бюджету  розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1191700,00  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються сільською радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів 0,00 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

 до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 72 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 70 Бюджетного кодексу України;

9.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідної статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.

10.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

окремі заходи по реалізації регіональних програм;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11.Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12.Здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13.За рішенням місцевої ради може здійснюватися обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14.Для забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України надати право сільському голові стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5)взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6)забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15.Дозволити сільському голові приймати в міжсесійний період розпорядження з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

16.Це рішення набирає чинності із 01 січня 2019 року та діє до 31 грудня 2019 року.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Зобов’язати сільську раду оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

       19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко 

                  с.Рожівка

            від 21.12.2018 року 

            № 599-35-УІІ

ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:33
ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:33
ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:39
ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:40
ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:40
ĉ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:41
Ċ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:27
Ċ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:32
Ċ
Секретар сільради,
4 лют. 2019 р., 05:32
Comments