35-7

Рішення №596-35-УІІ

опубліковано 28 груд. 2018 р., 03:56 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2019 р., 05:00 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2019 рік

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2019 рік, з метою вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення с.Рожівка, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2019 рік   (додається).

     2.Питання про хід виконання Програми щоквартально розглядати на сесії сільської ради.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


              Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

              Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                         с.Рожівка

               21 грудня 2018 року         

                №596 - 35 - УІІ               

Рішення №597-35-УІІ

опубліковано 28 груд. 2018 р., 03:56 Секретар сільради   [ оновлено 4 лют. 2019 р., 05:05 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до місцевих програм Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області

 

 З метою забезпечення фінансування місцевих програм Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до «Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням 24 сесії УІІ скликання №429 від 22.12.2017р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається (додаток 1).

2.Внести зміни до «Програми поводження з побутовими відходами с.Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням 24 сесії УІІ скликання №431 від 22.12.2017р., виклавши фінансово-планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається (додаток 2).

3.Внести зміни до «Програми благоустрою території села Рожівка  Броварського району Київської області на 2018-2019 роки», затвердженої рішенням сесії №430-24-УІІ від 22.12.2017р. виклавши фінансово-планові показники програми на 2019 рік у редакції, що додається (додаток 3).

4.Внести зміни до «Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням 24 сесії УІІ скликання №429 від 22.12.2017р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2019 рік у редакції, що додається (додаток 4).

5.Викласти фінансово-планові показники місцевої Програми «Турбота» на 2019 рік, затвердженої рішенням 35 сесії УІІ скликання №600 від 21.12.2018р., у редакції, що додається (додаток 5).

6.Викласти фінансово-планові показники місцевої «Програми організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка на 2019 рік», затвердженої рішенням 35 сесії УІІ скликання № 601 від 21.12.2018р, у редакції, що додається (додаток 6).

7.Внести зміни до «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації села Рожівка  Броварського району Київської області на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням сесії №206-14-УІІ від 23.12.2016р. доповнивши її фінансово-плановими показники програми на 2019 рік ((додаток 7).

      8.Внести зміни до місцевої Програми соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії №425-24-УІІ від 22.12.2017р., а саме:

      1.1.пункт 6 розділ УІ «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально – економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2018 рік», доповнити підпунктом 6,.5 такого змісту:

«Проведення оплати за електроенергію та теплопостачання у тимчасово вільних приміщеннях, які перебувають у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка».

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

            с.Рожівка

  21 грудня  2018 року

    №  597 – 35 – УІІ 

Рішення №598-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:14 Секретар сільради   [ оновлено 10 січ. 2019 р., 03:01 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 24 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 426 від 22.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

     Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78, 101  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А:

   1.Внести наступні зміни до рішення  24 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 22 грудня 2017 р. № 426 «Про сільський бюджет на 2018 рік»:

     1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «3042,95348»,  «2329,95948», «712,994».

     1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «4150,95348»,  «2990,55948», «1160,394».

      1.3.У пункті 2  цифри  «2096,75», «255,0»   замінити на «2990,55948», «1160,394».

      1.4.У абзаці 5 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

      1.5.У абзаці 6 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

      1.6.У пункті 5  цифри  «0,00»   замінити на «885,394».

      1.7.У пункті 8  цифри  «1029,0»  замінити на «1672,7».

      1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 660,6 тис. грн.:

            сільська рада  - 462,3 тис. грн.,

            дошкільна освіта – 63,3 тис. грн;

            благоустрій міст, сіл, селищ – 135,0 тис. грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 10,0 тис. грн.:

            дошкільна освіта – 10,0 тис. грн. ( на бюджет розвитку).

      1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 437,4 тис. грн.:

             благоустрій міст, сіл, селищ – 380,4 тис. грн.;

             капітальний ремонт інших об’єктів – 7,0 тис.грн.;

             соціально – економічний розвиток територій50,0 тис. грн.

      2.Внести зміни  у додатки 1, 3, 5, 6, до рішення, виклавши їх у новій редакції.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

        Сільський голова                                                                 С.Д,Величенко 

              с.Рожівка

        21 грудня 2018 року

        № 598 - 35 -УІІ

Рішення №599-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:13 Секретар сільради   [ оновлено 4 лют. 2019 р., 05:42 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про місцевий бюджет

с.Рожівка  Броварського району Київської області
на 2019 рік

Керуючись   Бюджетним    кодексом    України,   Законом   України  "Про   місцеве    самоврядування   в   Україні",   Рожівська   сільська   рада  Броварського району Київської  області вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 3113228,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2790228,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 323000,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі    3113228,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2790228,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 323000,00  гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00  гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету – 0,00  гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00  гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі  0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; (якщо не затверджуємо дод2 т

дефіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 3 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 4.Затвердити на 2019 рік  розподіл  коштів  бюджету  розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1191700,00  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються сільською радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів 0,00 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

 до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 72 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 70 Бюджетного кодексу України;

9.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідної статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.

10.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

окремі заходи по реалізації регіональних програм;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11.Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12.Здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13.За рішенням місцевої ради може здійснюватися обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14.Для забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України надати право сільському голові стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5)взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6)забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15.Дозволити сільському голові приймати в міжсесійний період розпорядження з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

16.Це рішення набирає чинності із 01 січня 2019 року та діє до 31 грудня 2019 року.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Зобов’язати сільську раду оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

       19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко 

                  с.Рожівка

            від 21.12.2018 року 

            № 599-35-УІІ

Рішення №600-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:12 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2019 р., 04:51 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження  місцевої Програми „Турбота” на  2019 рік

 

         Заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради про місцеву Програму „Турбота” на 2019 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити місцеву  Програму „Турбота” на 2019 рік  (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми заслуховувати  на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                           с.Рожівка

                       21 грудня 2018 року         

                       № 600 - 35 - УІІ 

Рішення №601-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:12 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2019 р., 04:56 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження   місцевої Програми   організації

літнього відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка в 2019 році

  

         З метою організації відпочинку та зайнятості дітей влітку 2019 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, на виконання розпорядження Президента України «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», враховуючи пропозиції постійної  комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

  1.Затвердити місцеву Програму  організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей села  Рожівка в  2019 році (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.


         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

              21 грудня 2018 року         

              №  601 -  35  - УІІ

Рішення №602-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:11 Секретар сільради   [ оновлено 10 січ. 2019 р., 03:05 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про план роботи Рожівської сільської ради на 2019 рік

 

 

           Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити план роботи Рожівської сільської ради на 2019 рік (додається).

   2.Контроль за виконанням плану роботи ради покласти на секретаря сільської ради Конончук З.Я.

  

          Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко 

          Секретар сільської ради                                            З.Я.Конончук 

                       с.Рожівка

           21 грудня  2018  року

           №602 - 35 - УІІ

 

                     

Рішення №603-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:10 Секретар сільради   [ оновлено 10 січ. 2019 р., 01:54 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою

ПАТ «ППР Броварський»

 

Розглянувши заяву ПАТ «ППР Броварський» про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 49,86 га (державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ №000516, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №3 18.06.1997) та Протокол №01-11/18 НР засідання наглядової Ради ПАТ «ППР Броварський» від 15.11.2018, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 141, 142 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Припинити ПАТ «ППР Броварський» право постійного користування земельною ділянкою площею 49,86 га для сільськогосподарського виробництва, що розташована в с.Рожівка Броварського району Київської області, на підставі добровільної відмови.

2.Зобов’язати ПАТ «ППР Броварський» передати зазначену земельну ділянку в задовільному стані, за актом приймання-передачі, підписаним уповноваженими представниками ПАТ «ППР Броварський» та Рожівської сільської ради. 

3.Прийняти земельну ділянку площею 49,86 га до земель запасу комунальної власності, з угіддями: 35,7 га – вкриті лісовою(деревною та чагарниковою) рослинністю, 1,1 га - піски, 12,83 га – яри, 0,23 га – під господарськими шляхами та прогонами.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.


        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко

                 Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с.Рожівка

                 21 грудня 2018 року

                   №603- 35–УІІ            

Рішення №604-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:10 Секретар сільради   [ оновлено 10 січ. 2019 р., 03:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

                  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо                              інвентаризації земельної ділянки комунальної власності територіальної громади                               в с.Рожівка  Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 2,3942 га, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с.Рожівка в землях загального користування, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл Рожівській сільській раді Броварського району Київської області на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 2,3942(угіддя – яри), що перебуває в комунальній власності територіальної громади в землях загального користування в с.Рожівка Броварського району Київської області.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України, та подати на затвердження сесії сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                    Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                           с. Рожівка

                   21 грудня  2018 року 

                    №604 – 35-УІI

Рішення №605-35-УІІ

опубліковано 22 груд. 2018 р., 02:09 Секретар сільради   [ оновлено 10 січ. 2019 р., 03:27 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки  в с.Рожівка Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 9,96 га, що перебуває в постійному користуванні ПАТ «ППР Броварський» для сільськогосподарського виробництва, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 9,96 га, що перебуває в постійному користуванні ПАТ «ППР Броварський» для сільськогосподарського виробництва  в с.Рожівка Броварського району Київської області.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України, та подати на затвердження сесії сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                    Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                           с. Рожівка

                   21 грудня  2018 року 

                    №605 – 35-УІI

1-10 of 22