32-7

Рішення №545-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 04:00 Секретар сільради   [ оновлено 22 жовт. 2018 р., 04:46 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до місцевих програм Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області на 2018 рік

 

     На виконання Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», з метою поліпшення благоустрою та санітарного стану території села Рожівка, для забезпечення безперебійної роботи КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

    1.Внести зміни до « Програми благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки», затвердженої рішенням сесії №430-24-УІІ від 22.12.2017р. виклавши фінансово-планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається.

    2.Внести зміни до «Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням 24 сесії УІІ скликання №429 від 22.12.2017р., виклавши фінансово-планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

            с.Рожівка

  20 вересня 2018 року

№  545 – 32(позач.) - УІІ

Рішення №546-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 04:00 Секретар сільради   [ оновлено 22 жовт. 2018 р., 04:46 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 24 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 426 від 22.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

     Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А:

    1.Внести наступні зміни до рішення  24 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 22 грудня 2017 р. № 426 «Про сільський бюджет на 2018 рік»:

    1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «2980,12948»,  «2101,85948», «878,27».

    1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «4088,12948»,  «2762,45948», «1325,67».

     1.3.У пункті 2  цифри  «2096,75», «255,0»   замінити на «2762,45948», «1325,67».

     1.4.У абзаці 5 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

     1.5.У абзаці 6 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

     1.6.У пункті 5  цифри  «0,00»   замінити на «1050,67».

     1.7.У пункті 8  цифри  «1029,0»  замінити на «1646,7».

     1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року

      по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 660,6 тис.грн.:

            сільська рада  - 462,3 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 63,3 тис.грн;

            благоустрій міст, сіл, селищ – 135,0 тис.грн.

      по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 10,0 тис.грн.:

            дошкільна освіта – 10,0 тис.грн. ( на бюджет розвитку).

     1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року

     по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 437,4 тис.грн.:

             благоустрій міст, сіл, селищ – 380,4 тис.грн.;

             капітальний ремонт інших об’єктів – 7,0 тис.грн.;

             соціально – економічний розвиток територій50,0 тис.грн.

      2.Внести зміни  у додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

Сільський голова                          С.Д.Величенко 


        с.Рожівка               

20 вересня 2018 року

546-32(позач.) - УІІ                                                                                                               

Рішення №547-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:58 Секретар сільради   [ оновлено 22 жовт. 2018 р., 04:36 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про припинення (розірвання) договору оренди комунального майна №1/07 від 28.07.2014р., укладеного з КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»

     Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» № 519 від 06.09.2018р. відповідно до пункту 19 «Припинення (розірвання) Договору оренди» Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, затвердженого рішенням сесії  №193-13-УІІ від 29.11.2016, враховуючи рішення комісії з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка та рекомендацій постійної комісії з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:


    1.З 01 жовтня 2018 року припинити дію договору  оренди комунального майна №1/07 від 28.07.2014р., укладеного з Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

   2.Створити комісію для приймання-передачі матеріальних цінностей на баланс Рожівської сільської ради.

      3.Прийняти площу всіх приміщень та матеріальні цінності  Рожівського фельдшерського пункту  на баланс Рожівської сільської ради згідно актів приймання-передачі.

   4.Доручити сільському голові укласти додаткову угоду про припинення дії Договору оренди нерухомого майна  №1/07 від 28.07.2014р.

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.


     Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

        с.Рожівка

20 вересня 2018 року

547-32(позач.) - УІІ

Рішення №548-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:58 Секретар сільради   [ оновлено 22 жовт. 2018 р., 04:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до договору оренди комунального майна № 7 від 01.10.2015р.,

укладеного з Рожівським комунальним підприємством «Добробут»

    

     Розглянувши клопотання Рожівського КП «Добробут» №40 від 17.08.2018р., відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області та п.9.1. Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, затверджених рішенням сесії Рожівської сільської ради №192-13-УІІ від 29.11.2016р., №193-13-УІІ від 29.11.2016р., враховуючи рішення комісії з оренди об’єктів комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального майна», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

   1.Продовжити дію договору оренди нерухомого майна № 7 від 01.10.2015р., укладеного з  Рожівським комунальним підприємством «Добробут», на 2(два) роки 11(одинадцять) місяців.

     2.Доручити сільському голові укласти додаткову угоду до договору оренди комунального майна № 7 від 01.10.2015р., в установленому законом порядку.

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

 

          Сільський голова                                                    С.Д.Величенко 

               с.Рожівка

20 вересня 2018 року

№  54832(позач.) - УІІ


Рішення №549-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:57 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 05:07 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про передачу в оренду нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка, Броварського району, Київської області

 

            Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа Бестлайн», про передачу в оренду комунального майна територіальної громади с.Рожівка, Броварського району з метою його ефективного використання, відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рекомендації комісії з оренди об’єктів комунальної власності та постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Надати згоду на передачу в оренду нежитлового приміщення, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка, розташоване за адресою: с.Рожівка, вул.Слави, 17, Броварського району, Київської області, площею 2,2 кв.м для розміщення телекомунікаційного обладнання та інтернет звязку.

        2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити інформацію про намір передати в оренду нежитлового приміщення, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка, Броварського району, в установленому законом порядку.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

Спеціаліст-юрист сільської ради                                        О.Я.Трущельова 

        с.Рожівка

20 вересня 2018 року

№ 549 - 32 (позач.) -УІІ

Рішення №550-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:57 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 05:19 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження нового складу комісії з оренди об’єктів комунальної власності

територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 та статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання процедури передачі в орендне користування та процедури орендного користування фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

в и р і ш и л а:

1. Затвердити новий склад комісії з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області (додається).

            2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення сесії Рожівської сільської ради від 29.11.2016 № 193-13-УІІ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, типового договору оренди комунального майна та типових додаткових угод до нього».

3. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради.

4 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

              Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

              Бухгалтер сільської ради                                                      О.М.Трохименко 

              с.Рожівка

       20 вересня 2018 року

№ 550 - 32 - УІІ           

Рішення №551-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:56 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 05:04 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами

господарювання (крім закладів ресторанного господарства)

в с.Рожівка Броварського району Київської області

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», з метою упорядкування торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими, статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пунктом 44¹ частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії Рожівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Керівникам підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування, які здійснюють діяльність на території Рожівської сільської ради, забезпечити виконання Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

            2.Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:

         - особам, які не досягли 18 років;

         - у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоровя;

         - у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

         - у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

         - у невизначених для цього місцях торгівлі.

3.Підприємствам (організаціям) торгівлі та громадського харчування (крім закладів ресторанного господарства) встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 22.00 години до 8.00 години.

4.Керівникам підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування розмістити на стенді «Куточок покупця» інформацію про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів.

 

5.Довести дане рішення до відома керівників підприємств (організацій) торгівлі та громадського харчування та попередити про адміністративну відповідальність за порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

6.Вважати таким, що втратило чинність рішення сесій від 15.03.2011 № 787-V-VI «Про впорядкування режиму роботи закладів торгівлі на території населеного пункту с.Рожівка», від 26.08.2011 № 149-ІХ-VI «Про виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Рожівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

            Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко

            Секретар сільської ради                                                      З.Я.Конончук

                  с.Рожівка

            20 вересня 2018 року

            № 551-32(позач.) -УІІ

Рішення №552-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:55 Секретар сільради   [ оновлено 6 груд. 2018 р., 05:16 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про погодження розцінок  на надання послуг

  Рожівським комунальним підприємством «Добробут»

 

        Розглянувши клопотання Рожівського комунального підприємства «Добробут» про погодження розцінок на послуги з теплопостачання, які буде надавати підприємство з жовтня 2018 року, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       Погодити розцінки на послуги з теплопостачання, які буде надавати Рожівське комунальне підприємство «Добробут»  з 08 жовтня 2018 року  згідно додатків  (додаються).

 

           Сільський голова                                                              С.Д.Величенко

           Бухгалтер сільської ради                                                 О.М.Трохименко

                        с.Рожівка

                20 вересня  2018 року

                № 552 - 32 (позач.) - УІІ

Рішення №553-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:54 Секретар сільради   [ оновлено 7 жовт. 2018 р., 22:51 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Детального плану території частини земельної ділянки для адміністративної будівлі ПАТ «ППР Броварський» в с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

 

 Розглянувши Детальний план території частини земельної ділянки площею 0,02 га для адміністративної будівлі ПАТ «ППР Броварський» в с.Рожівка Броварського району Київської області, в складі пояснювальної записки, додатків та графічної частини, розроблений ТзОВ «МІРА ЦЕНТР», враховуючи протокол громадських слухань з обговорення Детального плану території частини земельної ділянки площею 0,02 га для адміністративної будівлі ПАТ «ППР Броварський» в с.Рожівка Броварського району Київської області від 20.07.2018, протокол №4 засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Броварської РДА від 07.08.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», пунктом 4.12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Детальний план території частини земельної ділянки площею 0,02 га для адміністративної будівлі ПАТ «ППР Броварський»  в с.Рожівка Броварського району Київської області,  що додається.

2.Визначити, що Детальний план території частини земельної ділянки площею 0,02 га для адміністративної будівлі ПАТ «ППР Броварський» в с.Рожівка Броварського району Київської області є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – Схеми генерального плану села Рожівка Броварського району Київської області. 

         3.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

         4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

  

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                   с.Рожівка

                  20 вересня  2018 року

                  №553 - 32(позач.)-УІІ

Рішення №554-32(позач.)-УІІ

опубліковано 21 вер. 2018 р., 03:53 Секретар сільради   [ оновлено 8 жовт. 2018 р., 01:28 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

 встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)

 в межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши подану на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Промислова в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблену ФОП Василенко О.Г., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3212352302018 від 28.08.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 0,4000 га по вул. Промислова в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблену ФОП Василенко О.Г.

2.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:039:0004.

3.Сільському голові здійснити реєстрацію речового права на земельну ділянку та отримати правовстановлюючий документ на неї.

 

Сільський голова                                                                   С.Д.Величенко 

          Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                с. Рожівка

          20 вересня 2018 року

          №554 - 32(позач.)-УІІ                                                                                                       

1-10 of 22