30-7

Рішення №527-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:45 Секретар сільради   [ оновлено 30 черв. 2018 р., 10:01 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

 

Відповідно до статті 7, статті 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 266, абзацу другого та третього пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2019 рік такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на майно, який складається з:

   - плати за землю;

   - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

   - транспортного податку.

1.2. Єдиний податок.

2.Встановити на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області:            

2.1.Ставки земельного податку згідно з додатком 1,

2.2.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2,

2.3.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 3,

2.4.Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4,

3. Затвердити:

3.1.Положення про оподаткування платою за землю на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області(Додаток 5),

3.2.Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(Додаток 6),

3.3.Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками(Додаток 7).

3.4. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 8).

4.Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради www.rozhivka-rada.gov.ua

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

6.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

                         с.Рожівка

                 22 червня 2018 року

                  № 527 - 30(позач.) –УІІ

Рішення №528-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:45 Секретар сільради   [ оновлено 21 вер. 2018 р., 05:26 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про прийняття матеріальних цінностей сільського будинку та бібліотеки с.Рожівка з балансу відділу культури Броварської РДА на баланс Рожівської сільської ради.

 

     Розглянувши клопотання відділу культури Броварської РДА №149/01-33 від 19.06.2018 та №156/01-33 від 21.06.2018, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Створити комісію для прийняття на баланс Рожівської сільської ради матеріальних цінностей сільського будинку культури та бібліотеки  с.Рожівка з балансу відділу культури Броварської РДА (додаток 1).

      2.Прийняти матеріальні цінності згідно акту приймання – передачі (додаток 2).

      3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

          Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко 

                             с.Рожівка

                      22 червня  2018 року

                      №528-30(позач.)-УІІ

 

Рішення №529-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:44 Секретар сільради   [ оновлено 21 вер. 2018 р., 05:23 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

     Про затвердження Положення «Про порядок списання майна комунальної власності    територіальної громади с.Рожівка».

     Відповідно до Національного положення(стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», затвердженого Наказом МФУ від 12.10.2010 №1202 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору», затверджених наказом МФУ №11 ВІД 23.01.2015Р., Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014 №879, наказу МФУ від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити Положення «Про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади с.Рожівка (додаток 1).

       2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко 

                         с.Рожівка

                     22 червня  2018 року

                    №529-30(позач.) -УІІ 

Рішення №530-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:44 Секретар сільради   [ оновлено 30 черв. 2018 р., 10:09 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Щукіну С.Ю.  в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Щукіну Сергію Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Тиха, 7 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «Укргеоземпроект», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3211742712018 від 28.05.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Щукіну Сергію Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. Тиха, 7 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ТОВ «Укргеоземпроект».

2.Передати у власність гр. Щукіну Сергію Юрійовичу земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Тиха, 7 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0087.

4.Гр. Щукіну С.Ю. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

               Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко       

               Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с. Рожівка

                   22 червня  2018 року

                   №530– 30(позач.) - УІІ            

Рішення №531-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:43 Секретар сільради   [ оновлено 30 черв. 2018 р., 10:08 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою та зміну цільового призначення

земельної ділянки гр. Шитій Л.І. в с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр. Шитої Людмили Іванівни та поданий нею на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,1712 га цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Рожівка Броварського району Київської області, виготовлений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 20 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,1712 га цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) гр. Шитій Людмилі Іванівні в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС».

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1712 га(кадастровий номер 3221287001:01:040:0098), що перебуває у власності гр. Шитої Людмили Іванівни з ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Яблунева, 10 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Гр. Шитій Л.І. зареєструвати речове право на земельну ділянку та отримати правовстановлюючий документ на земельну ділянку згідно чинного законодавства України.

4.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

        Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

                          Землевпорядник сільської ради                                І.В.Янів

                         с.Рожівка

                  22 червня 2018 року

                  №531-30(позач.) -УІІ            

Рішення №532-30(позач.)-УІІ

опубліковано 30 черв. 2018 р., 09:43 Секретар сільради   [ оновлено 21 вер. 2018 р., 02:07 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про преміювання сільського голови

 

         Відповідно до рішення №458-25(позач.)-УІІ від 02.02.2018 «Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрат на його утримання на 2018 рік»,  Положення про оплату праці та преміювання працівників Рожівської сільської ради,   керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами та доповненнями), враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

        В И Р І Ш И Л А:

        1.Преміювання сільського голови у третьому  кварталі 2018 року проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці на 2018 рік в розмірі 50 відсотків посадового окладу, одночасно з виплатою заробітної плати.

        2.Встановити сільському голові Величенко С.Д. надбавку за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

 

Сільський голова                                                                          С.Д.Величенко 

Бухгалтер сільської ради                                                             О.М.Трохименко

                       с.Рожівка

                      22 червня 2018 року

                      № 532 - 30(позач.)- УІІ

РЕЗУЛЬТАТИ поіменного голосування депутатів Рожівської сільської ради на 30–й позачерговій сесії УІІ скликання 22.06.2018 року

опубліковано 23 черв. 2018 р., 00:06 Секретар сільради

РЕЗУЛЬТАТИ

поіменного голосування депутатів Рожівської сільської ради

на 30–й позачерговій сесії УІІ скликання 22.06.2018 рокуСекретар сільської ради                                                                        З.Я.Конончук

1-7 of 7