27-7

Рішення №488-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:39 Секретар сільради   [ оновлено 11 трав. 2018 р., 00:05 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 24 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 426 від 22.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

     Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення  24 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 22 грудня 2017 р. № 426 «Про сільський бюджет на 2018 рік»:

1.1.У абзаці першому пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «2975,020»,  «2096,75», «878,27».

1.1.У абзаці другому  пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «3800,62»,  «2682,35», «1118,27».

1.3.У пункті 2  цифри  «2096,75», «255,0»   замінити на «2682,35», «1118,27».

1.4.У абзаціі 5 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

1.5.У абзаціі 6 пункту 1 цифри «0,00» замінити на «10,0».

1.6. У пункті 5  цифри  «0,00»   замінити на «843,27».

1.7.У пункті 8  цифри  «1029,0»  замінити на «1467,3».

1.8.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 585,6 тис.грн.:

            сільська рада  - 387,3 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 63,3 тис.грн;

            благоустрій міст, сіл, селищ – 135,0 тис.грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 10,0 тис.грн.:

            дошкільна освіта – 10,0 тис.грн.(на бюджет розвитку).

1.9.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 230,0 тис.грн.:

             благоустрій міст, сіл, селищ – 180,0 тис.грн.;

             соціально – економічний розвиток територій50,0 тис.грн.

2.Внести зміни  у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко 

с.Рожівка

03 квітня 2018 року

488- 27(позач.) - УІІ

Рішення №489-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:38 Секретар сільради   [ оновлено 11 трав. 2018 р., 01:49 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення

природоохоронних заходів на 2018 рік

 

     З метою забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів, відповідно до пункту 74.1. Постанови КМУ від 17.09.96р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», та враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 23.05.1997р. №280/97ВР, сесія сільської ради                                                               

                                                                В И Р І Ш И Л А:

  1.Затвердити план витрат коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів(відновна вартість зелених насаджень) на 2018 рік, що додається (додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

             с.Рожівка

           03 квітня 2018 року

        № 489 – 27(позач.) – УІІ

Рішення №490-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:38 Секретар сільради   [ оновлено 11 трав. 2018 р., 01:54 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до місцевих програм Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області на 2018 рік


     На виконання Законів України  «Про благоустрій населених пунктів», з метою поліпшення благоустрою та санітарного стану території села Рожівка,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

   1.Внести зміни до « Програми благоустрою території села Рожівка  Броварського району Київської області на 2018-2019 роки», затвердженої рішенням сесії №430-24-УІІ від 22.12.2017р. виклавши фінансово-планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається.

  2.Внести зміни до «Програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2009-2020 роки», затвердженої рішенням сесії №530-23-У від 27.02.2009 р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається.

    3.Внести зміни до «Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням сесії №429-24-УІІ від 22.12.2017р., виклавши фінансово-планові показники програми на 2018 рік у редакції, що додається.

  4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                        с.Рожівка

                   24 квітня 2018 року

                  №490 - 27(позач.) - УІІ


Рішення №491-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:37 Секретар сільради   [ оновлено 11 трав. 2018 р., 00:19 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до договору оренди комунального майна №1/07 від 28.07.2014р., 

укладеного з КЗ БРР «Броварський РЦ ПМСД»

 

      Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» № 299 від 03.04.2018р. відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області та п. 9.1. Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, затверджених рішеннями сесій Рожівської сільської ради №192-13-УІІ від 29.11.2016, №193-13-УІІ від 29.11.2016, враховуючи рішення комісії з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка та рекомендацій постійної комісії з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

     1.Внести зміни до договору оренди комунального майна №1/07 від 28.07.2014р., укладеного з КЗ БРР «Броварський РЦ ПМСД», а саме:

1.1.Вступну частину викласти  в такій редакції:

      Ми, що нижче підписалися,: 

з однієї сторони - Рожівська сільська рада  Броварського району Київської області, код ЄДРПОУ 22208729, місцезнаходження: Київська область, Броварський район, с. Рожівка вул. Слави, 17, в особі сільського голови Величенко Софії Дмитрівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі за текстом - Орендодавець

     з іншої сторони – КНП БРР «Броварський районний центр первинної медико – санітарної допомоги», код ЄДРПОУ 39002969, місцезнаходження: Київська область, м.Бровари, вул. Шевченка,14, в особі директора Дементьєвої І.А., що діє на підставі Статуту, далі за текстом – Орендар,                                   

       1.2. Місцезнаходження та банківські реквізити Орендаря  викласти в такій редакції:

              Орендар                                                                           

КНП БРР «Броварський районний                              

Центр первинної медико - санітарної         

допомоги»     

07400, м.Бровари, вул. Шевченка,14          

р/р 35412081087485                                       

ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ

Код ЄДРПОУ 39002969                                

Тел.(04594) 4-42-03                                       

 

                                       Директор                                                                                                       

_______________ І.А. Дементьєва    

 

     2.Доручити сільському голові укласти додаткову угоду до Договору оренди нерухомого майна  №1/07 від 28.07.2014р.

      3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

          Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко

                           с.Рожівка

                       03 квітня 2018 року

                       №491-27(позач.) – УІІ  

Рішення №492-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:36 Секретар сільради   [ оновлено 4 груд. 2018 р., 04:09 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

З метою ефективного використання земельного фонду сільської ради, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди на земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до сільського бюджету, керуючись статтями 12, 124, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України, статтями 2, 6 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської облаті(додається).

2онтроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                                         

                  Секретар сільської ради                                                    З.Я.Конончук

                       с. Рожівка

                  03 квітня 2018 року

                  №492-27(позач.)- УІІ

Рішення №493-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:36 Секретар сільради   [ оновлено 10 квіт. 2018 р., 04:25 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)

та передачу у спільну часткову власність земельної ділянки гр.гр. Листопад О.Г.

та Трубі А.Г. в межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши подану на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр.гр. Листопад Олені Григорівні та Трубі Антоніні Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Ватутіна, 8 в с. Рожівка Броварського району, Київської області, розроблену ФОП Василенко О.Г., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3211110482018 від 22.02.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 40, 81, 86, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр.гр. Листопад Олені Григорівні та Трубі Антоніні Григорівні для будівництва і обслуговуванні житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)площею 0,1787 га по вул. Ватутіна, 8 в с.Рожівка Броварського району, Київської області, розроблену ФОП Василенко О.Г..

2.Передати у спільну часткову власність гр. Листопад Олені Григорівні та Трубі Антоніні Григорівні, в рівних частинах кожній, земельну ділянку площею 0,1787га(угіддя- малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Ватутіна, 8 в с.Рожівка Броварського району, Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:001:0046.

4.Гр.гр. Листопад О.Г. та Трубі А.Г. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.


Сільський голова                                                                   С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                           с. Рожівка

                   03 квітня 2018 року

                   №493 - 27(позач.)-УІІ                     

Рішення №494-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:35 Секретар сільради   [ оновлено 10 квіт. 2018 р., 04:19 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Жмиховій Г.В. в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр. Жмихової Ганни Вікторівни та поданий нею на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Козацька, 5 в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений КП «Бровари-землеустрій», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3210973112018 від 05.02.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Жмиховій Ганні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Козацька, 5 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений КП «Бровари-землеустрій».

2.Передати у власність гр. Жмиховій Ганні Вікторівні земельну ділянку площею 0,1200 га(угіддя - малоповерхова забудова) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Козацька, 5 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0086.

4.Гр. Жмиховій Г.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.


                  Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко       

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с. Рожівка

                   03 квітня 2018 року

                   №494 – 27(позач.) - УІІ            

Рішення №495-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:35 Секретар сільради   [ оновлено 10 квіт. 2018 р., 04:20 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Марченко Н.В. в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марченко Надії Василівні для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Василенко О.Г., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3211111492018 від 22.02.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 33, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Марченко Надії Василівні для ведення особистого селянського господарства площею 0,4505 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Василенко О.Г..

2.Передати у власність гр. Марченко Надії Василівні земельну ділянку площею 0,4505 га(угіддя – рілля) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області.

3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:029:0023.

4.Гр. Марченко Н.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

                        с.Рожівка

                  03 квітня 2018 року

                  №495 – 27(позач.)-УІІ                                                                                                       

Рішення №496-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:34 Секретар сільради   [ оновлено 12 квіт. 2018 р., 02:07 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки гр. Петрику Д.М..

  

Розглянувши клопотання гр. Петрика Дмитра Михайловича про надання безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею від 0,15га до 0,25га та додані до клопотання графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, в зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка  перебуває у приватній власності іншої фізичної особи,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 118 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити гр. Петрику Дмитру Михайловичу в наданні  дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,15-0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Рожівка Броварського району Київської області згідно поданих графічних матеріалів.

 

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с.Рожівка

                  03 квітня 2018 року

                  №496-27(позач.)–УІІ            

           

Рішення №497-27(позач.)-УІІ

опубліковано 3 квіт. 2018 р., 22:33 Секретар сільради   [ оновлено 12 квіт. 2018 р., 02:05 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки гр. Гіньку О.С.

  

Розглянувши заяву гр. Гінька Олександра Сергійовича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовним розміром 0,25га та додані до заяви графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, в зв’язку з тим, що з доданого до  заяви графічного матеріалу не можливо встановити яку ділянку громадянин бажає отримати у власність,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтями 12, 118 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

Відмовити гр. Гіньку Олександру Сергійовичу в наданні  дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,25га  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко 

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с.Рожівка

                  03 квітня   2018 року

                  №497-27(позач.)–УІІ             

1-10 of 13