25-7

Рішення №454-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:49 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 02:02 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 24 сесії сільської ради УІІ скликання

№426 від 22.12.2017р. «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

     Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення  24 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 22 грудня 2017 року № 426 «Про сільський бюджет на 2018 рік»

1.1. У абзаці третьому  пункту 1 цифри «2351,75», «2096,75», «255,0» замінити на «2743,35»,  «2488,35», «255,0».

1.2. У пункті 2  цифри  «2096,75», «255,0»   замінити на «2488,35», «255,0».

1.3. У пункті 8  цифри  «1029,0»  замінити на «1093,3».

1.4. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 391,6 тис.грн.:

            сільська рада  - 327,3 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 14,3 тис.грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 50,0 тис.грн.

2. Внести зміни  у додатки 2, 3, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                   Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

                         с.Рожівка

                    02 лютого 2018 року

                     №454-25(позач.) - УІІ

Рішення №455-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:49 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 03:21 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про встановлення плати за харчування дітей в КДНЗ «Курчатко»

Рожівської сільської ради на 2018 рік 

 

   Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №911-УІІІ від 24.12.2015р.,  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:       

  1.Встановити вартість харчування дітей у КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області у розмірі не більше 50,00 гривень за один день.

    2.Встановити батьківську плату за харчування дітей у КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради  у розмірі 50% від вартості харчування за один день.    

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 


            Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

             Бухгалтер сільської ради                                                      О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                02 лютого 2018 року

                №455 - 25(позач.) -УІІ

Рішення №456-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:48 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 03:27 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення 

природоохоронних заходів на 2017 рік

 

   З метою забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів,відповідно до пункту 74.1  Постанови КМУ від 17.09.96р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», та враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97 ВР, сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Затвердити план витрат коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів на 2018 рік, що додається.

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                     Сільський голова                                                               С.Д.Величенко

                      Бухгалтер сільської ради                                                 О.М.Трохименко

                            с.Рожівка

                       02 лютого 2018 року

                      № 456 - 25 (позач.) -УІІ                                                                                                

Рішення №457-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:48 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 02:00 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 8 сесії Рожівської сільської  ради УІІ скликання

№120 від 29.07.2016р.  «Про затвердження положення про тендерний комітет та складу тендерного комітету Рожівської сільської ради»»

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Рожівської сільської ради Трохименко О.М. про внесення змін до складу тендерного комітету  Рожівської сільської ради, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. №280/97 ВР,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:        

      1.Внести зміни до складу тендерного комітету Рожівської сільської ради, а саме:

вивести  зі складу тендерного комітету Мамчура Андрія Петровича, та ввести до складу тендерного комітету Трущельову Оксану Яківну.

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі .


        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                      О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                02 лютого 2017 року

               № 457 – 25(позач.) -УІІ 

Рішення №458-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:48 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 04:08 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату

 Рожівської сільської  ради та витрат на його  утримання на 2018 рік

 

       Відповідно до пункту 5 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №353 від 26.05.2017.) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014. №664 «Про визнання такими, що втратили чинність, деякі  постанови Кабінету Міністрів України»,  з метою подальшого упорядкування умов оплати праці працівників сільської ради,  сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А: 

      1.Ввести до штатного розпису виконавчого апарату Рожівської сільської ради 0,5 штатної одиниці юриста з 02.02.2018 року.

      2.Затвердити штатний розпис виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрати на його утримання  на 2018 рік згідно з додатками  №1, 2.

    3.Встановити на 2018 рік щомісячне преміювання сільському голові  в розмірі 150 відсотків посадового окладу.     

    4.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань сільському голові та працівникам сільської ради  здійснювати згідно чинного законодавства в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати кожна в  межах затвердженого фонду оплати праці. 

  

     Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко 

                             с.Рожівка

                       02 лютого 2018  року

                       №458-25 (позач.)-УІІ

Рішення №459-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:43 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 04:01 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання

 працівників  Рожівської сільської ради

  

       Відповідно до статті 247 Кодексу Законів про працю України, частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР, статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закону України „Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95-ВР, підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 №268, пункту 2 наказу Міністерства праці України „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 02.10.1996 №77 та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи,  сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

       Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Рожівської сільської ради  на 2018 рік (додається).

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                              с.Рожівка

                       02 лютого   2018 року

                       №459 - 25 (позач.) - УІІ 

Рішення №460-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:43 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 04:12 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 19 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання

№317 від 07 липня 2017 року «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»

 

         Відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12,  статей  265,  266, 267, 268   Податкового  кодексу   України,   враховуючи   рекомендації   постійної   комісії з   питань планування,  бюджету,  фінансів  і  цін,  керуючись  статтею 143  Конституції  України,  пунктом  24 частини 1 статті 26, статтею  69  Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сесія сільської ради                                                    

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Внести зміни до рішення 19 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання №317 від 07 липня 2017 року «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік», а саме: із вказаного рішення пункт 2  виключити.

     2.Копію  цього  рішення  направити  в  установленому   порядку  о органу державної податкової служби Броварського району.

     3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

       

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                                    О.М.Трохименко

                  с.Рожівка

             02 лютого 2018 року

             №460 – 25 (позач.) -УІІ

Рішення №461-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:41 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2018 р., 03:39 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про погодження розцінок  на надання послуг

  Рожівським комунальним підприємством «Добробут»

 

        Розглянувши клопотання Рожівського комунального підприємства «Добробут» про погодження розцінок на послуги, які буде надавати підприємство з лютого 2018 року, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

 В И Р І Ш И Л А: 

  1.Погодити розцінки на транспортні послуги, які буде надавати Рожівське комунальне підприємство «Добробут»  з лютого місяця  2018 року  згідно переліку, викладеного в додатку №1.

   2.Погодити розцінки на послуги з теплопостачання, які буде надавати Рожівське комунальне підприємство «Добробут» бюджетним установам  з 17 лютого 2018 року  згідно додатку №2.

 

              Сільський голова                                                              С.Д.Величенко

               Бухгалтер сільської ради                                                 О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                02 лютого 2018 року

                №461 - 25(позач.) - УІІ

Рішення №462-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:41 Секретар сільради   [ оновлено 5 бер. 2018 р., 03:32 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про припинення дії договору оренди землі, укладеного з  гр. Кожушок І.А.

 


Розглянувши заяву гр. Кожушок Ірини Андріївни про розірвання договору оренди землі №6587 від 22.12.2015, яким їй передано в оренду земельну ділянку площею 0,1456га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Берегова, 25 в с. Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до п. 37 вищезазначеного договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 141 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                           В И Р І Ш И Л А:

        1.Припинити дію договору оренди землі №6587 від 22 грудня  2015 року, укладеного між Рожівською сільською радою та Кожушок Іриною Андріївною щодо земельної ділянки площею 0,1456 га(кадастровий номер 3221287001:01:036:0039) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. Берегова, 25 в с. Рожівка Броварського району Київської області, шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін.

2.Доручити сільському голові укласти Договір про розірвання вищезазначеного Договору оренди землі згідно чинного законодавства України.

 

                   Сільський голова                                                       С.Д. Величенко 

       Землевпорядник сільської ради                                І.В.Янів

                          с. Рожівка

                   02 лютого 2018 року

                   №462 – 25(позач.)-УІІ                            

Рішення №463-25(позач.)-УІІ

опубліковано 5 лют. 2018 р., 02:40 Секретар сільради   [ оновлено 5 бер. 2018 р., 03:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу у власність земельної ділянки гр. Денисенку В.І. в межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Денисенку Василю Івановичу для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області, розроблений ФОП Василенко О.Г., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3210801122018 від 09.01.2018 та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 33, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. Денисенку Василю Івановичу для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності, розроблений ФОП Василенко О.Г..

       2.Передати у власність гр. Денисенку Василю Івановичу земельну ділянку площею 0,2000 га(угіддя – рілля) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:016:0014.

       4.Гр. Денисенку В.І. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.


          Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

                        с.Рожівка

                    02 лютого 2018 року

                    №463 – 25(позач.)-УІІ                

1-10 of 14