24-7

Рішення №425-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:39 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2018 р., 03:06 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2018 рік

  

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2018 рік, з метою вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення с.Рожівка, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2018 рік   (додається).

    2.Питання про хід виконання Програми щоквартально розглядати на сесії сільської ради.

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                   22 грудня 2017 року         

                   №425 - 24 - УІІ

Рішення №426-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:38 Секретар сільради   [ оновлено 22 січ. 2018 р., 05:55 ]

Рожівська сільська рада Броварського району Київської області


24  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

               22 грудня 2017 року                                                            № 426

 

Про сільський бюджет на 2018 рік

 

Рожівська сільська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи  сільського бюджету у сумі 2351,75 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2096,75 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 255,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2351,75 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2096,75 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 255,0 тис.грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис.грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення коштів сільського  бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2096,75 тис.грн. та спеціальному фонду 255,0 тис.грн, згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3 тис.грн.

4.Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 6  до цього рішення.

6.Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн.

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

 - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

 - нарахування на заробітну плату (код 2120);

 - придбання медикаментів (код 2220);

 - придбання продуктів харчування (код 2230);

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

8.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1029,0 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення. 

9.Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на 01 січня 2018року у сумі 0,00 тис.грн.

10.Установити на 2018рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис.грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Рожівської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

·         Акцизний податок;

·         Державне мито;

·         Податок на майно;

·         Рентна плата за користування надрами;

·         Єдиний податок;

·         Земельний податок;

·         Орендна палата за землю;

·         Транспортний податок .

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.72 Бюджетного кодексу України, щодо сільського бюджету.

 

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

-  надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

 - надходження батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ.

 - екологічний податок.

15.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл доходів та видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному і спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії депутатів сільської ради. 

16.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 


Сільський голова                                       С.Д.Величенко


Рішення №427-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:38 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2018 р., 02:55 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження  місцевої Програми „Турбота” на  2018 рік

  

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про місцеву Програму „Турбота” на 2018 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

     1.Затвердити місцеву  Програму „Турбота” на 2018 рік  (додається).

    2.Питання про хід виконання Програми заслуховувати  на сесії сільської ради.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                          с.Рожівка

                       22 грудня 2017 року         

                       №427 - 24 - УІІ

Рішення №428-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:37 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2018 р., 02:49 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження   місцевої Програми   організації

літнього відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка в 2018 році

  

         З метою організації відпочинку та зайнятості дітей влітку 2018 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, на виконання розпорядження Президента України «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», враховуючи пропозиції постійної  комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити місцеву Програму  організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей села .Рожівка в  2018 році (додається).

   2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

         Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                  22 грудня 2017 року         

                   №428 - 24  - УІІ

Рішення №429-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:27 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2018 р., 02:48 ]


Про затвердження   Програми  розвитку комунального дошкільного

закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району

Київської області на 2018-2019 роки

 

         З метою забезпечення умов для надання якісної дошкільної освіти, належної організації навчально-виховного процесу в КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради,  на виконання наказів Міністерства освіти і науки України «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785», «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти», враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити  Програму розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на  2018-2019 роки (додається).

        2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту .

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                       22 грудня  2017 року         

                       № 429 - 24 - УІІ

Рішення №430-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:26 Секретар сільради   [ оновлено 11 січ. 2018 р., 04:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми благоустрою території села Рожівка

 Броварського району Київської області на 2018-2019 роки

  

       З метою поліпшення благоустрою та санітарного стану території села Рожівка Броварського району Київської області,  на виконання законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити Програму благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки (додається).

  2.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради забезпечити організацію виконання Програми та інформування сільської ради про хід її виконання.

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

       Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук

                с.Рожівка

        22 грудня 2017  року             

         №430 - 24 - УІІ                         

Рішення №431-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:26 Секретар сільради   [ оновлено 11 січ. 2018 р., 05:50 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми поводження з побутовими відходами

 в селі Рожівка Броварського району на 2018-2019 роки

  

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє  середовище та здоров'я людей, забезпечення очищення території села Рожівка від забруднення побутовими відходами, на виконання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити Програму поводження з побутовими відходами в селі Рожівка Броварського району на 2018-2019 роки (додається).

  2.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради забезпечити організацію виконання Програми та інформування сільської ради про хід її виконання.

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

  

        Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

        Секретар сільської  ради                                                     З.Я.Конончук

               с.Рожівка

        22 грудня 2017  року

        №431 - 24 - УІІ 

Рішення №432-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:11 Секретар сільради   [ оновлено 11 січ. 2018 р., 05:47 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про розроблення Схеми санітарної очистки с.Рожівка  

Броварського району Київської області

 

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населеного пункту в належному  санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  відповідно до  Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №57 від 23.03.2017 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів», ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Розробити Схему санітарної очистки с.Рожівка Броварського району Київської області.  

2.Схему санітарної очистки с.Рожівка розробити на розрахунковий термін на 25 років з визначенням першочергових(5 років) та довгострокових заходів.

3.Визначити замовником розроблення Схеми санітарної очистки с.Рожівка  Броварського району Київської області – виконавчий комітет Рожівської сільської ради.

4.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради:

         4.1.скласти завдання на розроблення Схеми санітарної очистки с.Рожівка;

4.2.сформувати вихідні дані на розроблення санітарної очистки с.Рожівка;

4.2.визначити виконавця  та укласти з ним договір на розроблення Схеми санітарної очистки с.Рожівка.

5.Виконавцю розроблену та погоджену, згідно чинного  законодавства, Схему санітарної очистки с.Рожівка подати на затвердження до виконавчого комітету Рожівської сільської ради.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища

 

                 Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                    Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                       

                       с. Рожівка

                    22 грудня  2017 року 

                     №432 – 24 - УІІ

Рішення №433-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:11 Секретар сільради   [ оновлено 11 січ. 2018 р., 05:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень

в с.Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою комплексного підходу до збереження та розвитку зелених насаджень, а також організації роботи по підтриманню їх належного санітарного стану, враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України», сесія сільської ради 

                                                                

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку та збереження зелених насаджень в с.Рожівка Броварського району Київської області на 2018-2019 роки(додається).

2.Виконавчому комітету  Рожівської  сільської ради:

2.1.Забезпечити організацію та проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизацію об'єктів зеленого господарства загального та спеціального користування.

2.2.В архітектурно-планувальних завданнях на проектування нових об'єктів будівництва  передбачати благоустрій і озеленення прилеглої до об'єкту території.

3.Дія цього рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах с.Рожівка, а також на усіх жителів.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                           

          Секретар сільської ради                                                     З.Я.Конончук                            

                   с. Рожівка

            22 грудня  2017 року

            №433 - 24 - УІІ                           

Рішення №434-24-УІІ

опубліковано 27 груд. 2017 р., 02:10 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2018 р., 02:47 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про  Програму протипожежного захисту, техногенної та громадської 

безпеки населеного пункту села Рожівка на 2018 - 2019 роки 

 

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про Програму протипожежного захисту, техногенної та громадської безпеки населеного пункту  села Рожівка на 2018-2019  роки, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

   1.Затвердити Програму протипожежного захисту, техногенної та громадської безпеки населеного пункту  села Рожівка на 2018-2019  роки   (додається).

   2.Питання про хід виконання Програми заслуховувати  на сесіях сільської ради.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.


         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

         Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                 22 грудня 2017 року          

                 № 434 - 24 - УІІ

1-10 of 30