23-7

Рішення №416-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:08 Секретар сільради   [ оновлено 20 груд. 2017 р., 01:34 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 14 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 205 від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

     Розглянувши  лист  Відділу культури Броварської  РДА № 71 від 14.11.2017р. «Про виділення коштів», керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести наступні зміни до рішення  14 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року № 205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

1.1. У абзаці першому  пункту 1 цифри « 1905,833», «1655,033», «250,8» замінити на «1913,586»,  «1662,786», «250,8».

1.2. У абзаці другому  пункту 1 цифри « 1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2842,686»,  «2198,886», «643,8» та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.3. У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «2198,886», «643,8».

1.4.У абзаці шостому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «13,8».

1.5. У абзаці сьомому пункту 1 цифри «0,00» замінити на «13,8».

1.6. У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1168,4».

1.7. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 539,9 тис.грн.:

            сільська рада  - 361,1 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 72,8 тис.грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12,0 тис.грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 90,0 тис.грн.

            проведення заходів із землеустрою – 4,0 тис.грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 389,2 тис.грн.:                                                                                                                 інвестиційний розвиток територій  - 50,0 тис.грн.,

           благоустрій міст, сіл, селищ – 190,0 тис.грн.

            внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 90,0 тис.     грн.

           утримання та розвиток інфраструктури доріг – 49,2 тис.грн.

          сільська рада – 10,0 тис.грн.

2. Внести зміни  у додатки  3, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

           с.Рожівка

08 грудня 2017 року

№ 416 - 23(позач.) -УІІ

Рішення №417-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:02 Секретар сільради   [ оновлено 20 груд. 2017 р., 01:27 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про внесення доповнень до місцевої Програми благоустрою території села Рожівка   Броварського району Київської області на 2016-2017 роки», затвердженої  рішенням 3 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання № 25 від 24.12.2015 року

 

    На виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки» , затвердженої постановою КМУ від 01.03.2010р.№ 243 із змінами, затвердженими постановами КМУ № 1056 від 17.10.2011р. та № 69 від 08.02.2017р., з метою зменшення видатків на фінансування послуг з енергозабезпечення в бюджетній сфері, враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:  

     1.Внести доповнення до місцевої Програми благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2016-2017 роки,  а саме:

      Пункт 4 «Забезпечення безперебійної роботи мереж вуличного освітлення» розділу 4 «Заходи щодо забезпечення виконання програми» доповнити підпунктом 4.4. такого змісту:

   «4.4.Заміна традиційних освітлювальних приладів мережі вуличного освітлення на сучасні енергоефективні світодіодні світильники по вулицях Броварська, Соборна, Паркова у с.Рожівка Броварського району Київської області».

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Головний бухгалтер                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

              08 грудня 2017 року

            №417 - 23(позач.) - УІІ 

Рішення №418-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:02 Секретар сільради   [ оновлено 20 груд. 2017 р., 01:32 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про затвердження проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту доріг по вул. Піщана, Ватутіна, Соборна, Паркова у с.Рожівка Броварського району Київської області

 

    Відповідно до  місцевої програми «Сільська дорога» на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 11 сесії УІІ скликання Рожівської сільської ради №169 від 13.10.2016р., враховуючи рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та п. 23 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

  1.Затвердити проектно-кошторисну документацію на проведення поточного ремонту доріг по вул. Піщана, Ватутіна, Соборна, Паркова у с.Рожівка Броварського району Київської області у сумі 23 283 гривні 02 копійки.

  2.Доручити сільському голові укласти договір на проведення поточного ремонту дороги в установленому законом порядку.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Головний бухгалтер                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

               08 грудня 2017 року

               №418 - 23(позач.)-УІІ 

Рішення №419-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:01 Секретар сільради   [ оновлено 20 груд. 2017 р., 01:29 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення №228 15-УІІ від 27.01.2017р. «Про встановлення плати за харчування дітей в ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради на 2017 рік  та організацію безкоштовного харчування дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО.

 

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 11.07.2001р, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-УІІІ від 24.12.2015р., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, в зв’язку із підвищенням цін на продукти харчування, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

    1.Пункт 1 рішення № 228 15-УІІ від 27.01.2017р.  викласти в такій редакції:    

   «1.Встановити  з 01.12.2017р. вартість харчування дітей  у ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області у розмірі до 40,00 грн за один день.»

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.


        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                08 грудня 2017 року

                    №419 - 23 – УІІ

Рішення №420-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:01 Секретар сільради   [ оновлено 20 груд. 2017 р., 01:24 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про внесення доповнень до місцевої програми «Турбота» на 2017 рік, затвердженої рішенням 14 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання № 208 від 23.12.2016р.

 

     Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї , молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:   

       1.Внести доповнення до місцевої програми «Турбота» на 2017 рік, а саме:

   Розділ УІІ Заходів по виконанню місцевої програми «Турбота» доповнити пунктом 12 наступного змісту:

    «12.Придбання новорічних подарунків для дітей с.Рожівка та проведення Новорічних заходів в КДНЗ «Курчатко» та сільському будинку культури».

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї , молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Головний бухгалтер                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

              08 грудня 2017 року

            № 420 - 23 (позач.) - УІІ

Рішення №421-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:01 Секретар сільради   [ оновлено 14 лют. 2018 р., 01:04 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2018 рік

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 В И Р І Ш И Л А: 

        1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік ( додається).

        2.Оприлюднення плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

               Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

               Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                     с.Рожівка               

               08 грудня 2017 року                

                № 421 - 23 (позач.) УІІ

Рішення №422-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:01 Секретар сільради   [ оновлено 14 лют. 2018 р., 00:59 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про затвердження розпоряджень сільського голови

              

 

      У відповідності до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

       Затвердити розпорядження   сільського голови:

від 06.11.2017 р. №29    «Про направлення коштів спеціального фонду»;

від 26.10.2017 р. №60-к «Про надання матеріальної допомоги»;

від 26.10.2017 р. №61-к « Про преміювання працівників виконавчого апарату сільськоїради»;

від 26.10.2017 р. №62-к «Про встановлення надбавки до заробітної плати»;                                      

від 27.11.2017 р. №66-к « Про преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради та                                      встановлення надбавки до заробітної плати працівникам   КДНЗ «Курчатко».

                   

                  Сільський голова                                                           С.Д.Величенко

                  Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

             08 грудня  2017 року

             №422 - 23 (позач.) -УІІ

Рішення №423-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:00 Секретар сільради   [ оновлено 4 квіт. 2018 р., 00:03 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про преміювання сільського голови з нагоди

відзначення Дня місцевого самоврядування

 

         Відповідно до Положення про оплату праці та преміювання працівників Рожівської сільської ради, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” та з  нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування,   враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

        Преміювати  сільського голову Величенко С.Д. з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування у розмірі  посадового окладу  за рахунок економії фонду заробітної плати.

       

                          Сільський голова                                                              С.Д.Величенко

                          Бухгалтер сільської ради                                                   О.М.Трохименко

                                  с.Рожівка

                           08 грудня 2017 року

                           № 423 - 23 - УІІ

Рішення №424-23(позач.)-УІІ

опубліковано 11 груд. 2017 р., 02:00 Секретар сільради   [ оновлено 14 лют. 2018 р., 01:02 ]


  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ 

Про розгляд пропозиції Великодимерської селищної ради щодо надання згоди на приєднання до новоствореної Великодимерської об’єднаної територіальної громади

 

 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши пропозицію Великодимерського селищного голови щодо надання згоди на приєднання до новоствореної Великодимерської об’єднаної територіальної громади, відповідно до рішення сесії Рожівської сільської ради від 20.10.2017 № 375-21-УІІ «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад», враховуючи результати громадського обговорення, проведеного в с.Рожівка 12.11.2017, щодо добровільного об’єднання територіальних громад села Рожівка Рожівської сільської ради, сіл Квітневе, Перемога, Скибин, смт Калинівка Калинівської селищної ради, села Красилівка Красилівської сільської ради в Калинівську  об’єднану  територіальну  громаду  з  центром  у  смт  Калинівка,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Пропозицію Великодимерського селищного голови щодо надання згоди на приєднання до новоствореної Великодимерської об’єднаної територіальної громади – відхилити.

 

            Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

             Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук

                    с.Рожівка

               08 грудня 2017 року

               №  424-23 (позач.)-УІІ

1-9 of 9