21-7


Рішення №372-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:20 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 09:55 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про  виконання Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2017 рік за 9 місяців   2017 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2017 рік  за 9 місяців 2017 року,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка  на 2017 рік   за  9 місяців  2017 року прийняти до відома.

 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

               Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                  20 жовтня 2017 року

                       №372 - 21 - УІІ


Рішення №373-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:19 Секретар сільради   [ оновлено 3 лист. 2017 р., 03:23 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2017 року

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2017 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2017 року по доходах у сумі 1750,88 тис.грн. і по видатках у сумі 1664,8  тис.грн.:

1.  По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі  1488,58 тис.грн. та по видатках у сумі    1337,8  тис.грн.

2.  По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 262,3 тис.грн. та по видатках  у сумі  327,0 тис.грн.

  

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                      с.Рожівка

             20 жовтня 2017 року                     

             №373 - 21 –УІІ

Рішення №374-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:18 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2017 р., 03:43 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

       Про внесення змін до ріщення 14 сесії сільської ради УІІ скликання № 205 від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести наступні зміни до рішення  14 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року №205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»:

1.1.У абзаці першому  пункту 1 цифри «1905,833», «1655,033», «250,8» замінити на «1913,586»,  «1662,786», «250,8».

1.2.У абзаці другому  пункту 1 цифри «1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2842,686»,  «2202,686», «640,0» та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.3.У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «2202,686», «640,0».

1.4.У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1165,9».

1.5.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 539,9 тис. грн.:

            сільська рада  - 361,1 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 72,8 тис.грн.,

            інші видатки на соціальний захист населення – 12,0 тис.грн.,

            благоустрій міст, сіл, селищ – 90,0 тис.грн.,

            проведення заходів із землеустрою – 4,0 тис.грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 389,2 тис.грн.:                                       інвестиційний розвиток територій  - 50,0 тис.грн.,

           благоустрій міст, сіл, селищ – 190,0 тис.грн.,

            внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 90,0 тис.грн.,

           утримання та розвиток інфраструктури доріг – 49,2 тис.грн.,

          сільська рада – 10,0 тис.грн.

2.Внести зміни  у додатки 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

                       с.Рожівка

                20 жовтня 2017 року

                №374  21-УІІ

Рішення №375-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:18 Секретар сільради   [ оновлено 3 лист. 2017 р., 00:29 ]


 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про затвердження  Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання   територіальних громад

 

       Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання  територіальних громад, що додається.     
       2.Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Рожівської сільської ради. 

 

                    Сільський голова                                                           С.Д.Величенко

                    Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук

                    с.Рожівка

             20 жовтня  2017 року

             №375 - 21 -УІІ

Рішення №376-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:17 Секретар сільради   [ оновлено 3 лист. 2017 р., 03:20 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2016-2017 роки

 

 

       З метою забезпечення умов для надання якісної дошкільної освіти, належної організації навчально-виховного процесу в КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Внести зміни до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 7 сесії УІІ скликання №104 від 30.05.2016р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2017 рік у редакції, що додається.

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань правопорядку, регламенту, та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                20 жовтня 2017 року

                    № 376  21-УІІ

Рішення №377-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:17 Секретар сільради   [ оновлено 3 лист. 2017 р., 03:15 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення №228 15-УІІ від 27.01.2017р. «Про встановлення плати за харчування дітей в ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради на 2017 рік  та організацію безкоштовного харчування дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО

 

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 11.07.2001р, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-УІІІ від 24.12.2015р., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, в зв’язку із підвищенням цін на продукти харчування, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

Пункт 1 рішення №228 15-УІІ від 27.01.2017р.  викласти в такій редакції:    

   «1.Встановити  з 01.09.2017р. вартість харчування дітей у ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області у розмірі до 35,00 грн за один день.»

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                20 жовтня 2017 року

                    № 377 - 21 –УІІ

Рішення №378-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:16 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 09:59 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки, укладеного з  гр. Руденко Т.М.

 

Розглянувши  заяву  гр. Руденко Тетяни Миколаївни  про розірвання  договору оренди землі №1740 від 15.11.2016р., яким їй передано  в оренду  земельну ділянку площею 0,1104 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 22-а в с. Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до п. 37 вищезазначеного договору оренди землі, враховуючи рекомендації  постійної  депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища,   керуючись  статтями 12, 141 Земельного кодексу України,  статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія сільської ради                                       

В И Р І Ш И Л А:

        1.Припинити дію договору оренди земельної ділянки  №1740  від 15 листопада  2016 року, укладеного між Рожівською сільською радою та Руденко Тетяною Миколаївною  щодо земельної  ділянки площею 0,1104га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 22-а  в    с. Рожівка Броварського району Київської області, шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін.    

     2.Доручити  сільському голові укласти Договір про розірвання вищезазначеного  Договору оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства України.


                   Сільський  голова                                                       С.Д. Величенко

                    Землевпорядник сільської ради                                І.В.Янів 

                   с. Рожівка

             20 жовтня    2017 року

              №378 – 21-УІІ                            

Рішення №379-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:16 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:23 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №6770 від 28.12.2015 р.,

 укладеного з гр. Баталіним  О.Є..

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 12 Договору оренди землі №6770 від 28.12.2015р., укладеного з гр. Баталіним О.Є. враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,   керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Внести  наступні зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з гр. Баталіним О.Є., нотаріально посвідченого 28 грудня 2015р. за реєстровим №6770:

      -  викласти пункт 4.  Розділу «Об’єкт оренди»    в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 188 083,54 гривні (сто вісімдесят вісім  тисяч вісімдесят три гривні 54 копійки), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м.Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  №1766 від 19.10.2017р.»

      - викласти пункт 8. Розділу «Орендна плата»  в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку  вноситься Орендарем виключно  в національній валюті України в розмірі 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  5 642,51 гривні (п’ять тисяч шістсот сорок дві  гривні 51 копійка) за рік, враховуючи щорічну індексацію.»

2.У зв’язку зі зміною розміру(суми) орендної плати за земельну ділянку внести відповідні зміни в  пункти 10. та  11. Розділу «Орендна плата».

3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди землі у порядку встановленому чинним законодавством України.

  

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                          с. Рожівка

                  20 жовтня 2017 року

                   №379 – 21 - УІІ                           

Рішення №380-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:15 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:21 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №6766 від 28.12.2015 р.,

 укладеного з гр. Базир Н.М..

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 12 Договору оренди землі №6766 від 28.12.2015р., укладеного з гр. Базир Н.М. враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,   керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Внести  наступні зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з гр. Базир Н.М., нотаріально посвідченого 28 грудня 2015р. за реєстровим №6766:

      -  викласти пункт 4.  Розділу «Об’єкт оренди»    в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 230 651,19 гривня (двісті тридцять тисяч шістсот п’ятдесят одна  гривня 19 копійок), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м.Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  №1757 від 18.10.2017р.»

      - викласти пункт 8. Розділу «Орендна плата»  в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку  вноситься Орендарем виключно  в національній валюті України в розмірі 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  6919,54 гривень (шість тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять гривень 54 копійки) за рік, враховуючи щорічну індексацію.»

2.У зв’язку зі зміною розміру(суми) орендної плати за земельну ділянку внести відповідні зміни в  пункти 10. та  11. Розділу «Орендна плата».

3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди землі у порядку встановленому чинним законодавством України.


     

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                          с. Рожівка

                  20 жовтня 2017 року

                   №380 – 21 - УІІ                           


Рішення №381-21-УІІ

опубліковано 26 жовт. 2017 р., 23:14 Секретар сільради   [ оновлено 2 лист. 2017 р., 12:24 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №6585 від 22.12.2015 р.,

 укладеного з гр. Жаданом А.О.

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 12 Договору оренди землі №6585 від 22.12.2015р., укладеного з гр. Жаданом А.О., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,   керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Внести  наступні зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з гр. Жаданом А.О., нотаріально посвідченого 22 грудня 2015р. за реєстровим №6585:

      -  викласти пункт 4.  Розділу «Об’єкт оренди»    в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 122 856,79 гривень (сто двадцять дві  тисячі вісімсот п’ятдесят шість  гривень 79 копійок), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м.Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області №1765 від 19.10.2017р.»

      - викласти пункт 8. Розділу «Орендна плата»  в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку  вноситься Орендарем виключно  в національній валюті України в розмірі 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  3 685,70 гривень (три тисячі шістсот вісімдесят п’ять гривень 70 копійок) за рік, враховуючи щорічну індексацію.»

2.У зв’язку зі зміною розміру(суми) орендної плати за земельну ділянку внести відповідні зміни в  пункти 10. та  11. Розділу «Орендна плата».

3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди землі у порядку встановленому чинним законодавством України.

  

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                          с. Рожівка

                  20 жовтня 2017 року

                   №381 – 21 - УІІ                           

1-10 of 26