20-7

Рішення №342-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:11 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:50 ]

                                        

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до ріщення 14 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 205 від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

          Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести наступні зміни до рішення  14 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року № 205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

1.1. У абзаці першому  пункту 1 цифри « 1905,833», «1655,033» замінити на «1913,586»,  «1662,786».

1.2. У абзаці другому  пункту 1 цифри « 1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2787,686»,  «2157,686», „630,0” та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.3. У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «2157,686», „630,0”.

1.4. У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1663,686».

1.5. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 494,9 тис. грн.:

            сільська рада  - 361,1 тис. грн.,

            дошкільна освіта – 72,8 тис. грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12,0 тис. грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 45,0 тис. грн.

            проведення заходів із землеустрою – 4,0 тис. грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 379,2 тис. грн.:                                                                                                                                                                                                інвестиційний розвиток територій  - 50,0 тис. грн.,

           благоустрій міст, сіл, селищ – 190,0 тис. грн.

            внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 90,0 т. грн.

           утримання та розвиток інфраструктури доріг – 49,2 т. грн.

2. Внести зміни  у додатки 1,2, 3, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

                          с.Рожівка

                    08 вересня 2017 року

                   № 342 - 20(позач.)-УІІ

Рішення №343-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:11 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:49 ]

 

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради 

Броварського району Київської області на 2016-2017 роки

 

       З метою забезпечення умов для надання якісної дошкільної освіти, належної організації навчально-виховного процесу в КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, та соціального захисту, керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Внести зміни до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 7 сесії УІІ скликання №104 від 30.05.2016р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2017 рік у редакції, що додається.

      2. Контроль за виконання м цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань правопорядку, регламенту, та депутатської етики,розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, та соціального захисту.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                08 вересня 2017 року

                № 343 – 20(позач.)-УІІ

Рішення №344-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:10 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:50 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про внесення змін до  Програми облаштування вулично-дорожньої мережі

дорогами з твердим покриттям «Сільська дорога» на 2016-2017 роки

               

       З метою покращення соціально-економічного становища населеного пункту, розвитку інженерно - транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Рожівської сільської ради, забезпечення життєво-важливих інтересів населення, на виконання законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести зміни до  Програми облаштування вулично-дорожньої мережі дорогами з твердим  покриттям «Сільська дорога» на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Рожівської сільської ради УІІ скликання № 169 від 13.10.2016р., виклавши додаток 1 у редакції, що додається.

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

                       

     Сільський голова                                                           С.Д.Величенко

     Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук

              с.Рожівка

             08 вересня 2017 року

             № 344 - 20 -УІІ

Рішення №345-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:10 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 23:46 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №1734 від 16.10.2014 р.,

 укладеного з ТОВ «БУЛАНЖЕР».

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 13 Договору оренди землі №1734 від 16.10.2014р., укладеного з ТОВ «Буланжер»,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,   керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з ТОВ «БУЛАНЖЕР», нотаріально посвідченого 16 жовтня 2014р. за реєстровим №1734,  а саме:

      -  пункт 5. Розділ договору  «Об’єкт оренди»   викласти в такій редакції:

      «5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 371 939,12 гривень (триста  сімдесят  одна  тисяча дев’ятсот тридцять  дев’ять гривень 12 копійок), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м.Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  23.06.2017 року   №1222»

      - пункт 9.  Розділ договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «9.Орендна плата за земельну ділянку  вноситься Орендарем виключно  в національній валюті України в розмірі 12(дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  44 632,69 гривні (сорок чотири тисячі шістсот тридцять дві  гривні 69 копійок) за рік.»

       - пункт 11.  Розділ договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

       «11.Орендна плата вноситься рівними частками у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця в сумі 3 719,39 гривень (три тисячі сімсот дев’ятнадцять гривень 39 копійок), щомісячно протягом 30 (тридцяти) календарних днів, наступних з останнім календарним днем звітного(податкового) місяця.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                          с. Рожівка

                   08 вересня    2017 року

                   №345 – 20(позач.) - УІІ                           

Рішення №346-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:09 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:51 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №1251 від 22.03.2005 р.,

 укладеного з ТОВ «Профіт».

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 11 Договору оренди землі №1251 від 22.03.2005р., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з ТОВ «Профіт», нотаріально посвідченого 22 березня 2005р. за реєстровим №1251,  а саме:

      -  пункт 4. Розділ договору  «Об’єкт оренди»   викласти в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 262 282,23 гривні (двісті шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят дві  гривні 23 копійки), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  23.06.2017 року   №1223»

      - пункт 8.  Розділ договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем  виключно в грошовій формі в національній валюті України в розмірі 10(десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  26 228,22 гривень (двадцять шість тисяч двісті двадцять вісім  гривень 22 копійки) за рік.»

    2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

        Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

         Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                  с. Рожівка

         08 вересня 2017 року

         №346 – 20(позач.) - УІІ                           

Рішення №347-20(позач.)-УІІ

опубліковано 11 вер. 2017 р., 00:08 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:52 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки  №3656 від 24.05.2005 р.,

 укладеного з ТОВ «Десна-2».

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до розділу 4  Договору оренди земельної ділянки №3656 від 24.05.2005р., враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди земельної ділянки, укладеного  з ТОВ «Десна-2», нотаріально посвідченого  24 травня 2005р. за реєстровим №3656,  а саме:

      -  пункт 4.1. Розділу 4  «Орендна плата»   викласти в такій редакції:

      «4.1.Орендна плата за земельну ділянку  вноситься Орендарем виключно в  грошовій формі в національній валюті України в розмірі 10(десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить  315 371, 65 гривня (триста п'ятнадцять тисяч триста сімдесят одна  гривня 65 копійок) за рік.»

      - підпункт 4.1.1. Розділу 4 «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 3 153 716,48 гривень (три мільйони сто п’ятдесят три тисячі сімсот шістнадцять гривень 48 копійок), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  23.06.2017 року   №1221».

     3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України. 

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                           с. Рожівка

                   08 вересня    2017 року

                   №347 – 20(позач.) - УІІ                           

Рішення №348-20(позач.)-УІІ

опубліковано 10 вер. 2017 р., 23:57 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:52 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №2114 від 05.05.2006 р.,

 укладеного з ПрАТ «ОЛВІСС СВ».

 

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 11 Договору оренди землі №2114 від 05.05.2006р., укладеного з ПрАТ «ОЛВІСС СВ», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,   керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з ПрАТ «ОЛВІСС СВ», нотаріально посвідченого 05 травня 2006р. за реєстровим  №2114,  а саме:

      -  пункт 4 Розділ договору  «Об’єкт оренди»   викласти в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 783 152,44 гривні (сімсот вісімдесят три   тисячі сто п’ятдесят дві гривні 44 копійки), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  26.07.2017 року   №1202/183-17»

      - пункт 8.  Розділ договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем  виключно в грошовій формі в національній валюті України в розмірі 10(десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та  становить  78 315,24 гривень (сімдесят вісім тисяч триста п'ятнадцять   гривень 24 копійки) за рік.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

        Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

         Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                с. Рожівка

         08 вересня  2017 року

         №348 – 20(позач.) - УІІ                           

Рішення №349-20(позач.)-УІІ

опубліковано 10 вер. 2017 р., 23:56 Секретар сільради   [ оновлено 18 груд. 2017 р., 05:44 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №172 від 20.01.2014 р.,

 укладеного з ТОВ «ЛНК».

 

В зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки земель села Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до пункту 12 Договору оренди землі №172 від 20.01.2014р., укладеного з ТОВ «ЛНК», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного  з ТОВ «ЛНК», нотаріально посвідченого 20 січня  2014р. за реєстровим  №172,  а саме:

      -  пункт 4 Розділу договору  «Об’єкт оренди»   викласти в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 83 930,31 гривень (вісімдесят три тисячі дев’ятсот тридцять  гривень 31 копійка), відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним Управлінням  у Броварському районі  та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області  №1548 від 30.08.2017р.

      - пункт 8.  Розділу договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «8.Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем  виключно в грошовій формі в національній валюті України в розмірі 12(дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та  становить  10 071,64 гривня  (десять тисяч сімдесят одна  гривня 64 копійки) за рік.»

       - в зв’язку з зміною розміру(суми) орендної плати за земельну ділянку внести відповідні зміни в  пункти 10. та  11.  Розділу договору  «Орендна плата».

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

Сільський голова                                                                Величенко С.Д.

                   Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                           с. Рожівка

                    08 вересня  2017 року

                    №349 – 20(позач.) - УІІ                           

Рішення №350-20(позач.)-УІІ

опубліковано 10 вер. 2017 р., 23:55 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою та зміну цільового призначення

земельної ділянки гр.гр. Білошицькій С.В. та Лісовенко М.А. в с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр.гр. Білошицької Світлани Вікторівни та Лісовенко Марини Анатоліївни та поданий ними на затвердження  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення  якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на  будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Рожівка  Броварського району Київської області,   виготовлений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг»,   враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 20  Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,1500 га цільове призначення  якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  гр.гр. Білошицькій Світлані Вікторівні та Лісовенко Марині Анатоліївна   в с.Рожівка   Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

        2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500га(кадастровий номер 3221287001:01:042:0409), що перебуває  у власності   гр.гр. Білошицької Світлани Вікторівни та Лісовенко Марини Анатоліївни  з ведення особистого селянського господарства  на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   в с.Рожівка Броварського району Київської області.

       3.Гр.гр. Білошицькій С.В. та Лісовенко М.А. зареєструвати речове право на земельну ділянку та отримати правовстановлюючий  документ на земельну ділянку згідно чинного законодавства України.

       4.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко           

                   Землевпорядник сільської ради                                І.В.Янів

                          с.Рожівка

                  08 вересня 2017 року

                  №350 – 20(позач.)-УІІ

Рішення №351-20(позач.)-УІІ

опубліковано 10 вер. 2017 р., 23:55 Секретар сільради   [ оновлено 27 вер. 2017 р., 07:56 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Бобко К.С. в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бобко Катерині Сергіївні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. М.Стельмаха, 8 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3209424082017 від 13.07.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Бобко Катерині Сергіївні    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. М.Стельмаха, 8    в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В.

       2.Передати у власність гр. Бобко Катерині Сергіївні  земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. М.Стельмаха, 8  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0085.

       4.Гр. Бобко К.С. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

                           с.Рожівка

                    08 вересня 2017 року

                    №351 – 20(позач.)-УІІ                                                      

1-10 of 31