Рішення №316-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:24 Секретар сільради   [ оновлено 26 лип. 2017 р., 11:03 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення 14 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 205 від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

        Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А: 

       1.Внести наступні зміни до рішення  14 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року №205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

       1.1. У абзаці третьому  пункту 1 цифри «1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2730,733»,  «2149,933», «580,8» та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

        1.2. У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «2149,933», «580,8».

        1.3. У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1606,733».

        1.4. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

         по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 494,9 тис.грн.:

            сільська рада  - 361,1 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 72,8 тис.грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12,0 тис.грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 45,0 тис.грн.

            проведення заходів із землеустрою – 4,0 тис.грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 330,0тис.грн.:                                                                                                                                                                          інвестиційний розвиток територій  - 50,0 тис.грн.,

           благоустрій міст, сіл, селищ – 190,0 тис.грн.

           внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 90,0 тис.грн.

2. Внести зміни  у додатки 2, 3, 6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                                Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

                        с.Рожівка

                 07 липня 2017 року

                №316-19-УІІ

ĉ
Секретар сільради,
26 лип. 2017 р., 05:06
Comments