19-7

Рішення №313-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:26 Секретар сільради   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 13:03 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про  виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади

с.Рожівка на 2017 рік за перше півріччя   2017 року

 

         Заслухавши інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2017 рік  за перше півріччя 2017 року,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Інформацію секретаря Рожівської сільської ради Конончук З.Я. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  перше півріччя  2017 року прийняти до відома.

 

                         Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

                        Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук 

                               с.Рожівка

                       07 липня 2017 року

                       №313 - 19 - УІІ

Рішення №314-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:25 Секретар сільради   [ оновлено 26 лип. 2017 р., 10:59 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2017 року

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2017 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2017 року по доходах у сумі 1088,9 тис.грн. і по видатках у сумі 1097,3   тис.грн.:

1.  По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі  917,7 тис.грн. та по видатках у сумі    897,8  тис.грн.

2.  По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 171,2 тис.грн. та по видатках  у сумі  199,5 тис.грн.

 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко  

                      с.Рожівка

              07 липня  2017 року                     

              № 314-19 - УІІ

 

Рішення №315-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:24 Секретар сільради   [ оновлено 26 лип. 2017 р., 11:00 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення доповнень до Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2017 рік 

 

        Розглянувши клопотання Рожівського комунального підприємства «Добробут» від 04.07.2017р., з метою забезпечення регулярного та безпечного підвезення школярів до місця навчання і додому, враховуючи  рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись ст.ст. 26, 32 Закону України "Про  місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

      1. Внести доповнення до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   на 2017 рік, а саме: 

       Розділ 3 «Освіта та охорона здоров’я» Заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2017 рік доповнити пунктом 3.7. такого  змісту:

«Поповнення статутного фонду Рожівського КП «Добробут» за рахунок коштів місцевого бюджету (бюджет розвитку)  на проведення капітального ремонту  автобуса, з метою забезпечення регулярного та безпечного підвезення школярів до місця навчання і додому».

 

                                  Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                   Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук 

                               с.Рожівка

                       07 липня 2017 року

                       № 315   19 - УІІ

Рішення №316-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:24 Секретар сільради   [ оновлено 26 лип. 2017 р., 11:03 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення 14 сесії сільської ради УІІ скликання

№ 205 від 23.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

        Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

   В И Р І Ш И Л А: 

       1.Внести наступні зміни до рішення  14 сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року №205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

       1.1. У абзаці третьому  пункту 1 цифри «1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2730,733»,  «2149,933», «580,8» та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

        1.2. У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «2149,933», «580,8».

        1.3. У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1606,733».

        1.4. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

         по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 494,9 тис.грн.:

            сільська рада  - 361,1 тис.грн.,

            дошкільна освіта – 72,8 тис.грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12,0 тис.грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 45,0 тис.грн.

            проведення заходів із землеустрою – 4,0 тис.грн.

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 330,0тис.грн.:                                                                                                                                                                          інвестиційний розвиток територій  - 50,0 тис.грн.,

           благоустрій міст, сіл, селищ – 190,0 тис.грн.

           внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 90,0 тис.грн.

2. Внести зміни  у додатки 2, 3, 6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                                Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

                        с.Рожівка

                 07 липня 2017 року

                №316-19-УІІ

Рішення №317-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:23 Секретар сільради   [ оновлено 19 лип. 2017 р., 11:51 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія   сільської ради             

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Встановити місцеві податки згідно додатку 1:

а)податок на майно;

б)єдиний податок.

      2.Визнати таким, що  втратило чинність рішення Рожівської сільської ради  від 29.07.2016 №119-8-УІІ «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік».

       3.Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2018 року.

       4.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко

     с.Рожівка

07 липня 2017 року

№317 - 19-УІІ

Рішення №318-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:23 Секретар сільради   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 13:05 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення №247-16-УІІ  від 17.02.2017 р. «Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату

 Рожівської сільської  ради та витрат на його  утримання на 2017 рік»

 

       Відповідно до пункту 5 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №353 від 26.05.2017 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р.», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  сесія сільської ради

                                                                    В И Р І Ш И Л А: 

      Внести наступні зміни до рішення сесії №247-16-УІІ від 17.02.2017 р «Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрат на його утримання на 2017 рік»:

     1.Додаток 2 до рішення викласти в редакції, що додається.

     2.Пункт  2 рішення  викласти в такій редакції: «Встановити на 2017 рік щомісячне преміювання сільському голові  в розмірі 100 відсотків посадового окладу».

     3.Доповнити рішення пунктом 3 наступного змісту: «Встановити на 2017 рік щомісячну надбавку до заробітної плати  сільському голові за високі досягнення в праці  в розмірі 50 % посадового окладу».

     4.Пункт 3 рішення вважати пунктом 4.

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко

                           с.Рожівка

                       07 липня 2017  року

                       №318 - 19 - УІІ

Рішення №319-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:22 Секретар сільради   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 13:05 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 Про розроблення  документації з питань благоустрою території населеного пункту  

с.Рожівка Броварського району Київської області

  

З метою здійснення заходів з благоустрою території населеного пункту с.Рожівка,   враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

     1.Розробити комплексну схему благоустрою та розміщення тимчасових споруд на території   с.Рожівка Броварського району Київської області.

     2.Документацію розробити та погодити  в установленому порядку.

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

                  Сільський   голова                                                                С.Д.Величенко 

        Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів   

                       с. Рожівка

                 07 липня  2017 року

                 №319 - 19-УІІ

Рішення №320-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:21 Секретар сільради   [ оновлено 19 лип. 2017 р., 11:52 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про відмову  в наданні дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки

              

         Розглянувши клопотання ОК  «Садове товариство на території села Рожівка» про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку розміром 0,20-0,30га під будівництво медичної клініки в межах Рожівської сільської ради,  з зв’язку з тим, що Детальним планом території садибної забудови в с.Рожівка, затвердженим рішенням сесії сільської ради №754-35-У від 22.07.2010р., на земельній ділянці, що зазначена на поданих графічних матеріалах, заплановано будівництво дошкільної установи на 40 місць з початковою школою на 120 місць, враховуючи   лист №37 від 10.05.2017р відділу містобудування та архітектури Броварської РДА та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури  та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Земельним кодексом України, статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія сільської ради     

В И Р І Ш И Л А:

      Відмовити ОК «Садове товариство на території села Рожівка» в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки розміром 0,20-0,30га під будівництво медичної клініки в межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

Сільський голова                                                                С.Д.Величенко     

                   Землевпорядник сільської ради                                        І.В.Янів 

                           с. Рожівка

                   07 липня  2017 року

                   №320 -19- УІІ                

Рішення №321-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:21 Секретар сільради   [ оновлено 19 лип. 2017 р., 11:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про припинення права користування земельною ділянкою ДП «Бабель»

 

В постійному користуванні ДП «Бабель» з 1999 року перебуває земельна ділянка площею 0,30 га під площадку по виготовленню торфокомпостів, розташована в с.Рожівка Броварського району(державний акт на право постійного користування землею І-КВ №003212, зареєстрований №4 02.09.1999р.). В зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням, постійно знаходиться в забур’яненому та захаращеному побутовими та будівельними відходами стані, а також ДП «Бабель» систематично з 1999 по 2017р.р. не сплачуться земельний податок,  що негативно впливає на формування сільського бюджету та санітарно-екологічний стан населеного пункту,    враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтями 12, 141 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Припинити Дочірному підприємству «Бабель» право постійного користування земельною ділянкою площею 0,30 га під площадку по виготовленню торфокомпостів, розташовану в с.Рожівка Броварського району Київської області та повернути вказану  земельну ділянку до земель комунальної власності(запасу).

2.Вважати, що Державний акт на право постійного користування землею  І-КВ №003212, зареєстрований за №4 02.09.1999р., виданий  ДП «Бабель»  втратив чинність.

3.Про прийняте рішення повідомити орган державної реєстрації.  

 

        Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко

                 Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с.Рожівка

                 07 липня  2017 року

                   №321 -19–УІІ            

Рішення №322-19-УІІ

опубліковано 10 лип. 2017 р., 01:20 Секретар сільради   [ оновлено 19 лип. 2017 р., 11:54 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Скрипченко Л.П. в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скрипченко Любов Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Княгині Ольги, 20 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений БРВВ КОФ ДП «ЦДЗК»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3209019912017 від 23.05.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скрипченко Любов Петрівні    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. Княгині Ольги, 20   в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений БРВВ КОФ ДП «ЦДЗК».

       2.Передати у власність гр. Скрипченко Любов Петрівні   земельну ділянку   площею 0,1500га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Княгині Ольги, 20  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0164.

       4.Гр. Скрипченко Л.П. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   07 липня 2017 року

                    №322 – 19-УІІ                                                                   

1-10 of 30